přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.295 Plavba na bájné ostrovy Santorini a Korfu

Řecko- Atheny,-Akropolis 2

Krásná plavba Středomořím, během které navštívíme Benátky, Brindisi a v Řecku na nás čeká bájný ostrov Korfu i nádherný ostrov Santorini, opředený tajemstvím o bájné Atlantidě.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: loď / jachta

Stravování: plná penze

Program zájezdu

1.den (): V poledních hodinách odjezd z ČR.

2.den (): BENÁTKY, krátká prohlídka histor. centra s průvodcem - Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác, kanál Grande, most Rialto. Odpoledne nalodění, v 17.00 hod. vyplutí, večeře.

3.den (): Plavba Středomořím do italského BRINDISI. Připlutí v 13:30 hod. a prohlídka histor. části města s průvodcem. Nedaleko se nachází městečko Alberobello (UNESCO) s domky s kuželovitou střechou zvanou „trulli“. Večer v 19:30 hod. odplutí.

4.den (): Plavba Jónským mořem, v 12.00 hod. připlutí do řeckého městečka KATAKOLON. Volno, koupání nebo výlet s průvodcem do nedaleké OLYMPIE, posvátný okrsek náboženství a sportu. V 18.00 hod. odplujeme směr Santorini.

5.den (): V 08.00 hod. připlutí k ostrovu SANTORINI. Vylodění, koupání na místních plážích nebo fakult. výlet s průvodcem do městečka THERA, následuje osada AKROTIRI, dochované domky z kamenů a s malbami na stěnách. Přejezd ostrovem do OIA, známé bílé domky s modrými střechami. V 17.00 hod. nalodění a plavba podél ostrovů Kyklady.

6.den (): V 7.30 hod. “námořní brána” Athén, přístav PIREUS, osobní volno nebo výlet s průvodcem do řecké metropole ATHÉNY. Prohlídka Akropolis, chrám Partheón, Dionýsovo divadlo, řecký chrám Hefaiston. Návrat a v 16.30 hod. vyplutí.

7.den (): Plavba kolem Jónských ostrovů, v 12:30 hod. vylodění na ostrově KORFU. Vylodění, koupání na pláži. Hlavní město KERKYRA, historické centrum, nedaleký klasicistní zámek Achillion rakouské císařovny Sissi. Odplutí v 18:30 hod.

8.den (): Ráno v 7:00 hod. připlujeme do středověkého KOTORU v Černé Hoře. Individuální prohlídka historického centra, hradby, monumentální katedrála. Nalodění a v 13:00 hod. odplutí.

9.den (): Připlutí do Benátek, vylodění v 09.00 hod., prohlídka města. Dopoledne odjezd do ČR.

10.den (): Návrat v odpoledních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klim. busem do Benátek a zpět
 • plavbu lodí MSC Musica
 • přístavní poplatky
 • zavazadlový a úklidový servis
 • 7x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Bella s rozšířenou plnou penzí (3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, nealko nápoje z automatu v rautové restauraci)
 • užívání bazénu, vířivek, fitness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě
 • účast na všech akcích pořádaných na palubě
 • průvodce po celou dobu zájezdu
 • Vícelůžkové kajuty pouze na vyžádání - bližší info v CK.
 • Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě.
 • Přihlášení samostatně cestujících klientů jen po předchozí domluvě v CK !!!

  Cena neobsahuje

 • fakult. výlety, vstupné, místní dopravu
 • nápoje k obědu a večeři, alkoholické nápoje
 • povinné spropitné pro obsluhu na lodi (od 13 let a více 10 Eur/os./noc, od 2-12let 5 Eur/dítě/noc)

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna do 15.000 Kč (příplatek: 300 Kč)
 • připojištění storna do 40.000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • příplatek za vnitřní 2lůžk. kajutu Fantastika - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 1 000 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Bella s oknem s omezeným výhledem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 3 500 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Fantastika s oknem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 5 500 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Bella s balkonem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 7 500 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Fantastika s balkonem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 10 000 Kč)

  Slevy

 • dítě do 12,99 let na 3. nebo 4. lůžku (sleva: 16 000 Kč)
 • dítě 13 - 18 let na 3. nebo 4. lůžku (sleva: 12 000 Kč)
 • dospělý na 3. nebo 4. lůžku (sleva: 6 000 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí