přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.462 Vídeň pro pokročilé

Víden-05

s možností plavby po Dunaji

Vídeň je město, které člověk může navštívit několikrát a vždy nachází něco nového. Proto se tento zájezd nazývá „Vídeň pro pokročilé“. Vedle klasické prohlídky Vídně zavítáte také do míst vzdálenějších, ale podobně zajímavých. Zpestřením je možnost plavby po Dunaji z Vídně do Bratislavy a na závěr návštěva Děvína.

Typ zájezdu: Krátkodobé poznávací zájezdy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (): Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách. Monumentální augustiniánský klášter nedaleko Vídně KLOSTERNEUBURG. Císař Karel VI. se při jeho přestavbě inspiroval španělským Escorialem. V klášteře je uložen klenot románského zlatnického umění Verdunský oltář. Prohlídka centra VÍDNĚ (UNESCO) – paláce Belveder, katedrála sv. Štěpána, vídeňské „Příkopy“ Graben, císařská rezidence Hofburg, příp. možnost individuální návštěvy některého muzea či galerie. Ubytování.

2.den (): Výlet do okolí a okrajových částí Vídně . Hlavní město spolkové země Burgendland EISENSTADT s nádherným palácem maďarské rodiny Eszterhazy. Nejznámější rakouské lázně BADEN – elegantní místo spojené s L. v. Beethovenem. Secesní kostel KIRCHE AM STEINHOF - zásadní dílo architekta O. Wagnera. KAHLENBERG (484 m) výrazný vrchol nad Vídní , místo výletů a výhledu na Vídeň . V podvečer možnost plavby po Dunaji do Bratislavy. Ubytování.

3.den (): Prohlídka historického centra BRATISLAVY – Michalská brána, katedrála sv. Martina, kde byli korunováni uherští králové, starobylý bratislavský hrad aj. Mohutný hrad DĚVÍN, který se majestátně vypíná nad soutokem Dunaje a Moravy a patří k nejstarším historicky doloženým hradním objektům na Slovensku. Návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • 2x nocleh v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 2x snídani
 • 1x večeři
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 90 Kč)
 • plavba po Dunaji cca 750 Kč

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí