přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.237 Velký okruh Egyptem s pobytem u Rudého moře

Údolí králů 3

Tento zájezd je zaměřen na poznávání země dávné historie i krásné přírody - Egypta. Navštívíte pyramidy, Údolí králů, Luxor i současnou Káhiru, navíc jsme do ceny zahrnuli také výlet k monumentálním chrámům v Abú Simbelu. Nechybí ani pobyt v letovisku Hurgada u Rudého moře. Všechny nejvýznamnější památky jsme již zahrnuli do našeho programu a jejich návštěva je v ceně.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

Program zájezdu

1.den (): Ve večerních hodinách odlet do Káhiry.

2.den (): Časně ráno přílet do Káhiry, ubytování. Prohlídka KÁHIRY (UNESCO): Egyptské archeologické muzeum nejen s poklady z hrobky faraóna Tutanchamona, Stará Káhira s citadelou z 18. stol. a Alabastrovou mešitou Muhammada Alího, výhledy na Káhiru a za jasné viditelnosti i na pyramidy v Gíze, Abusíru a Sakkáře, jedna z nejstarších káhirských mešit Ibn Tulúnova, bazar Khan el - Khalili.

3.den (): Celodenní výlet do ALEXANDRIE - hlavního města ptolemaiovského a římského Egypta na březích Středozemního moře, Kajtbájova pevnost (interiéry fakult.), římské divadlo, katakomby aj. Návrat na nocleh do Káhiry.

4.den (): Okruh za pyramidami: návštěva SAKKARY (UNESCO) s nejstarší, Stupňovitou pyramidou 1. krále 3. dynastie Džosera (cca 2700 př.n.l.), MENNOFERU (UNESCO), hlavního města Staré říše (řecky Memfis) a jednoho z nejvýznamnějších měst Starého Egypta, Alabastrová sfinga a kolosální sochy Ramesse II. a GIZY (UNESCO) se slavnou Chufuovou Velkou pyramidou a Sfingou, panorama všech tří velkých pyramid, které byly prvním divem starověkého světa. Návštěva papyrusového institutu. Transfer nočním vlakem do Asuánu (lehátkový vlak, večeře, snídaně).

5.den (): Dopoledne příjezd do ASUÁNU – hlavní centrum egyptského jihu. Starověké žulové lomy s Nedokončeným obeliskem, Velká asuánská přehrada Sadd al-Álí, plavba lodí na ostrov Agilka k nádhernému řecko-římského chrámu PHILAE (UNESCO). Plavba na ostrov NOVÁ KALÁBŠA s přemístěným ptolemaiovským chrámem Kalábša, největším v oblasti starověké Núbie, skalním chrámem Ramesse II. Beit el-Walí s dobře dochovanými barevnými reliéfy a malým Háthořiným chrámem Kertassi.

6.den (): Časně ráno odjezd na prohlídku chrámů v ABÚ SIMBELU (UNESCO) - monumentální dílo Ramesse II., které se stalo symbolem záchranné akce UNESCO v 60. letech během výstavby Velké asuánské přehrady. Uvidíte velký Ramessův chrám s jeho kolosálními trůnními sochami i malý chrám věnovaný Ramessově manželce Nefertari. Po návratu do Asuánu odpočinková plavba feluccou kolem ostrova ELEPHANTINA. Začátek plavby po Nilu.

7.den (): Prohlídka dvojitého chrámu bohů Hora a Sobeka v KOM OMBO z ptolemaiovsko-římské doby s nádhernými barevnými reliéfy a jedinečnými výjevy (egyptský kalendář, lékařské nástroje, reliéfy krokodýlů). Slavný Horův chrám v EDFÚ, jeden z nejlépe dochovaných a zároveň největších egyptských chrámů, kde si asi nejlépe uděláte představu, jak staroegyptský chrám vypadal. Pokračování v plavbě přes Esnu do Luxoru. LUXOR = STAROVĚKÉ THÉBY – celá oblast Théb i s nekropolemi je zapsána na seznamu kulturních památek UNESCO. Jedná se o nejvýznamnější naleziště z dob starého Egypta, zde se koncentruje největší množství památek a zajímavostí. Proto jsme také této oblasti věnovali nejvíce času i s možnostmi dalších fakultativních výletů.

8.den (): Prohlídka ZÁPADNÍHO BŘEHU: návštěva slavného ÚDOLÍ KRÁLŮ (v ceně je prohlídka tří hrobek), známých MEMNONOVÝCH KOLOSŮ – kolosální sochy z chrámu Amenhotepa III. a architektonicky jedinečného zádušního HRÁMU KRÁLOVNY HATŠEPSOVET v Deir el Bahrí. Návštěva dílny na zpracování alabastru. Odpoledne volno v Luxoru.

9.den (): Dopoledne volno v Luxoru. Odpoledne prohlídka chrámů v KARNAKU a LUXORU na východním břehu Nilu. Karnak je nejrozlehlejším chrámem starého Egypta, budoval se postupně po více než 2000 let, byl zasvěcen v dobách Nové říše nejvýznamnějšímu imperiálnímu božstvu Amonovi, najdete zde 10 pylonů, několik obelisků, nádherné reliéfy a hlavně slavný kamenný les – velkou hypostylovou síň. Luxor byl chrámem zasvěceným Amon-Minovi a konaly se zde velké slavnosti Opet, kdy se socha Amona plavila z Karnaku do Luxoru, aby navštívila svůj menší chrám.

10.den (): Dopoledne volno v Luxoru. Odpoledne nebo k večeru transfer autobusem do Hurghady.

11.den (): Pobyt u Rudého moře v HURGADĚ , na místě možnosti přikoupení fakultativních výletů (výlet na ostrov Giftun, safari do pouště k beduínům, prosklená loď, ponorka).

12.den (): Pobyt u Rudého moře v HURGADĚ.

13.den (): Dopoledne koupání v HURGADĚ, oběd. Odpoledne transfer do Káhiry a na letiště.

14.den (): Přílet do Prahy v ranních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • pojištění léčebných výloh a storna
 • letenky Praha - Káhira - Praha
 • letištní taxy ve výši 2 500 Kč
 • transfer vlakem Káhira - Asuán (lehátkový vlak)
 • dopravu autobusem
 • průvodce a místního průvodce
 • 3x nocleh v hotelu**** v Káhiře
 • 1x nocleh v hotelu**** v Asuánu
 • 3x nocleh na 5* lodi na Nilu
 • 1x nocleh v hotelu**** v Luxoru
 • 3x nocleh v hotelu**** v Hurgadě
 • 8x polopenzi
 • 1x snídani
 • 3x plnou penzi na lodi
 • vstupy dle programu

  Cena neobsahuje

 • vízum 15 USD (platí se po příletu na letišti v Káhiře)

  Fakultativní výlety

 • 1/1 pokoj - 5600 Kč (zde povinný při nedoobsazení)
 • připojištění vyššího storna - 250 Kč

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí