Nejkrásnější zahrady Toskánska

Toskánsko - zvlněná krajina, městečka umístěná na skalnatých vrcholcích, svahy porostlé vinicemi, široká úrodná údolí. I z tohoto bohatství se jistě zrodila také bohatost výtvarného projevu. Pojeďme objevit krásu toskánských zahrad, převážně vilových šlechtických sídel úchvatně umístěných do krajiny.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách, tranzit přes Rakousko.
2. den: Ráno příjezd do Toskánska a návštěva první manýristické vily VILA TORRIGIANI, symetricky členěná zahrada, jejíž původní plán je připisován slavnému francouzskému zahradnímu architektovi André Le Notreovi. Úchvatná LUCCA, jehož historické centrum je obklopené hradbami, za kterými budeme obdivovat krásné stavební památky, z nichž jedna z nejznámějších je původně římské Amfiteatrální náměstí. Uvědomíme si noblesní atmosféru tohoto kdysi velmi bohatého města. Odjezd do lázeňského města MONTECATINI TERME, které patří mezi proslulé evropské termální lázně, překrásný pavilon Tettuccio byl již vystavěn z podnětu Leopolda Habsburského, individuální volno.
3. den: Odjedeme do městečka COLLODI, kde si prohlédneme nejkrásnější barokní italskou zahradu vily Garzoni. Ohromí nás nejen schodiště s bohatě zdobenými terasami, kterému vévodí mohutná vodní kaskáda s vodopádem a impozantní sochou Slávy, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými kompozicemi či umělé jeskyně. Dále navštívíme zahrady, které obklopují sídla šlechticů , diplomatů a bohatých obchodníků. Atmosféra zahrad Grabau a Reale nás zaujme tajemnými zákoutími, překrásnými dekorativními záhony, fontánami a sochařskými kompozicemi, které jsou typické pro italskou renesanční zahradní architekturu. Návrat do Montecatini Terme a fakultativně výjezd lanovkou do historické části města, odkud se nám naskytne výhled na překrásnou typickou krajinu Toskánska .
4. den: Odjezd do přístavního města LA SPEZIA a poté fakultativně projížďka lodí nebo vlakem podél Ligurské riviéry, kde navštívíme národní park CINQUE TERRE. Tyto původní rybářské vesničky, které díky své zachovalé zástavbě tvořené pastelově zbarvenými domky, lemované vinohrady, olivovníky a středomořskou vegetací a úchvatnému umístění ve strmých svazích nad mořem byly zařazeny do seznamu památek UNESCO. Individuální volno, navečer odjezd zpět do ČR.
5. den: V dopoledních hodinách návrat do republiky.

Cena obsahuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • 2x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 2x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 1200 Kč)

Nejoblíbenější destinace

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist