• ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Krásy přírody

Pohodlnou cestou s noční plavbou v kajutách vyrazíme za poznáním nejexotičtější z evropských zemí – Albánie. Je to opravdová kráska, která si svůj přídomek „se špatnou pověstí“ zasloužila díky vášni některých svých obyvatel, pro které je krevní msta běžnou součástí života. Ale nebojte se, dnes se tato spící kráska za hradbou betonových bunkrů opět probouzí k životu a cizinci si zde užívají úctu. Staňte se svědkem proměny, která Albánií hýbe neuvěřitelnou rychlostí a mění ji z komunistického království Envera Hodži v moderní evropskou zemi. Podíváme se na pláže připomínající Seychely u Černohorských hranic, albánskou riviéru na pobřeží Jadranu a Jónského moře i na dohled od řeckého Korfu. Přes nezalidněné hory si vyjedeme na výlet do Makedonie a objedeme Ohridské jezero, tzv. Makedonské moře, se zastávkami v městečkách i Zátoce kostí. S exotickou tureckou architekturou se setkáme v nejkrásnějších albánských městech Berat a Gjirokastra, na Mesském mostě nebo třeba při pohledu pevnost Ali

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
294-01 13.9. - 22.9.2024 17 990 Kč Nástup též Plzeň, Beroun a Brno. rezervovat »
málo míst

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách po trase Plzeň – Praha (cca 15.00 hod.) - Brno. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Cesta přes Rakousko a Slovinsko do Chorvatska.
2. den: Průjezd Chorvatskem do Černé Hory. V odpoledních hodinách ubytování v oblasti BUDVA, volno u moře nebo prohlídka historického centra opevněného městečka s překrásnou polohou, zachovalými hradbami ze 14. století, několika kostely, pevností, ale také bezpočtu krámků a kaváren v úzkých uličkách nebo na krásných plážích. Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Překročení hranic s Albánií a průjezd severní Albánií do TIRANY . Díky své poloze se v roce 1920 stala hlavním městem a italští architekti jí dodali velkoměstský vzhled. Velkolepé Skanderbegovo náměstí se tak stalo centrem nového stylu, na který navazovali i stavitelé v průběhu celého 20. století. Dnes je Tirana velmi rušným městem s hustou dopravou a bezpočtem obchodů a kaváren. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.
4. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet do MAKEDONIE k OHRIDSKÉMU JEZERU. Po rozpadu Jugoslávie ztratila Makedonie přístup k moři, a tak jí je s rozlohou více než 350 km2 nahrazuje krasové jezero, jehož teplota v létě překračuje 20 °C. Jméno získalo po městě OHRID, ležícím na obchodní stezce, spojující Jaderské a Egejské moře. Právě sem se uchýlili žáci věrozvěstů Cyrila a Metoděje po jejich vyhnání z Velkomoravské říše a vytvořili tu významné centrum slovanské kultury, vzdělanosti a křesťanství. Říká se, že Ohrid míval dokonce 365 kostelů. V nadvládě se tu vystřídali Byzantinci, Osmané, Bulhaři či Srbové, kteří za sebou zanechali četné památky iřemesla. Nejslavnějším výrobkem, který udivuje po celém světě, jsou perly ze šupin zdejších vzácných pstruhů. Spolu s jezerem byl Ohrid zapsán na seznam UNESCO. Zastávka u kláštera SVETI NAUM, založeném žákem Cyrila a Metoděje. Svatý Naum je v klášteře i pohřben a říká se, že přiložíte-li ucho na jeho hrob, uslyšíte tlukot Naumova srdce. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.
5. den: Snídaně. Průjezd střední Albánií k jednomu z nejkrásnějších albánských měst. GJIROKASTËR , město, které dalo zemi ve 20. století dva slavné syny – stalinského vládce Envera Hodžu a slavného spisovatele Ismaila Kadare – získalo v roce 1961 statut památkové rezervace a bylo uchráněno před novou výstavbou. Zachovalo si tak specifickou otomanskou architekturu, která nemá v Albánii obdoby a je po zásluze zapsáno na seznam UNESCO. Šedobílé zbarvení břidlicových tašek přineslo městu přízvisko „město bílých střech“, my si je možná přejmenujeme na „město dřevěných balkonků“. Gjirokastëru dominuje citadela, dnes však již neobydlená – v posledních funkčních letech byla totiž využívaná jako věznice. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.
6. den: Snídaně. Vydáme se na pobřeží, na cestu po ALBÁNSKÉ RIVIÉŘE , nejkrásnější v celé oblasti Jónského moře. Hory vysoko vystupující nad hluboké modré moře, výhled na řecké ostrovy i řada zajímavých detailů na pobřeží. V PALERMSKÉM ZÁLIVU zastavíme, abychom se podívali na tunel, mizející v útesech. Je to někdejší podmořský přístav, kde kotvily ponorky. Na místním ostrůvku v moři stojí pevnost postavená Ali Pašou Tepelenským na počátku 19. století. HIMARË je poklidným městečkem obydleným etnickými Řeky, které se díky krásným plážím a křišťálově čistému moři stává jedním z nejvyhledávanějších míst k odpočinku a i my si uděláme přestávku na pláži. Pokračování naší cesty po Albánské riviéře nabere dramatický ráz, když začneme serpentinami šplhat na jedno z nejmalebnějších míst celého pobřeží – do LLOGARSKÉHO PRŮSMYKU. Ten leží ve výšce 1027 nad mořem, obklopený národním parkem plným veverek, divočáků, srnců, lišek a vlků. Po krátké zastávce přejedeme tuto krásnou oblast až k Vlorskému zálivu, který odděluje Jónské a Jaderské moře. Na jeho břehu stojí VLORË , město, ve kterém se v roce 1912 setkali delegáti z celé Albánie, aby zde vyhlásili nezávislost na Osmanské říši. Díky své výhodné poloze bylo město osídleno Řeky, Osmany, sefardskými Židy, prchajícími ze Španělska, i Italy. O to důležitější je pro Albánce návštěva místního pomníku Nezávislosti. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.
7. den: Snídaně. O titul nejkrásnějšího města Albánie soupeří Gjirokastër s Beratem. Husté řady bělostných domů šplhající po příkrém svahu nad dravou řekou k citadele – Město tisíce oken nebo Město tisíce očí, tak bývá nazýván BERAT. Pevnost na vrcholu je stále plná obydlených domků mezi troskami hradu a mezi zdejšími kostely vyniká kostel Panny Marie se vzácnou kolekcí Onufriho ikon. Centrum města se během komunistického období nedočkalo modernizace, naopak, historické jádro bylo ochráněno a může se dnes chlubit celou sbírkou historických mešit i křesťanskou čtvrtí. Přejezd do DRAČE , druhého největšího albánského města. Jedno z nejstarších evropských měst bylo založeno již v 7. století před naším letopočtem, bylo svědkem bitvy mezi Césarem a Pompeiem, bylo prvním hlavním městem nezávislé Albánie a dodnes je největším přístavem. Římané zde po sobě zanechali největší amfiteátr na Balkáně, Byzantinci hradby, později zpevněné Benátčany, turecký sultán Mehmed II. tu vystavěl mešitu Fatih a král Zoga královský palác. Město Drač je opravdovou perlou Albánie. KRUJA – hlavní město národního hrdiny Skanderbega je nejen připomínkou odporu proti Turkům, ale také příjemným centrem bektašismu či místem vyhlášeného bazaru. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.
8. den: Snídaně. Vydáme se na sever, na pobřeží v oblasti SHËNGJINI . Ještě do třicátých let byl v blízkém parku Kuna-Vaini malarický močál, dnes oblasti vévodí dlouhé pláže. Zdejší laguny jsou však oblíbené také vodním ptactvem, které tu má migrační hnízdiště a zimoviště. Po přestávce na koupání překročení hranic s Černou Horou a přejezd na večeři a nocleh do oblasti Budva.
9. den: Snídaně. Průjezd překrásným územím Boky Kotorské a překročení hranic s Chorvatskem. Celodenní prohlídka jednoho z nejúžasnějších měst Chorvatska – DUBROVNÍKU, zapsaného na seznamu UNESCO. Je vsazen do průzračných vod Jadranu, vyhlášený krásou svých památek, velkolepými hradbami a přívětivou atmosférou. Kouzelné středověce působící staré město, které se rozkládá na úpatí strmého skalního masivu ze tří stran omývané mořem, obklopené mohutnými hradbami, je doslova historickým a architektonickým muzeem, které jako Fénix z popela povstalo ztrosek po válce v Jugoslávii. V případě příznivého počasí možnost výletu lodí na ostrov LOKRUM za koupáním a přírodními krásami. Ve večerních hodinách odjezd.
10. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Cena obsahuje

 • doprava autobusem
 • průvodce
 • 7x ubytování (5x v hotelu v Albánii, 2x v hotelu v Černé Hoře - dvoulůžkové pokoje)
 • 7x polopenze

Cena neobsahuje

 • pobytovou taxu

Fakultativně

 • pojištění léč. výloha a storna (příplatek: 450 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 4900 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů