Benátky - slavné město na laguně, s desítkami ostrovů a ostrůvků, mostů a kanálů, ale i štíhlých zvonic a jedinečných kostelů s honosnou výzdobou renesanční mistrů, kteří pracovali pro Benátskou republiku v dobách její největší slávy. Dodnes tradiční výroba skla na ostrově Murano nebo krajek na barevném ostrově Burano.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Krátkodobé poznávací zájezdy

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín Včasné přihlášení SKVčasné přihlášení NK Poznámka Volná místa
471-01 28.3. - 1.4.2024 6 990 Kč 6 690 Kč6 990 Kč 6 790 Kč Nástup též České Budějovice. rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • Včasné přihlášení SK: Cena při včasném přihlášení do 15.2. pro stálé klienty
 • Včasné přihlášení NK: Cena při včasném přihlášení do 15.2. pro nové klienty

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách; noční přejezd do Itálie.
2. den: BENÁTKY - památky, prohlídka historického města, Piazza San Marco s byzantskou bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, Torre dell´Orologio, cihlová basilika San Giovanni e Paolo (náhrobky a pomníky dóžat, křídlový oltářní obraz G. Belliniho...), jezdecká socha kondotiera Bartolomea Colleoniho na náměstí před kostelem, bazilika Santa Maria Gloriosa dei Frari ze 14. století s uměleckými poklady (Belliniho Trůnící Madonna, sochy, náhrobky...), na Velikonoce sváteční velikonoční atmosféra, event. volný program s návštěvou historických objektů nebo galerií, Galleria dell´Academia (Tintoretto, Veronese, Tiepolo, Bellini...) odjezd večer zpět na pevninu na ubytování.
3. den: Ostrovy MURANO (ostrov sklářů, sklářské dílny a muzeum, Dóm St. Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami), BURANO (krajky, krajkářské muzeum, rybářské domky s barevnými fasádami), popř. i TORCELLO, kdysi hlavní sídlo biskupa, nejstarší benátská katedrála Santa Maria dell´Assunta (7.-9. století), základy baptistéria ze 7. století, kostel Santa Fosca (11.-12. století), kampanila – výhled na lagunu, Museo dell´Estuario, Attilův trůn, atmosféra uliček s kanály a mostky, návrat lodí do Benátek a návštěva klidných čtvrtí, kavárničky a parky. odjezd večer zpět na hotel, v případě příznivého počasí možnost pozdějšího návratu z Benátek.
4. den: BENÁTKY - dokončení prohlídky historického centra, židovská čtvrť, návštěva muzeí a galerií, muzeum Peggy Guggenheimové (doporučujeme), fakultativně lodí po Velkém kanále (okázalé paláce – Casa d´Oro, Casa Foscari, Palazzo Dario...) k Ponte Rialto, Velikonoční slavnost „Scoppio del Carro“, dle počasí možnost večerních Benátek nebo večeře v některé klidné uličce, lodí na Punte Sabbioni, odjezd do ČR.
5. den: Návrat do Prahy časně ráno.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem s klimatizací
 • 2x ubytování v hotelu
 • 2x snídani
 • průvodce

Cena neobsahuje

 • pobytovou taxu, vstupní taxu do Benátek, vstupné (cca 60 Euro), lodní dopravu (cca 45 Euro)

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 225 Kč)
 • 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) (příplatek: 1500 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist