Chodsko – tradiční kraj se strážci zemské hranice i s tragickým hrdinou Janem Sladkým Kozinou, který měl svatbu v kostele v Klenčí pod Čerchovem. V Klenčí si připomeneme i tři slavné zdejší rodáky: J.Š.Baara, Jindřicha Jindřicha a Jana Vrbu. V Újezdě shlédneme i Kozinův statek, kde hospodařil. Chodsko to jsou Domažlice se slavnou šikmou věží a Chodským hradem. Jsou to i odlehlé pohraniční lesy se zvláštním kouzlem. Anebo Světce se skvostnou novogotickou jízdárnou, druhou největší v Evropě. Přimda - nejstarší kamenný hrad u nás (společně s Pražským hradem) - která majestátně stojí jako mlčenlivý strážce hranic. Prohlédneme si i jeden z našich nejvýznamnějších benediktinských klášterů – klášter Kladruby, který založil přemyslovský kníže Vladislav v r. 1115.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Pozdně gotický vodní hrad ŠVIHOV svým pevnostním systémem patří k nejlepším pevnostem své doby. Brána Šumavy KLATOVY – od dob Přemysla Otakara II. královské město, jedinečné náměstí Míru s Černou věží a barokní lékárnou. Nedaleko Klatov se nachází rozsáhlá zřícenina významného středověkého hradu KLENOVÁ, k níž byl v 19.st. přistavěn novogotický zámek. Z hradu jsou pěkné výhledy na centrální Šumavu.
2. den: Výlet do zapomenutého koutu na okraji Česka: Zřícenina románského hradu PŘIMDA – nejstaršího kamenného hradu v Čechách. BOR – jedinečná Loreta ze 17.st. TACHOV - město s jedněmi z nejzachovalejších hradeb v Česku. Jen kilometr odtud leží SVĚTCE s rozvalinami paulánského kláštera (procházka do Světců Knížecí alejí a prohlídka jízdárny Světce).
3. den: VÝHLEDY - oblíbené místo J.Š.Baara s jeho památníkem. Výstup na nejvyšší vrchol Českého Lesa ČERCHOV (1 042 m.) z Capartic, se sestupem na Babylon. Na vrcholu Čerchova stojí KURZOVA VĚŽ s kruhovým výhledem, za jasného počasí až na Alpy. Celkem cca 13 km pěšky. BABYLON – možnost koupání nebo další krátké procházky k Čertovu viklanu.
4. den: Toulky Chodskem: KLENČÍ POD ČERCHOVEM, rodiště J.Š.Baara s jeho muzeem, hřbitov aj. Přejezd do TRHANOVA a odtud do ÚJEZDU (3 km pěšky, statek J.S.Koziny) malebnou chodskou krajinou. Dojezd autobusem do DOMAŽLIC – slavná Domažlická věž s hezkým výhledem, Chodský hrad s muzeem Chodska, krásné náměstí a další pamětihodnosti. Zastávka u památníku na bitvu u Domažlic (r. 1434).
5. den: CHUDENICE: procházka Americkou zahradou od černínského empírového zámku Lázeň, rozhledna Bolfánek (jedna z nejstarších rozhleden u nás). CHUDENICE - starý zámek Černínů z Chudenic s expozicemi věnovanými jednomu z nejstarších šlechtických rodů u nás. Odpoledne putování okolím KDYNĚ: dojdeme ke zřícenině HRADŮ NOVÝ HERŠTEJN a RÝZMBERK (680 m n.m., raně gotický hrad s vyhlídkovou věží).
6. den: HORŠOVSKÝ TÝN - původně biskupský hrad, ze kterého se stal renesanční skvost západních Čech, prohlídka zámku. Barokní klenot – klášter KLADRUBY s kostelem přestavěným architektem J.B.Santini-Aichlem. Na závěr našeho putování se zastavíme v nedalekém středověkém městě STŘÍBŘE, které se může pochlubit mnoha zajímavými památkami, jako je např. nádherná renesanční radnice nebo zbytky středověkého opevnění. Dojezd do Prahy večer.

Cena obsahuje

 • doprava autobusem
 • průvodce
 • 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vl. příslušenstvím)
 • 5x polopenze

Cena neobsahuje

 • V hotelu se platí místní poplatek. Jeho výši určuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu v daném místě, Domažlice uvádí 21,-Kč /osoba /noc.

Fakultativně

 • pojištění storna zájezdu (příplatek: 180 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 2000 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist