• ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Chodsko – tradiční kraj se strážci zemské hranice i s tragickým hrdinou Janem Sladkým Kozinou, který měl svatbu v kostele v Klenčí pod Čerchovem. V Klenčí si připomeneme i tři slavné zdejší rodáky: J.Š.Baara, Jindřicha Jindřicha a Jana Vrbu. V Újezdě shlédneme i Kozinův statek, kde hospodařil. Chodsko to jsou Domažlice se slavnou šikmou věží a Chodským hradem. Jsou to i odlehlé pohraniční lesy se zvláštním kouzlem. Anebo Světce se skvostnou novogotickou jízdárnou, druhou největší v Evropě. Přimda - nejstarší kamenný hrad u nás (společně s Pražským hradem) - která majestátně stojí jako mlčenlivý strážce hranic. Prohlédneme si i jeden z našich nejvýznamnějších benediktinských klášterů – klášter Kladruby, který založil přemyslovský kníže Vladislav v r. 1115.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Pozdně gotický vodní hrad ŠVIHOV svým pevnostním systémem patří k nejlepším pevnostem své doby. Brána Šumavy KLATOVY – od dob Přemysla Otakara II. královské město, jedinečné náměstí Míru s Černou věží a barokní lékárnou. Nedaleko Klatov se nachází rozsáhlá zřícenina významného středověkého hradu KLENOVÁ, k níž byl v 19.st. přistavěn novogotický zámek. Z hradu jsou pěkné výhledy na centrální Šumavu.
2. den: Výlet do zapomenutého koutu na okraji Česka: Zřícenina románského hradu PŘIMDA – nejstaršího kamenného hradu v Čechách. BOR – jedinečná Loreta ze 17.st. TACHOV - město s jedněmi z nejzachovalejších hradeb v Česku. Jen kilometr odtud leží SVĚTCE s rozvalinami paulánského kláštera (procházka do Světců Knížecí alejí a prohlídka jízdárny Světce).
3. den: VÝHLEDY - oblíbené místo J.Š.Baara s jeho památníkem. Výstup na nejvyšší vrchol Českého Lesa ČERCHOV (1 042 m.) z Capartic, se sestupem na Babylon. Na vrcholu Čerchova stojí KURZOVA VĚŽ s kruhovým výhledem, za jasného počasí až na Alpy. Celkem cca 13 km pěšky. BABYLON – možnost koupání nebo další krátké procházky k Čertovu viklanu.
4. den: Toulky Chodskem: KLENČÍ POD ČERCHOVEM, rodiště J.Š.Baara s jeho muzeem, hřbitov aj. Přejezd do TRHANOVA a odtud do ÚJEZDU (3 km pěšky, statek J.S.Koziny) malebnou chodskou krajinou. Dojezd autobusem do DOMAŽLIC – slavná Domažlická věž s hezkým výhledem, Chodský hrad s muzeem Chodska, krásné náměstí a další pamětihodnosti. Zastávka u památníku na bitvu u Domažlic (r. 1434).
5. den: CHUDENICE: procházka Americkou zahradou od černínského empírového zámku Lázeň, rozhledna Bolfánek (jedna z nejstarších rozhleden u nás). CHUDENICE - starý zámek Černínů z Chudenic s expozicemi věnovanými jednomu z nejstarších šlechtických rodů u nás. Odpoledne putování okolím KDYNĚ: dojdeme ke zřícenině HRADŮ NOVÝ HERŠTEJN a RÝZMBERK (680 m n.m., raně gotický hrad s vyhlídkovou věží).
6. den: HORŠOVSKÝ TÝN - původně biskupský hrad, ze kterého se stal renesanční skvost západních Čech, prohlídka zámku. Barokní klenot – klášter KLADRUBY s kostelem přestavěným architektem J.B.Santini-Aichlem. Na závěr našeho putování se zastavíme v nedalekém středověkém městě STŘÍBŘE, které se může pochlubit mnoha zajímavými památkami, jako je např. nádherná renesanční radnice nebo zbytky středověkého opevnění. Dojezd do Prahy večer.

Cena obsahuje

 • doprava autobusem
 • průvodce
 • 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vl. příslušenstvím)
 • 5x polopenze

Cena neobsahuje

 • V hotelu se platí místní poplatek. Jeho výši určuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu v daném místě, Domažlice uvádí 21,-Kč /osoba /noc.

Fakultativně

 • pojištění storna zájezdu (příplatek: 180 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 2000 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů