Zájezd nás zavede na nejjižnější výběžek jadranského pobřeží, neopakovatelná směs historických památek ale i roztroušených ostrůvků s bujnou vegetací. Navštívíme historický Dubrovník, středověký Ston, Elafitské ostrovy - Koločep, Lopud, Šipan a Lokrum s bujnou středomořskou vegetací, krásnou přírodou a koupáním na nepřeplněných plážích. Vypravíme se i na výlet do nedaleké Černé Hory a Bosny a Hercegoviny.

 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu

1. den: Ve večerních hodinách odjezd z republiky.
2. den: POČITELJ - historické město ležící na řece Neretvě, Šišman-Ibrahim pašova mešita čekající na zápis do seznamu památek UNESCO, osmanské architektura a VODOPÁDY KRAVICA na řece Trebižat, které vypadají jako miniatura Viktoriiných vodopádů (120 m široké a 27 m vysoké), krásné přírodní scenérie, možnost koupání ve sladké vodě. Odpoledne příjezd na ubytování.
3. den: Pobyt u moře.
4. den: Fakult. lodní výlet na ELAFITSKÉ OSTROVY - oblíbená místa šlechtických rodin o čem svědčí četné vily a zahrady, architektonické památky, obranné věže z období tureckých nájezdů tzv. torety, krásná příroda. Malebný ostrov KOLOČEP, druhým z ostrovů bude ostrov ŠIPAN, který měla v oblibě i dubrovnická šlechta, přírodní scenérie ostrova, městečko Sudjuradj a prohlídka renesanční letní rezidence rodiny Stjepovič-Skočibuhové - reprezentační sály zámku, kaple, krásná zahrada. Ostrov LOPUD , oblíbené místo českého básníka a spisovatele V. Dyka. Malebné městečko LOPUD - podobná architektonická tvářnost jako Dubrovník. Součástí výletu je i typický dalmátský oběd.
5. den: Pobyt u moře.
6. den: Navštívíme kouzelné město DUBROVNÍK (UNESCO) - Pilská brána, promenáda Placa, Onofriova kašna, kostel sv. Spasitele, mramorem dlážděné ulice a barokní budovy, procházka po dubrovnických hradbách s úchvatnými pohledy na celé město, individuální volno, čas na oběd a posezení v místních kavárničkách, nedaleký ostrov LOKRUM - zbytky benediktinského kláštera, stará botanická zahrada, koupání v přírodním slaném jezírku "Mrtvo more".
7. den: Výlet na pobřeží Černé Hory. Trajektem přeplujeme BOKU KOTORSKOU, připomínající norské fjordy. Městečko KOTOR (UNESCO) s masívem Lovčenu v pozadí, staré město, hradby, monumentální katedrála zasvěcená sv. Tryfonovi. BUDVA - staré město na výběžku pevniny, romantické uličky a mohutné hradby s vyhlídkou na poloostrůvek SV. STEFAN.
8. den: Pobyt u moře. Polodenní výlet do oblasti Malostonského zálivu. STON - historické centrum se středověkými stavbami, procházka po stonských hradbách ze 14. stol. Navštívíme místní saliny s možností nákupu soli a MALI STON - loviště ústřic.
9. den: Pobyt u moře a v podvečer odjezd do ČR.
10. den: Návrat v ranních až dopoledních hodinách.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • trajekt přes Boku Kotorskou
 • 7x ubytování v hotelu*** (letovisko Neum) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klimatizací, sat TV a balkonem
 • 7x polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu
 • průvodce
 • pobytovou taxu

Cena neobsahuje

 • Lodní výlet na Elafitské ostrovy - nutná rezervace předem v CK, platba na místě (cca 55 Eur), součástí výletu jsou nápoje, oběd v Šipanu u majitele lodi vč. nápojů, vstupné do rezidence

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 330 Kč)
 • 1/2 pokoj s balkonem na mořskou stranu - příplatek je účtován na osobu, na vyžádání v CK (příplatek: 700 Kč)
 • 1/1 pokoj s balkonem - strana park (příplatek: 2800 Kč)
 • 1/1 pokoj s balkonem - strana moře (na vyžádání v CK) (příplatek: 3500 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů