Zájezd nás zavede na nejjižnější výběžek jadranského pobřeží, neopakovatelná směs historických památek ale i roztroušených ostrůvků s bujnou vegetací. Navštívíme historický Dubrovník, středověký Ston, Elafitské ostrovy - Koločep, Lopud, Šipan a Lokrum s bujnou středomořskou vegetací, krásnou přírodou a koupáním na nepřeplněných plážích. Vypravíme se i na výlet do nedaleké Černé Hory a Bosny a Hercegoviny.

 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu

1. den: Ve večerních hodinách odjezd z republiky.
2. den: POČITELJ - historické město ležící na řece Neretvě, Šišman-Ibrahim pašova mešita čekající na zápis do seznamu památek UNESCO, osmanské architektura a VODOPÁDY KRAVICA na řece Trebižat, které vypadají jako miniatura Viktoriiných vodopádů (120 m široké a 27 m vysoké), krásné přírodní scenérie, možnost koupání ve sladké vodě. Odpoledne příjezd na ubytování.
3. den: Pobyt u moře.
4. den: Fakult. lodní výlet na ELAFITSKÉ OSTROVY - oblíbená místa šlechtických rodin o čem svědčí četné vily a zahrady, architektonické památky, obranné věže z období tureckých nájezdů tzv. torety, krásná příroda. Malebný ostrov KOLOČEP, druhým z ostrovů bude ostrov ŠIPAN, který měla v oblibě i dubrovnická šlechta, přírodní scenérie ostrova, městečko Sudjuradj a prohlídka renesanční letní rezidence rodiny Stjepovič-Skočibuhové - reprezentační sály zámku, kaple, krásná zahrada. Ostrov LOPUD , oblíbené místo českého básníka a spisovatele V. Dyka. Malebné městečko LOPUD - podobná architektonická tvářnost jako Dubrovník. Součástí výletu je i typický dalmátský oběd.
5. den: Pobyt u moře.
6. den: Navštívíme kouzelné město DUBROVNÍK (UNESCO) - Pilská brána, promenáda Placa, Onofriova kašna, kostel sv. Spasitele, mramorem dlážděné ulice a barokní budovy, procházka po dubrovnických hradbách s úchvatnými pohledy na celé město, individuální volno, čas na oběd a posezení v místních kavárničkách, nedaleký ostrov LOKRUM - zbytky benediktinského kláštera, stará botanická zahrada, koupání v přírodním slaném jezírku "Mrtvo more".
7. den: Výlet na pobřeží Černé Hory. Trajektem přeplujeme BOKU KOTORSKOU, připomínající norské fjordy. Městečko KOTOR (UNESCO) s masívem Lovčenu v pozadí, staré město, hradby, monumentální katedrála zasvěcená sv. Tryfonovi. BUDVA - staré město na výběžku pevniny, romantické uličky a mohutné hradby s vyhlídkou na poloostrůvek SV. STEFAN.
8. den: Pobyt u moře. Polodenní výlet do oblasti Malostonského zálivu. STON - historické centrum se středověkými stavbami, procházka po stonských hradbách ze 14. stol. Navštívíme místní saliny s možností nákupu soli a MALI STON - loviště ústřic.
9. den: Pobyt u moře a v podvečer odjezd do ČR.
10. den: Návrat v ranních až dopoledních hodinách.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • trajekt přes Boku Kotorskou
 • 7x ubytování v hotelu*** (letovisko Neum) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klimatizací, sat TV a balkonem
 • 7x polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu
 • průvodce
 • pobytovou taxu

Cena neobsahuje

 • Lodní výlet na Elafitské ostrovy - nutná rezervace předem v CK, platba na místě (cca 55 Eur), součástí výletu jsou nápoje, oběd v Šipanu u majitele lodi vč. nápojů, vstupné do rezidence

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 330 Kč)
 • 1/2 pokoj s balkonem na mořskou stranu - příplatek je účtován na osobu, na vyžádání v CK (příplatek: 700 Kč)
 • 1/1 pokoj s balkonem - strana park (příplatek: 2800 Kč)
 • 1/1 pokoj s balkonem - strana moře (na vyžádání v CK) (příplatek: 3500 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist