• ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: plná penzestrava: plná penze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Připravili jsme pro Vás nový okruh Egyptem. Okruh Egyptem, který je zcela jedinečný na našem trhu. Za pomoci terénních aut budete moci poznat neskutečné krásy Západní pouště Egypta, ať už přírodní zajímavosti nebo starobylé památky. Rozsáhlá Západní poušť v Egyptě se rozkládá na ploše necelých 3 miliónů km2, z toho v Egyptě 681 000 km2, od západního břehu Nilu k libyjské hranici a od Súdánu směrem ke Středozemnímu moři. Ačkoli pokrývá více než 2/3 celkové rozlohy Egypta, kromě několika úrodných oáz je takřka neobydlená. Západní poušť v Egyptě - její nekonečná plocha je ohromující. Západní poušť v Egyptě - charakterizuje ji působivě rozmanitá krajina, počínaje obrovskými dunami a fantastickými sklaními útvary konče. Táboření pod širým nebem v tak úchvatném prostředí Západní pouště Egypta se může stát vrcholným zážitkem dovolené v Egyptě. Největší část našeho programu v Egyptě se zaměřuje právě na poznávání původních západních oáz a jejich památek, včetně té nejzachovalejší a zároveň nej

Program zájezdu

1. den: Transfer Praha – Káhira v nočních hodinách.
2. den: Po příletu do Káhiry transfer autobusem do EL ALAMEIN - místo nejdůležitější bitvy v severní Africe v době 2. sv. války, prohlídka vojenských hřbitovů a muzea.
3. den: Přejezd po pobřeží Středozemního moře se zastávkou v MARSA MATRUH – možnost koupání nebo procházek na krásných plážích Středozemního moře. Příjezd do oázy Siwa.
4. den: SIWA - odloučená oáza s 300 000 datlovníky a 70 000 olivovníky a 300 sladkovodními prameny: starobylé město ŠALI z vepřovic, vyhlídkové vrcholy, Kleopatřiny lázně s horkými sirnými prameny, CHRÁM ORACULA - Amonův chrám na vrchu AGHURMI, UMM UBAYDA- zbořený Amonův chrám. Hora mrtvých GEBEL MAWTA s římským pohřebištěm a Sia-monovou hrobkou - nejkrásnější v egyptské poušti. Národopisné muzeum dokumentující život v oáze. Odpočinek a možnost koupání na FATNAS ISLAND u slaného jezera, západ slunce.
5. den: Dokončení prohlídky oblasti oázy SIWA: přejezd k PRAMENI BIR WAHED (horký pramen a studené jezero mezi písečnými dunami) a do oblasti výskytu fosílií.
6. den: Průjezd starou karavanní cestou kolem oáz Areg, Bahrein, Nuwamisa a Sitra do oázy Baharíja.
7. den: OÁZA BAHARÍJA proslavená olivami a datlemi. Prohlídka CHRÁMU ALEXANDRA VELIKÉHO, CHRÁMU AJN AL-MUFTELA, nekropole s hrobkami úředníků a Muzea Zlatých mumií. ČERNÁ neboli ANGLICKÁ HORA - jedinečný výhled na celou oázu Baharíja. Přejezd do ČERNÉ POUŠTĚ s písečnými dunami, černými vulkanickými vrcholy a barevnými vápencovými skalami, výstup na některý z kuželovitých vrcholů s výhledy do okolí. Zastávka v KŘIŠŤÁLOVÝCH HORÁCH - skalní oblouk a množství nádherných krystalů.
8. den: Duny a skály v AQABATU (jedna z krajinově nejkrásnějších oblastí Západní pouště), průjezd Malým a Velkým údolím (Wádí Hinnis), romantické prameny ABU HAWAS a MAGICAL SPRING (možnost koupání). Fantastické útvary BÍLÉ POUŠTĚ – útvary připomínající měsíční krajinu, bludiště zářivě bílých křídových skalních útvarů, kamenné vlny bílého oceánu a kamenné stoly.
9. den: Krása a romantika BÍLÉ POUŠTĚ – cesta kolem kamenných stanů a akáciového stromu k prameni AIN HADRA. Odpoledne písečné duny a labyrint skal, wádí a monolitů západně od hlavní silnice do Farafry.
10. den: Cesta do nitra Západní nebo Libyjské pouště, směrem do Velkého písečného moře: významnou karavanní cestou do ÚDOLÍ SFINGY, po stopách ztracené perské armády, k jednomu z nejvýznamnějších pramenů západní pouště AIN DALLA - jedná se o poslední pramen před vstupem do Velkého písečného moře (72 000 km2 písečných dun).
11. den: Přejezd starou karavanní cestou DARB AL-FARAFRA k oáze Dachla. Celodenní putování mezi desítky kilometrů dlouhými písečnými dunami, průjezd Black Valley a Mramorovým labyrintem ostrých skal. Monumentální hory Dachla Mountains lemující oázu Dachla, nádherné výhledy.
12. den: OÁZA DACHLA - zemědělsky nejvíce využívaná oáza díky 520 studním. Malá vesnička BASHINDI s hrobkou šejka a starou římskou hrobkou. AIN ASIL - nekropole s obrovskými mastabami z doby Staré říše - a QILA AL-DABBA - pozůstatky rozsáhlého města z doby 6. dynastie. Příjemné malé městečko BALAT se starým centrem, bludiště úzkých uliček. Relaxace u teplého pramene Magical Spring.
13. den: Hrobky AL-MUZAVVAKA. Římský chrám DEIR EL-HAGAR s nádherně dochovanými reliéfy. Středověký AL-KASR s úzkými křivolakými uličkami a Etnografickým muzeem. Relaxace u pramene č. 3, koupání v bazénu s železitou vodou o teplotě 35-40°C.
14. den: Přejezd do OÁZY KHARGA - jedinečná, velmi málo absolvovaná a tedy bez turistů, ale náročná cesta off-road (asi 120 km po asfaltu, zbytek pouští) k prameni AIN AMUR a zbytkům římské pevnosti položené vysoko v horách, na jedné z nejdůležitějších starověkých karavanních cest spojujících oázu Dachla a Kharga, a mezi nádhernými srpkovitými písečnými dunami k jedinečně položené pevnosti AIN UMM EL DABADÍB (Pramen štířice).
15. den: Průjezd jednou z nejkrásnějších oblastí Západní pouště k pevnosti LABEKA (systém dvou pevností a římských podzemních tunelů na vodu, tzv. manawarů). Římský chrám NADURA, Amenreův chrám v HIBISU.
16. den: Soustava římských pevností na jih od oázy KHARGA, vybudované podél karavanní cesty „čtyřiceti dnů“ - Darb el-Arbaín (která spojovala údolí Nilu a súdánský Darfúr). Rozvaliny pevnosti AL-GHWEITA a QASR ZAYIAN na jižním okraji oázy Kharga. Návštěva nejjižnější římské pevnosti - DUSH, která byla také římskou hraniční pevností.
17. den: Centrum oázy Kharga - QASR KHARGA s Archeologickým muzeem. Raně křesťanská nekropole v BAGAVATU s desítkami hrobek, jedno z nejvýznamnějších raně křesťanských pohřebišť. Klášter MUSTAFA KASHIF v poušti s výhledy do kraje a monumentální římská věž TAHUNET EL-HAWA.
18. den: EL AMARNA - prohlídka starověkého Achetatonu, zbytky sídelního města (Velký a Malý Atonův chrám, Královský palác, most s Oknem zjevování se) a pohřebiště (hrobky s nádhernou barevnou výzdobou) panovníka Achnatona (Amenhotepa IV.), rozsáhlý archeologický areál se skalními hrobkami s barevnou reliéfní výzdobou. Odlet.
19. den: Přílet do Prahy v ranních hodinách.

Cena obsahuje

 • poj. léčebných výloh a storna
 • noclehy z části v hotelích v oázách (9x) a z části ve stanech na poušti (7x nocleh v poušti ve stanech - půjčení zahrnuto v ceně)
 • většinou plnou penzi (během okruhu terénními auty)
 • několikrát polopenzi (2., 3. a 18. den)
 • dopravu busem v úsecích Káhira - oáza Siwa a oáza Kharga - Káhira
 • dopravu terénními vozy v úseku oáza Siwa - oáza Kharga
 • letenky Praha - Káhira - Praha
 • letištní taxy ve výši 2500 Kč
 • průvodce a místního průvodce
 • vybrané vstupy (viz. propozice)

Cena neobsahuje

 • vízum do Egypta (15 USD) - kupuje se na hranicích

Fakultativně

 • připojištění vyššího storna - 250 Kč

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů