Indie - Zlatý trojúhelník a kraj maharádžů Radžasthán - s vnitřními přelety

+ Váránasí, Órčha, erotické Khajuráho Náš zájezd Vás zavede k nejvelkolepějším památkám Indie, ke kterým bezesporu patří běloskvoucí Taj Mahal, růžové město Jaipur i pevnosti a paláce maharádžů v kraji Radžasthán. Zajedeme i na jih Radžasthánu, kde se nachází nádherné džinistické chrámy, které svou zdobností připomínají Alhambru. Při našem velkém okruhu navštívíte i další významné turistické magnety – posvátné Váránasí, starodávnou Órčhu, erotické Khajuráho. Program připravila Ing. Martina Kosková K zájezdu budeme na jaře / v létě pořádat prezentaci pro rozhodlé i dosud nerozhodlé zájemce. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
608-01 7.11. - 22.11.2023 79 990 Kč CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst dle místních podmínek. termín zrušen

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Dillí.
2. den: Přílet do DILLÍ. První část prohlídky DILLÍ. Staré město postavené za císaře Shah Jahana, největší mešita v Indii Jama Masjid. Raj Ghat – památník Ghandiho Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), prezidentského paláce a vládních budov v Novém Dillí. Nocleh v Dillí.
3. den: Dopoledne přejezd z Dillí do AGRY. Prohlídka Červené pevnosti v Agře (UNESCO) a slavného TAJ MAHAL. Tento nádherný palác byl postaven císařem Shah Jahan na památku jeho ženy Mumtaz Mahal. Nocleh v Agře.
4. den: Dopoledne přejezd z Agry do Jaipuru (Džajpúr). Prohlídka opuštěného města FATÉHPUR SÍKRÍ (UNESCO). Město, které zůstalo dokonale zachováno, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými odstíny. Po cestě zastávka u unikátní studně ABHANERI STEPWELL. Nocleh Jaipur.
5. den: Celodenní prohlídka JAIPURU, nazývaného také jako Růžové město. Zastávka u slavného průčelí paláce Havá Mahal neboli „paláce větrů“ se stovkami oken a řadou výklenků, odkud knížecí ženy sledovaly ruch na přilehlé ulici. Dopoledne návštěva velkolepé pevnosti AMBER FORT (vyjížďka na pevnost v džípech). Odpoledne Městský palác, ve kterém do dnešní doby sídlí knížecí rodina, zajímavá stará observatoř Jantar Mantar (UNESCO), aj. Nocleh Jaipur.
6. den: PUSHKAR (Puškar) – významné poutní město příznivců boha Brahmy s posvátným jezerem a 400 chrámy. Pyšní se 52 gháty, kde zbožní hinduisté smývají své hříchy a dalo by se tak nazvat „zmenšeným Varanásí“. Nocleh Pushkar.
7. den: Přejezd do Jodhpuru, „modrého města“ na okraji kamenité pouště Thar. JODHPUR (Džódhpur) – město ztělesňující romantiku Rádžastánu s majestátní pevností Mehrángarh vypínající se nad honosnými paláci a orientálními bazary. Nocleh Jodpur.
8. den: Přejezd do Udajpuru. Cestou zajížďka do MOUNT ABU – jediná horská stanice v Rádžastánu. Jezero Nakki, které je vroubeno koloniálními sídly a letními paláci rádžpútských vládců. DILVARA – džinistické chrámy v Dilváře patří mezi nejúchvatnější pamětihodnosti v zemi. Skupina několika mramorových chrámů vyniká neuvěřitelně spletitou a jemnou kamennou dekorací. Skulpturální detaily na branách, pilířích stropech návštěvníkům berou dech. Nocleh Udajpur.
9. den: Výlet z Udajpuru. RANAKPUR – unikátní chrámový komplex v pohoří Arávalí, jemuž vévodí velkolepý Ádináthův chrám, který je jedním z pěti nejposvátnějších míst pro džinisty. KUMBHALGARH – mohutná pevnost s hradbami, které se jako had vinou na svazích pohoří Arávalí do výšky 1050 m. Říkalo se jí také „Oko Méváru“, neboť panoramatický výhled sahá kilometry daleko. Nocleh Udajpur.
10. den: UDAJPUR – pohádkové město, jehož mramorové paláce a jezera obklopuje prstenec kopců. Městský palác, dílo s jedinečnou architekturou je komplex několika paláců a je nejrozlehlejší v Rádžastánu. Plavba po jezeře Pichola na ostrůvek Jag Mandir. Nocleh Udajpur.
11. den: Přelet do Varanasi s přestupem. Nocleh ve Varanásí.
12. den: Časně ráno projížďka na loďkách po posvátné řece Ganze. Prohlídka VARANÁSÍ, které je také nazýváno „věčným městem“. Uličky starého města patří k nejstarším v Indii. Odpoledne návštěva nedalekého Sarnathu. SARNATH je jedním z nejvýznamnějších budhistických center nejen v Indii. Je to místo, kam Buddha přišel poté, co došel osvícení, a konal zde své první kázání před svými bývalými učedníky. Prohlédnout si zde můžete Ashokův sloup, budhistické chrámy četných zemí, chrám Mulgandha Kuti Vihar a Dhamekhovu stupu. Večerní slavnost Aarti u řeky Gangy. Nocleh Varanasí.
13. den: Přelet do Khajuraha. Odpoledne prohlídka chrámů KHAJURAHO (světová památka UNESCO), chrám je proslaven erotickými sochami a řezbami jejichž předlohou byla slavná Kamasutra. Původně se zde nacházelo 85 objektů, dnes jich je dochovaných pouze 22. Nocleh Khajurago.
14. den: Transfer busem z Kajuraha do Jhansi. Cestou zastávka v ÓRČHA – historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Cesta vlakem do Dillí. Nocleh.
15. den: Dokončení prohlídky DILLÍ. Historický areál v Mehrauli (UNESCO) - Quatab Minar (nejvyšší cihlový minaret na světě), Humayunova hrobka (UNESCO). Odlet do Prahy.
16. den: Návrat do Prahy.

Cena obsahuje

 • leteckou dopravu Praha - Dillí - Praha (s přestupy)
 • letištní taxy
 • vnitrostátní lety Udajpur – Varanasí (s přestupem), Varanasí - Khajuraho
 • kompletní dopravu autobusem nebo minibusem (dle počtu klientů) po Indii
 • cesta vlakem z Jhansi do Dillí (cca 4-5 hod)
 • 13x ubytování (dle času letu) v hotelu (2lůžk. pokoje s vlast. příslušenstvím)
 • 13x polopenzi
 • průvodce a místního průvodce
 • vstupy a plavby dle programu

Cena neobsahuje

 • vízum (o podrobnostech k vyřízení víza Vás budeme včas informovat), ideální je zúčastnit se info schůzky, která proběhne nejspíše koncem léta 2023.
 • cena nezahrnuje bakšišné / spropitné ve výši cca 60 USD / os.

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 85 000 Kč (příplatek: 1940 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 8900 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist