Írán – starověká Persie. Kolik starých kultur tudy prošlo a zanechalo zde své výrazné stopy. Pojeďte s námi poznat tuto nádhernou a turisty zatím nepříliš navštěvovanou zemi s krásnými mešitami, rozlehlými paláci, nádhernými zahradami, nekonečnou pouští, vysokými horami, starověkými památkami a hlavně příjemnými a pohostinnými lidmi. Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová. CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst dle místních podmínek. K zájezdu budeme v lednu / únoru pořádat prezentaci a info schůzku k vízům. Zájemce prosíme o nahlášení zájmu v CK.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
629-01 4.4. - 19.4.2020 52 990 Kč termín zrušen
629-02 31.10. - 15.11.2020 52 990 Kč termín zrušen

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Teheránu (s přestupem).
2. den: Přílet do Teheránu v nočních - ranních hodinách, dle času příletu ubytování a krátký odpočinek (v případě pozdějšího příletu nebude přejezd na hotel). Prohlídka moderního hlavního města dnešního Íránu - TEHERÁNU: palác Golestan, National jewels museum – největší nerozřezaný diamant na světě Moře světla, 34 kilogramový Globe of Jewels, koruny šáhů atd., jedinečný most pro pěší Tabia Bridge.
3. den: QOM – centrum šíitů, svatyně Fatimah Masumah (sestra 8. imáma Rézy, nelze vstoupit do interiérů hlavní svatyně s hrobkou Fatimy), druhé nejposvátnější místo v Iránu. KESHAN – krásné a rozsáhlé bohaté tradiční domy a lázně.
4. den: Dkončení prohlídky KESHANU - krásné zahrady Fin s jezírky. ESFAHÁN – bývalé hlavní město safíjovské říše, arménská katedrála Vank (v Esfahánu je 13 křesťanských obcí), slavné mosty přes řeku Zayandeh.
5. den: Dokončení prohlídky ESFAHÁNU - nádherné náměstí Maidán Emám (UNESCO), Šáhova mešita, mešita šejka Lotfolláha, paláce Ali Qapu a Chehel Sotún, volno na nákupy na bazaru apod. Pro zájemce možnost výjezdu lanovkou do hor nad Esfahánem, zajímavá pouštní horská krajina, výhledy...
6. den: Cestou do pouštních oblastí se zastavíme ve starobylém městě NAIN, kde si prohlédneme mešitu Jamme. CHAK CHAK – nádherné místo v poušti, stále funkční ohňový zoroastriánský chrám.
7. den: YAZD – poslední výspa před nekonečnými pouštěmi, centrum zoroastriánského náboženství, chrám ohně Ateshkadé, Věže mlčení, typické kupolovité pouštní domy s desítkami badgírů (větracích věží), procházka starým centrem Yazdu, mešita Jámé.
8. den: Ráno odjezd do PASARGÁD (UNESCO) - hlavní město Perské říše za Kýra II. Velikého (zakladatel achajmenovské dynastie), hrobka Kýra II. Velikého. Přejezd do Shirázu.
9. den: NAGHST-E ROSTAM – 4 impozantní hrobky perských achajmenovských králů (období 5.stol.př.n.l.) vytesané do skal. PERSEPOLIS (UNESCO) – achajmenovské sídlo patří k nejpůsobivějším starověkým místům v Přední Asii, Palác Apadana, Síň 100 sloupů, Brána všech národů s okřídlenými býky, hroby perských vládců, monumentální reliéfní výzdoba. Začátek prohlídky SHIRÁZU - starobylý bazar Vakil a komplex mešity a lázní Vakil. Relaxace v zahradách v areálech hrobek dvou básníků – Háfeze a Sa’dího.
10. den: SHÍRÁZ - město básníků, vzdělání, slavíků, růží a kdysi i vína. Hlavní pozoruhodností Shirázu jsou velké mešity, některé z nich si samozřejmě také prohlédneme. Na závěr rozlehlé zahrady ráje Bagh-e Eram. Přelet do Ahvazu.
11. den: TCHOGA ZAMBIL (UNESCO) - nejlépe dochovaný (a zároveň jediný) elamitský stupňovitý chrám - zikkurat - v Íránu (13. stol.př.n.l., dochovaly se tři stupně). Královské město SÚSY, jedno z hlavních měst Perské říše, údajný hrob proroka Daniela i pozůstatky sídelního achajmenovského paláce. Historické vodní mlýny v SUSHTARU (UNESCO) z doby Sásánovců (římské období).
12. den: Přejezd pohořím Zagros do oblasti Khoramabadu. Jedny z nejkrásnějších sásánovských reliéfů v Iránu - TAGH E-BOSTÁN. Nocleh v Bisotunu nebo v Kermanshahu.
13. den: BISOTUN (UNESCO) - skalní reliéfy a nápisy Dareia I., karavanseraj aj. Klínopisné nápisy na skále v GANJNAME v krásném horském prostředí. HAMADAN – starověká Ecbatana, jedno z nejstarších měst na světě, hrobka biblické Ester, hrobka největšího učence islámského světa Avicenny.
14. den: TAKHT-E SOLEJMAN (UNESCO) – jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Íránu, leží v nadm. výšce 2 070 metrů, tzv. „Šalamounův trůn“, rozsáhlé rozvaliny města na břehu jezera, krásné výhledy. Výstup na Zendan-e Soleyman - "Salamounovo vězení" - vysoký kužel zvedající se nad Takht-e Solejman s výhledy do krajiny. Dojezd na ubytování do Zanjanu.
15. den: Přejezd do SOLTANIYE (UNESCO) – hlavní město ilchánských Mongolů, mauzoleum sultána Oljaitu (kopule mauzolea patří k největším na světě, výstup do kopule). QAZVIN - hlavní město Íránu za Kádžárovské dynastie, stavby z této doby i jeden z nejkrásnějších íránských bazarů. Dojezd do Teheránu.
16. den: Brzy ráno (může být i v nočních hodinách předchozího dne) odjezd na letiště a odlet z Teheránu zpět do ČR.

Cena obsahuje

 • CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst dle místních podmínek.
 • leteckou dopravu Praha - Teherán - Praha (s přestupy)
 • letištní taxy
 • vnitrostátní let Shiraz - Ahvaz
 • kompletní dopravu autobusem nebo minibusem (dle počtu klientů) po Íránu
 • 13-14x ubytování (dle času letu) v hotelu (2lůžk. pokoje s vlast. příslušenstvím)
 • 14x polopenzi
 • průvodce a místního průvodce
 • vstupy dle programu

Cena neobsahuje

 • vízum (o podrobnostech k vyřízení víza Vás budeme včas informovat), ideální je zúčastnit se info schůzky, která proběhne nejspíše během února 2020.
 • cena nezahrnuje bakšišné / spropitné ve výši cca 60 USD / os.

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 Kč (příplatek: 1000 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení, na vyžádání v CK (je nutno ověřit kapacitu, v oblasti Ahvazu a Dezfulu negarantujeme 1/1 pokoje z důvodů menších hotelů a menšího počtu 1/1 pokojů) (příplatek: 5800 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist