Zájezd nás zavede do země, která má být jednou z nejoblíbenějších destinací nejen pro rok 2020. Budeme procházet místy dávných biblických příběhů. Vykoupeme se v Mrtvém moři. Navštívíme nejen biblický Jeruzalém s nesčetnými památkami, kde se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona, ale i ostatní světoznámá místa včetně starověké Masady.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
621-01 10.10. - 17.10.2023 37 990 Kč rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Přílet do Tel Avivu brzy ráno. Malebné uličky staré JAFFY. Prohlídka TEL AVIVU – moderní město na březích Středozemního moře. CAESAREA – významné římské město a rozsáhlý archeologický areál. POHOŘÍ KARMEL - karmelitánský klášter, Mariánská svatyně - Stella Maris, překrásná vyhlídka na Haifu . CHRÁM BAHAI s krásnými zahradami.
2. den: Oblast GALILEJSKÉHO JEZERA : TABGHA – kostel zázračného rozmnožení chlebů a ryb. Kostel sv. Petra - MENSA CHRISTI – Petrův apoštolský primát. KAFARNAUM – dlouhodobé působiště Ježíše, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, synagoga. HORA BLAHOSLAVENSTVÍ s kostelem na nádherném místě nad jezerem. TIBERIAS – hrobka židovského učence Maimonida, Hammam Tiberias a Archeologický park. Místo křtu Ježíše v řece Jordán – JARDENIT.
3. den: SAFED – posvátné místo judaismu, nejvýznamnější středisko kabaly, malebné středověké uličky s významnými synagogami. Přejezd na GOLANSKÉ VÝŠINY, nejvyšší izraelský vodopád GAMLA. Římské vykopávky a relaxace v horkých lázních HAMMAT GADER nedaleko Jordánských hranic.
4. den: Přejezd biblickou krajinou. KÁNA GALILEJSKÁ - první Ježíšův zázrak - proměnění vody ve víno. NAZARETH - pramen Marie, kostel sv. Gabriela a kostel sv. Josefa, monumentální bazilika Zvěstování. MEGGIDO – místo poslední bitvy na Zemi, místo Posledního soudu. HORA TABOR - místo a bazilika Proměnění Páně.
5. den: První část prohlídky JERUZALÉMA : Chrámová hora (Skalní dóm, mešita Al Aksa, místo prvního i druhého židovského chrámu), slavná Zeď nářků, kde Židé oplakávají zničení chrámu, průchod starou židovskou čtvrtí. Procházka po hradbách Jeruzaléma. Odpoledne hora Sion, Caenaculum-místo Poslední večeře a Davidův hrob, Dormition – Bazilika zesnutí Panny Marie. Odpoledne působivý památník holocaustu Yad Vashem.
6. den: 2. část prohlídky JERUZALÉMA : Olivetská hora – místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, panoramatická vyhlídka na Jeruzalém, chrám Dominus Flevit, Getsemanská zahrada a jeskyně, kostel Všech národů, chrám hrobu Panny Marie, Lví brána, staré město a průchod slavnou Via Dolorosa se 14 zastaveními křížové cesty, Chrám Božího hrobu, Citadela-Museum Jerusaléma a vyhlídka na město.
7. den: JERICHO - nejstarší a nejníže položené město na Zemi, dobyté Jozuem Boží mocí. Hora Pokušení - lanovkou ke skalnímu klášteru do míst, kde se Ježíš Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání. Koupání a relaxace u MRTVÉHO MOŘE . Římská pevnost MASADA , která se monumentálně tyčí nad Mrtvým mořem, místo hrdinského odporu a smrti židovských povstalců proti Římanům.
8. den: Odlet do ČR.

Cena obsahuje

 • letecká přepravu Praha – Tel-Aviv – Praha
 • letištní taxy a poplatky
 • dopravu dle programu autobusem nebo minibusem
 • 7x ubytování v hotelu
 • 7x polopenze
 • průvodce

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 8500 Kč)
 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 40 000 Kč (příplatek: 480 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist