Jedinečná cesta do nejzajímavějších částí Číny v kombinaci se „Střechou světa“ – tajuplným Tibetem. Vydejte se s námi poznat pravou Čínu, dosud jen málo objevenou západními turisty. Naše putování začneme v „Zemi hojnosti“ - provincii S´cchuan, kde kromě pandy velké uvidíme také jednu ze čtyř posvátných buddhistických hor (Emeishan) a největší sochu sedícího Buddhy vytesanou do skalní stěny (Leshan). Následovat bude province Yunnan, v překladu „Země na jih od mraků“, kde najdete nejbohatší přírodu Číny. Uvidíte téměř 4 kilometry hlubokou soutěsku na Dlouhé řece, rozlehlý tibetský klášter v bájném Šangri-la i jedinečné starobylé město Lijiang (UNESCO). Závěr našeho putování věnujeme nejkrásnějším a nejzajímavějším místům v okolí tibetské Lhasy – jedinečné kláštery, které naštěstí neztratily svůj duch lámaistického buddhismu. A také neskutečně krásná krajina na střeše světa (budeme se pohybovat v nadm. výšce 3500 – 4500 metrů). Zájezd je náročnější vzhledem k vyšší nadm. výšce, aklimatiz

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Vzdálené země

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
633-01 6.10. - 23.10.2023 84 990 Kč rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Let Praha – Chengdu .
2. den: Přílet do ČCHENG-DU . Přejezd pod horu Emeishan (provincie S´cchuan - země hojnosti).
3. den: EMEISHAN (UNESCO) - výjezd na posvátnou horu Emei (3 099 m n.m.), jednu ze čtyř posvátných buddhistických hor, prohlídka klášterů, turistika, nádherné výhledy. Sjezd dolů opět lanovkou a prohlídka některých klášterů ležících na úpatí hory. Nocleh.
4. den: Přejezd do LESHANU - rozsáhlý areál Velkého Buddhy (UNESCO) s největším spodobněním sedícího Buddhy na světě, výška do skály vytesané sochy je 71 metrů. Prohlídka přilehlých svatyní a klášterů a plavba lodí s jedinečným výhledem na kolosální sochu Buddhy. Dojezd zpět do Chengdu a nocleh.
5. den: Dopoledne unikátní CHOVNÁ STANICE PANDY VELKÉ – seznámení se s tímto jedinečným a pro Čínu až symbolickým zvířetem. S oblastí Chengdu se rozloučíme vyhlášeným ohnivým kotlíkem (tradiční místní jídlo). Let Chengdu Kunming (provincie Yunnan ).
6. den: Nedaleko od Kunmingu prohlídka jedinečných, až 30 metrů vysokých vápencových skalních útvarů v KAMENNÉM LESE (UNESCO). Pozdě odpoledne přejezd rychlovlakem do Dali (cca 2 hod. jízdy).
7. den: Dali a okolí – v případě dobrého počasí výjezd lanovkou až pod vrchol POHOŘÍ CANGSHAN do výšky 3 920 metrů za nádhernými výhledy. Z níže položených stanic pěší trasa – dva úseky po tzv. Jade Belt Road (Stezce nefritového pásu) cca 12 km celkem, možnost zkrácení, k další lanovce, cestou nádherné výhledy na jezero Erhai a na závěr taoistický chrám Zhonghe z 9.st. Odpoledne rozsáhlý areál Tří pagod z 9.st. s nejvyšší pagodou vysokou 73 metry.
8. den: Dokončení prohlídky DALI – staré město s pěkně dochovanými dřevěnými domy. Odpoledne projížďka lodí po JEZEŘE ERHAI. Přejezd do Lijiangu.
9. den: Brzy ráno odjezd pod SNĚŽNOU HORU NEFRITOVÉHO DRAKA – dle počasí výjezd k ledovci do výšky 4 500 mnm., jedinečná horská scenérie nejjižnějšího ledovce na severní polokouli. V případě horšího počasí využití dalších dvou níže položených lanovek v rámci scénického parku na Spruce Meadow a Yak Meadow, na obou místech kratší vycházky. Vycházka kolem kaskád, vodopádů a jezer s neskutečně modrou barvou vody BLUE MOON VALLEY. Návrat do Lijiangu.
10. den: LIJIANG (UNESCO) - 600 let staré městečko s atmosférou středověké Číny, které obývá zajímavá národnostní menšina Naxi, 500 let starý rozlehlý palác rodiny Mu, malebné uličky s dřevěnými domy, kanály rozvádějící vodu po městě, park Tůně černého draka s jedinečným výhledem na Sněžnou horu Nefritového draka, volno k procházkám uličkami s množstvím obchůdků, restaurací... Program 9. a 10. dne může být prohozen vzhledem k počasí.
11. den: Brzy ráno odjezd z Lijiangu. Zastávka u tzv. PRVNÍHO OHYBU DLOUHÉ ŘEKY u města SHIGU (Kamenný buben), kde řeka Jang-c´, dosud tisíc kilometrů tekoucí rovně od svého pramene na hranicích Tibetu, vytváří první ohyb o 180°. Zastávka na začátku, v tzv. horní části SOUTĚSKY TYGŘÍHO SKOKU (UNESCO) pod 5 596 metrů vysokou Sněžnou horou Nefritového draka, cca 1 hodinu sestup k řece a výstup zpět, nejužší bod soutěsky široký jen 30 metrů, kde se měl od kamene odrazit tygr a přeskočit řeku. Přejezd do tzv. střední části Soutěsky tygřího skoku a sestup až k řece, dramatická krajina, kde řeka spadá o dalších 100 metrů níže. Výstup zpět, celkem cca 3-3,5 hodiny chůze. Pozdní oběd v místním penzionu a poté přejezd krásnou krajinou hor do podhůří Tibetu do bájného Šangri-La (Zhongdian, 3 200 mnm.).
12. den: ZHONGDIAN – hraniční město etnického Tibetu, procházka starým tibetským městem s obrovským modlitebním mlýnem, lámaistický KLÁŠTER GANDÄN SUMCELING se 600 mnichy položený nad městem aj.
13. den: Přelet do Lhasy v TIBETU (tajemná střecha světa, která je dodnes pro turisty obtížně přístupná). Odpoledne začátek prohlídky hlavního města LHASY – duchovní centrum Tibetu s portály starých chrámů i starým tibetským městem, dosud naštěstí neudolaným rozpínající se čínskou kulturou: jedna z nejstarších budov ve Lhase a nejposvátnější tibetský CHRÁM DŽOKHANG (UNESCO), vysvěcený v r. 647. ULICE BARKHOR - poutní okruh, kam míří poutníci z celého Tibetu, celý okruh překypuje barvami a aktivitou.
14. den: LHASA : PALÁC POTÁLA (UNESCO) - bývalé sídlo dalajlámů. Bývalé letní sídlo dalajlámů NORBULINKA (UNESCO) v západní části Lhasy . Prohlídka jednoho z největších a nejvýznamnějších klášterů tibetské sekty Gelugpa (sekta žlutých miter v Tibetu převažujícího lámaistického buddhismu) KLÁŠTERA DÄPUNG, který byl založen v 15.st. a dříve zde žilo 10 000 mnichů a jednalo se o největší klášter na světě. Dodnes zde sídlí asi 600 mnichů.
15. den: Prohlídka KLÁŠTERA GANDÄN ležícího 4 300 metrů vysoko, který založil r. 1409 sám Conghapa (zakladatel dnes nejvýznamnější tibetské sekty Gelugpa), mnohé stavby pocházejí z této doby a jsou zde uloženy jeho ostatky. KLÁŠTER SERA - 2. největší a nejvýznamnější klášter tibetské sekty Gelugpa.
16. den: Celodenní výlet do kolébky tibetské kultury a státnosti: údolí Jarlung: nejstarší tibetský KLÁŠTER SAMJE a sídlo prvních tibetských králů HRAD JUMBULAGANG.
17. den: Let zpět do Prahy.
18. den: Přílet do Prahy.

Cena obsahuje

 • letenku Praha – Chengdu a Lhasa - Chengdu - Praha
 • vnitrostátní lety Chengdu – Kunming a Diqing (Šangri-La) – Lhasa
 • dopravu mikrobusem dle programu
 • vlak Kunming – Dali
 • 15x nocleh v hotelích (2lůžk. pokoje s vl. přísl.)
 • 15x polopenzi
 • českého průvodce a místní průvodce
 • lanovky na Emeishan, Cangshan v Dali a Sněžnou horu v Lijiangu
 • plavbu po jezeře Erhai
 • vstup do Kamenného lesa a do rezervace pandy velké
 • vstup do paláce Potála (1 hod. prohlídka)
 • povolení ke vstupu do Tibetu

Cena neobsahuje

 • spropitné
 • ostatní vstupy

Fakultativně

 • pojištění léč. výloh a rozšířeného storna do 80 000 Kč (příplatek: 1600 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 10200 Kč)
 • vízum a vízové centrum (podrobně info na infoschůzce v létě nebo v CK, cena je uvedena k říjnu 2019, může se v průběhu r. 2020 změnit) (příplatek: 2700 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist