Indie je zemí plnou kontrastů s neskutečným množstvím památek všeho druhu z nejrůznějších období její přebohaté historie. Tato naše druhá trasa po Indii je zaměřena na úžasné chrámové komplexy většinou zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Na jihu Indie budete moci obdivovat nejenom tradiční chrámovou architekturu s pestrobarevnými gópurami (věžemi) či velkolepé jeskynní chrámové komplexy, ale také pohádkové paláce místních vládců, rozlehlé pevnosti a zašlou slávu britské i francouzské koloniální architektury.

 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
610-01 1.11. - 15.11.2023 72 990 Kč rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Indie.
2. den: Přílet do Indie. V případě časného příletu začátek prohlídky Bombaje . Město BOMBAJ , hlavní město Maharáštry je nepochybně nejdynamičtějším a nejkosmopolitnějším městem Indie.
3. den: Výlet na ostrov ELEPHANTA, kde se nachází jeskynní chrámy (UNESCO) pocházející již z 6. století. Uvnitř jeskyní uvidíte jedny z nejúchvatnějších ukázek indického sochařství.
4. den: BOMBAJ - dopoledne prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města – slavná Brána Indie, Centrální Viktoriino nádraží (UNESCO), Muzeum Prince Waleského vyhlášené umělecko-řemeslnými sbírkami, procházka po promenádě Marina Drive aj. Odpoledne přejezd vlakem do města Aurangabad.
5. den: Návštěva slavných jeskyní v ADŽANTĚ. Třicet jeskyní vytesaných do čedičové skály ve tvaru půlměsíce zde zdobí zázračně zachované živé malby z doby před 2 tisíci lety. Cestou zpět návštěva památky Bibi ka Maqbara na okraji města AURANGABAD, která se tyčí uprostřed rozlehlé mughalské zahrady a je napodobeninou slavného Tádž Mahálu a jako on je zdobena mramorem.
6. den: Prohlídka vrcholu indické skalní architektury – jeskyní v ELLOŘE. Po tři staletí se zde budoval komplex 34 jeskyní, které jsou spojeny s buddhistickým, hinduistickým i džinistickým náboženstvím. Večer návrat zpět do Bombaje .
7. den: Ráno přelet do Bangalore. Prohlídka centra města BANGALORE, které je centrem průmyslu informačních technologií, a proto přezdívané indické „Silicon Valley“. Červená zahrada Lalbagh, Palác Tipú Sultána, Bull temple aj.
8. den: Návštěva chrámu KESHAVA. Kéšavův chrám představuje jednu z nejkrásnějších ukázek hójašálské architektury, jeho svatyně mají nádhernou výzdobu s propracovanými zvířecími a květinovými motivy. Dále návštěva města ŠRÍRANGAPATTANAM na řece Kávérí s chrámem boha Višnua.
9. den: Prohlídka města MYSORE (Maisúr) – nazývaného „Město paláců“, které bylo skoro 600 let hlavním sídlem mocného království. Návštěva rozlehlého pohádkového Maisúrského paláce, odkud vládl legendární sultán Tipú. Odpoledne přejezd do Ooty.
10. den: Den věnovaný bohaté přírodě MODRÝCH HOR v pohoří Západní Ghát. Oblast s příjemným mírným klimatem, rozsáhlými čajovými plantážemi a ovocnými sady. Horské středisko OOTY s vyhlášenou Růžovou zahradou, jízda horskou historickou železnicí Nilgiri Mountain Railway, zapsanou na seznamu UNESCO.
11. den: Dopolední přejezd do města MADURAI . Město je jedním z nejstarších měst světa a pro hinduisty je svatým poutním místem, nádherný chrámový komplex Šrí Minákší s bohatě zdobenými pestrobarevnými chrámovými věžemi a skvostný palác Tirumály Nájaky, který bývá označován za jeden z divů Indie a který je příkladem hinduisticko-islámské architektury 17. st.
12. den: Přejezd do NP PERIYAR, který je také nazýván „Tygří rezervace Periyar“ a je vyhlášený bohatou flórou a faunou. Zde se také nachází věhlasné plantáže koření.
13. den: Lodní výlet po JEZEŘE PERIYAR s pozorováním volně žijící zvěře. Tento park je považován za jednu z nejkrásnějších přírodních rezervací Indie. Poté přejezd do ALLEPPEY. Nalodění na hausbót a romantická plavba po kanálech a poloslané laguně „backwaters“, která je od moře oddělena písečnými dunami a řadou palem.
14. den: KÓČÍN – někdy označován jako „Královna moře“, nejstarší portugalská kolonie založená objevitelem Vasco da Gama. Večer přelet do Bombaje.
15. den: Odlet do Prahy.

Cena obsahuje

 • letenku Praha – Bombaj– Praha
 • 13x nocleh v hotelích***
 • 13x polopenzi
 • vnitřní přelety
 • vstupy dle programu
 • plavbu po jezeře Periyar a kanálech v Kerale
 • jízdu historickým vláčkem
 • průvodce
 • místní průvodce
 • dopravu dle programu minibusem

Cena neobsahuje

 • vízum, spropitné

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 80 000 Kč (příplatek: 1450 Kč)
 • 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) (příplatek: 10400 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist