Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řeckých ostrovů. Jeho návštěvou pochopíme, proč je tento odlehlý kout Evropy označován za svět snů. Pokud nás omrzí odpočinek na pláži ostrova Paros, můžeme se vydat na procházky bílými kubistickými městečky a vystoupit na vyhlídky obklopené mořem a řetězcem dalších ostrovů. Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu Santorin s fantastickou kalderou, na Délos se zachovalým antickým velkoměstem, na vyhlášený Mykonos nebo největší Naxos. Protože vstupní bránou do světa Kykladských ostrovů bude Iráklio na Krétě, můžeme nahlédnout i do tajů minojské kultury.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Ráno odlet z Prahy na Krétu , transfer do hotelu. Prohlídka krétské metropole IRAKLIO , benátské hradby a pevnost, bazary a muzeum minojské kultury. Možnost výletu místní dopravou do KNOSSU (UNESCO), palác minojských králů, Daidalův labyrint.
2. den: Po snídani pokračujeme lodí na OSTROV SANTORINI . Transfer z přístavu na ubytování. Návštěva starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit Černou pláž s převážně černým, lávovým pískem a drobnými kamínkya na závěr dne prohlídka santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu, krásné západy slunce.
3. den: Dopoledne městečko Fira nebo fakult. plavba po kaldeře, která vznikla po výbuchu sopky ve 3. stol. př. n. l. a výstup na kouřící sopku NEA KAMENI. Koupání v sopkou vyhřívaném moři u ostrůvku Palea Kameni, který má své vlastní sirné prameny. Výlet lokálním busem do nejfotogeničtějšího městečka v Řecku OIA s modrobílými domečky, pozorování západu slunce nad kalderou.
4. den: OSTROV PAROS , centrum KYKLADSKÝCH OSTROVŮ , transfer na ubytování do hotelu v letovisku Parikia, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži, v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturkou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů.
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce polodenní fakult. výlet na ostrůvek ANTIPAROS s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátských obchodníkům jako obranná pevnost proti pirátům.
6. den: Pobyt u moře, variantně výlet místním busem po ostrově Paros, rybářské městečko NAUSSA, vnitrozemská vesnice LEFKES a mramorové lomy.
7. den: Pobyt u moře. Fakultativně výlet na nedaleký OSTROV NAXOS , největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město Chora, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollonova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty . Po procházce uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.
8. den: Pobyt u moře, variantně celodenní fakult. výlet na ostrov bílé kubické architektury MYKONOS a na posvátný antický ostrov DÉLOS (UNESCO) s množstvím starověkých památek.
9. den: Přeplujeme na ostrov Kréta , individuální volno, nocleh.
10. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena obsahuje

 • letecká přeprava Praha – Iraklio – Praha
 • let. taxy a poplatky
 • transfery z/na hotel
 • lodní doprava na ostrovy Santorini a Paros
 • 9x ubytování v hotelu se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x hotel v Irakliu, 2x na Santorini, 5x hotel/aparthotel na Parosu)
 • průvodce

Cena neobsahuje

 • Cena nezahrnuje pobytovou taxu (platí se na místě).

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 Kč (příplatek: 530 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 5090 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist