Jižní Dalmácie, ostrov Korčula, Hvar a národní park Mljet

Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických památek. Zájezd nabízí jedinečné spojení přírody, tisícileté kulturní tradice a historie. Navštívíme starobylou Korčulu, idylický Mljet, chorvatskou Madeiru ostrov Hvar, hornatý poloostrov Pelješac i Dubrovník.

 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den: Dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR, historické centrum, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov most) aj. Odjezd na ubytování k Jaderskému moři, odpočinek, večeře.
3. den: Celodenní výlet do města DUBROVNÍK , Staré město, dlážděné ulice a barokní budovy, úchvatný pohled z městských hradeb, pozoruhodná historie, promenáda Placa, paláce a katedrály, to vše dělá z města jednu z nejatraktivnějších destinací na světě. Prohlídka města s průvodcem, individuální volno, možnost fakultativního výletu na nedaleký ostrov Lokrum.
4. den: Národní park MLJET . Fakult. lodní výlet na jeden z nejpřitažlivějších jadranských ostrovů, jehož západní část byla vyhlášena národním parkem. Malo jezero a Veliko jezero, benediktinský klášter, koupání, městečko Pomena. V podvečer návrat na ubytování.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Jízda POLOOSTROVEM PELJEŠAC , oblíbené letovisko OREBIČ , ležící na tzv. Kapitánské riviéře, krásné pláže u písčitých zátok ohraničených háji tamaryšků. Pro zájemce pěší vycházka k Františkánskému klášteru z 15. stol., který se tyčí na horském hřebeni 152 m n. m., pod horou Ilija, kde se nachází i starý kapitánský hřbitov. Panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Pokračujeme lodí (cca 15 min.) na OSTROV KORČULA k prohlídce typického středověkého města KORČULA , obranné hlásky, shluk červených domovních střech, Staré město na malém poloostrově a barokní předměstí pod starými hradbami, úzké uličky, Západní mořská brána, Velká guvernérská věž, jižní brána Veliki Revelin, Katedrální náměstí s katedrálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola. Návštěva městečka STON , městské hradby ze 14.stol. s délkou 5,5 km, nejdelší obranný systém v Evropě. Návrat na hotel.
7. den: Pobyt u moře.
8. den: Výlet na OSTROV HVAR , patřící k největším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Panoramatická jízda vnitrozemím, ostrov slunce a levandule. Vysoko v kopcích navštívíme vesničku HUMAC, jejíž historie sahá daleko do 13. stol., staré jednoduché domky v tzv. dinárském stylu postavené z kamenných kvádrů, procházka starodávnou vesnicí. Středověké městečko STARI GRAD, historické jádro, barokní kostel sv. Štěpána, zvonice, kostel sv. Jana, dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, opevněný zámek Tvrdalj, sídlo známého chorvatského poety Petra Hektoroviće. HVAR , městské hradby a brány, gotické paláce, náměstí a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj.
9. den: Pobyt u moře, individuální volno. Kolem 16. hod. odjezd do ČR.
10. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena obsahuje

 • doprava luxusním klimatizovaným autobusem
 • pobytová taxa
 • lodní lístek na Korčulu a Hvar
 • 7x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizací, balkonem)
 • 7x polopenze formou bufetu
 • průvodce

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 330 Kč)
 • 1/1 pokoj s balkonem strana park (povinný při nedoobsazení) - na vyžádání v CK (příplatek: 2900 Kč)
 • 1/1 pokoj s balkonem strana moře (povinný při nedoobsazení) - na vyžádání v CK (příplatek: 3600 Kč)
 • 2lůžkový pokoj s balkonem na mořskou stranu - na vyžádání v CK, cena je účtována za osobu (příplatek: 700 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů