Paříž a zámek Versailles s ubytováním v centru Paříže

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
408-03 16.8. - 20.8.2024 7 990 Kč Odjezd možný též Brno, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň termín zrušen
408-04 25.9. - 29.9.2024 7 990 Kč Odjezd možný též Brno, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň rezervovat »
volno
408-05 26.10. - 30.10.2024 7 990 Kč Odjezd možný též Brno, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den: Ráno příjezd do PAŘÍŽE . Čeká nás pěší prohlídka na ostrově La Cité - katedrála Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
3. den: Dnešní den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES , královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Po prohlídce odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži .
4. den: Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • 2x ubytování v hotelu na hranicích centrální Paříže nebo v centrální Paříži (čtvrť Montparnasse/Clichy), v dosahu městské dopravy - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

Cena neobsahuje

 • vstupné
 • místní doprava
 • pobytová taxa

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 225 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 2900 Kč)
 • Nutné rezervace předem v CK, minimálně 1 měsíc před odjezdem:
 • Muzeum Louvre vstupné a rez. poplatek dospělý (příplatek: 600 Kč)
 • Muzeum Louvre vstupné a rez. poplatek do 24,99 let ZDARMA
 • Zámek a zahrady Versailles vstupné a rez. poplatek dospělý (příplatek: 850 Kč)
 • Zámek a zahrady Versailles vstupné a rez. poplatek 5 - 25,99 let (příplatek: 260 Kč)
 • Zámek a zahrady Versailles vstupní a rez. poplatek do 4,99 let ZDARMA

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů