Přírodní i kulturní skvosty severní Indie

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Tento zájezd po severní Indii má ve výběru nejzajímavější lokality léto pozoruhodné země. Navštívíte metropoli Dillí s bohatou kulturní historií, působivý Jaipur s nádhernou pevností Amber, chybět nebude v Ágře Tádž Mahal a Červená pevnost. Jedinečnou atmosférou dýchá Varanásí a archeologická lokalita Khajuráho, ohromeni jsou návštěvníci obrovskou pevností v Órče.

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín Včasné přihlášení Poznámka Volná místa
607-01 14.11. - 24.11.2024 57 990 Kč 56 990 Kč rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • Včasné přihlášení: Cena při včasném přihlášení do 31.7.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Indie.
2. den: Přílet do hlavního města Indie do DILLÍ (Delhi). Dopoledne první část prohlídky DILLÍ . Největší mešita v Indii Jama Masjid. Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), průjezd kolem vládních budov v Novém Dillí . Sikhský chrám – Gurudvara Bangla Sahib, Raj Ghat, památník M.Ghándího. Nocleh v Dillí .
3. den: Přejezd z Dillí do JAIPURU (Džajpúr). Návštěva chrámu zasvěceného bohu Višnuovi a jeho manželky Lakšmí – Laxmi Narayan Temple. Tento honosný chrám postavený z bílého mramoru je vyjádřením úcty nejen hinduistickým bohům. Jeho stavbu iniciovala a financovala jedna z nejbohatších rodin v Indii, rodina Birla. Nocleh v Jaipuru.
4. den: Celodenní prohlídka JAIPURU, který bývá nazýván díky jednotné barvě fasád také jako Růžové město. Dopoledne návštěva rozsáhlé pevnosti pevnosti AMBER FORT (UNESCO)(vyjížďka na pevnost v džípech, na slonech za příplatek), městský palác, unikátní historická observatoř Džantar mantar (UNESCO), exotický Havá Mahal neboli "palác větrů" aj. Nocleh v Jaipuru.
5. den: Přejezd z Jaipuru do AGRY . Po cestě zastávka v opuštěném městě FATÉHPUR SÍKRÍ Toto město, které nechal vystavět nejvýznamější panovník mughalské říše Akbar Veliký, zůstalo dokonale zachováno. Tento komplex, který je na seznamu UNESCO, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými odstíny. Nocleh v Agře .
6. den: AGRA – prohlídka slavné Červené pevnosti (UNESCO), jež byla nejen obdivuhodnou obrannou stavbou, ale také komplexem různých paláců postavených během vlády mughalských vládců. Návštěva nejslavnější památky Indie Taj Mahalu. Tento architektonický skvost je ve skutečnosti hrobkou postavenou císařem Shah Jahanem pro svou milovanou manželku Mumtaz Mahal. Odpoledne přejezd vlakem z Agry do Jhansi. Nocleh Jhansi.
7. den: Prohlídka sídelního města bundélských králů ÓRČHA. Historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy představuje vynikající ukázku rádžpútské architektury. Palác Jahangir Mahal a chrám zasvěcený Višnuovi – Laxmi Narayan Temple. Odpoledne přejezd busem do Khajuraha . Nocleh Khajuraho .
8. den: KHAJURAHO – prohlídka souboru chrámů postavených kolem roku 1000 (UNESCO). Některé chrámy jsou proslaven erotickými sochami a reliéfy na vnější fasádě. Stále nezodpovězenou otázkou zůstává důvod takovéto výzdoby, snad inspirace z Kámasutry. Původně se zde nacházelo 85 objektů, dnes jich je dochovaných pouze 22. Odpoledne přelet do Varanasí . Po ubytování odjezd rikšami na večerní slavnost na břehu Gangy Aarti. Tento atrakticní každodenní hinduistický rituál mj. se zapálenými svícny uctívá především bohyni Gangu. Nocleh Varanasi .
9. den: VARANASÍ – místo s výraznou duchovní atmosférou, je nejposvátnějším městem všech hinduistů, bývá též nazýváno "věčným městem". Časně ráno projížďka na loďkách po řece Ganze. Pěší procházka starým městem, které patří k nejstarším v Indii. Odpoledne návštěva Sarnathu. SARNATH je jedním z nejvýznamnějších budhistických center. Je to místo, kam Buddha přišel se svými pěti učni a konal zde své první kázání poté, co došel osvícení. Prohlédnout si zde můžete Ashokův sloup, budhistické chrámy četných zemí, chrám Mulgandha Kuti Vihar a Dhamekhovu stupu. Odpoledne přelet nebo přejezd do Dillí , nocleh v Dillí .
10. den: Dokončení prohlídky Dillí . Historicko-architektonický areál v části města Mehraulí -největší středověký minaret v Indii Kutub minar, mešita, hrobky muslimských vládců (UNESCO). Odpoledne prohlídka Humayunovy hrobky (UNESCO, monumentální chrám Aksherdham. Večeře, v pozdních večerních hodinách transfer na letiště, odlet z Dillí .
11. den: Přílet do Prahy.

Cena obsahuje

 • leteckou dopravu Praha – Dillí – Praha včetně letištních tax
 • 8x nocleh v hotelích (2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • 8x polopenzi + večeře před transferem na letiště
 • průvodce
 • místní průvodce
 • dopravu dle programu autobusem či minibusem
 • vlak Agra - Jhansi
 • transfer do Váránásí (vlak - lepší třída nebo vnitrostátní let)
 • transfer do Dillí (vlak - lepší třída nebo vnitrostátní let)
 • vstupné do hlavních památek v Indii

Cena neobsahuje

 • víza do Indie, spropitné
 • Na cestu do Indie je třeba víza. Nabízí se možnost e-víz (on-line) za (v současnosti) 25 USD, klasická (papírová) víza jsou výrazně dražší. Případné klienty ohledně víz oslovíme a věci upřesníme cca 2 měsíce před odletem..

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna do 65 000 Kč (příplatek: 1520 Kč)
 • 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) (příplatek: 5250 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů