Krátkodobý letecký poznávací zájezd do Itálie Vám umožní poznání památkami přímo nabitého města Řím, kde se dochovaly slavné stavby z dob římského císařství i starší (Koloseum, Pantheon, Císařská fora a Forum romanum a mnohá další). Navštívíte i ministát Vatikán se slavným náměstím Sv. Petra a stejnojmennou bazilikou i vyhlášenými Vatikánskými muzei.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
426-04 25.10. - 28.10.2023 16 990 Kč náhradník »
vyprodáno
426-05 16.11. - 19.11.2023 16 990 Kč rezervovat »
málo míst

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do Říma , eventuelně první seznámení s městem dle času letu.
2. den: ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím . Velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění a se Sixtinskou kaplí s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi. Večerní město.
3. den: ŘÍM , antické velkoměsto, FORUM ROMANUM - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., KOLOSEUM – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš).
4. den: Dokončení prohlídky Říma . Transfer na letiště, dle letového řádu odlet do Prahy.

Cena obsahuje

 • leteckou přepravu Praha – Řím – Praha
 • letištní taxy
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
 • 3x snídani
 • průvodce

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 160 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí (příplatek: 790 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí do18ti let (příplatek: 520 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu (příplatek: 550 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-25 let (příplatek: 300 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let (příplatek: 80 Kč)
 • U všech rezervací je nutné je nahlásit a uhradit minimálně 1,5 měsíce před zájezdem. Případný rozdíl ve výši vstupného se hradí na místě.
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 2300 Kč)
 • zavazadlo k odbavení (max. 20 kg) (příplatek: 1490 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist