• ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Krátkodobý letecký poznávací zájezd do Itálie Vám umožní poznání památkami přímo nabitého města Řím, kde se dochovaly slavné stavby z dob římského císařství i starší (Koloseum, Pantheon, Císařská fora a Forum romanum a mnohá další). Navštívíte i ministát Vatikán se slavným náměstím Sv. Petra a stejnojmennou bazilikou i vyhlášenými Vatikánskými muzei.

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
426-03 6.6. - 9.6.2024 20 390 Kč náhradník »
vyprodáno
426-04 26.9. - 29.9.2024 20 390 Kč rezervovat »
volno
426-05 26.10. - 29.10.2024 20 390 Kč rezervovat »
málo míst

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet s průvodcem do Říma , transfer do hotelu a eventuelně první seznámení s městem dle času letu.
2. den: ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím . Velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění a se Sixtinskou kaplí s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi.
3. den: ŘÍM , antické velkoměsto, FORUM ROMANUM - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., KOLOSEUM – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš).
4. den: Dokončení prohlídky Říma . Transfer na letiště, dle letového řádu odlet.

Cena obsahuje

 • V závislosti na změně let. řádu může být termín zájezdu posunut o 1 den
 • leteckou přepravu do Říma a zpět
 • letištní taxy
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
 • 3x snídani
 • průvodce

Cena neobsahuje

 • vstupné, pobytovou taxu, fakultativní služby

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 2600 Kč)
 • zavazadlo k odbavení (max. 20 kg) (příplatek: 1490 Kč)
 • U všech rezervací je nutné je nahlásit a uhradit minimálně 2 měsíce před zájezdem. Případný rozdíl ve výši vstupného se hradí na místě:
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí (příplatek: 990 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí do18ti let (příplatek: 700 Kč)
 • sdružené vstupné + rez. poplatek do Kolosea, Fora Romana a Palatinu (příplatek: 550 Kč)
 • sdružené vstupné + rez. poplatek do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-24,99 let (příplatek: 300 Kč)
 • sdružené vstupné + rez. poplatek do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let (příplatek: 80 Kč)
 • Pantheon - vstupné + rez. poplatek (záloha) - dospělý (příplatek: 150 Kč)
 • Pantheon - vstupné + rez. poplatek (záloha) 18- 24,99 let (příplatek: 100 Kč)
 • Pantheon - vstupné + rez. poplatek (záloha) do 17,99 let ZDARMA

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů