Poznejte s námi Egypt, jak ho nenabízí žádná další cestovní kancelář, poznejte místa, která nejsou součástí klasických okruhů Egyptem. Asijská část Egypta – poloostrov Sinaj, místo biblického putování Mojžíše a jeho lidu z područí faraónů. Korálové útesy, bohatá podmořská fauna. Jordánské království s obrovským bohatstvím starověkých staveb, v jejichž čele stojí růžové skalní město Petra. A samozřejmě mnohé další nádherné památky, včetně dalších dvou v Jordánsku, které jsou zapsány na seznamu UNESCO: pouštní zámeček Qusair Amra a římské město s jedinečnými mozaikami v Um er-Rasas. V Jordánsku jsme se snažili zařadit taková místa, která se příliš nepřekrývají s našimi dalšími programy do Jordánska (Petra a Jerash jsou tak jedinečné, že se dají vidět i vícekrát).

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Podrobné poznávací okruhy

Program zájezdu

1. den: Transfer Praha – Káhira (s přestupem).
2. den: Časně ráno přílet do Káhiry. Přejezd autobusem do Středního Egypta. ABYDOS – centrum kultu Usira, ve faraónských dobách nejposvátnější egyptské místo, mistrovské dílo panovníků Sethiho I. a jeho syna Ramesse II. Velikého. Zde se dochovaly nejkrásnější reliéfy (barevné) z doby Nové říše.
3. den: BENÍ HASAN - návštěva 4 skalních hrobek z doby Střední říše s krásnou barevnou výzdobou. HERMOPOLIS MAGNA – středisko kultu boha písařství Thovta. Hrobka Petosirida v TUNA EL-GEBEL s plastickou barevnou výzdobou.
4. den: EL AMARNA – prohlídka starověkého Achetatonu, zbytky sídelního města a pohřebiště panovníka 18. dynastie Achnatona. Přejezd do oblasti Fajjúmu.
5. den: Oblast WÁDÍ EL-HITÁN (UNESCO) s nálezy koster starých předků velryb – basilosaurů (stáří 35 miliónů let). Celkem zde bylo objeveno na 400 koster basilosaurů. Pěší průchod touto neskutečnou pouštní krajinou. Relaxace u nedalekých vodopádů mezi Horním a Dolním jezerem ve WÁDÍ EL-RAYAN.
6. den: Celodenní okruh po Fajjúmské oáze: MAIDÚM – pyramidový komplex tzv. zhroucené pyramidy. Řecko-římské město KARANIS – rozsáhlý areál starověkých staveb a dvou chrámů. Centrum města MEDINAT AL-FAYYOUM – vodní kola, která dříve umožňovala zavlažování. Pyramidový komplex HAWÁRA – pyramida z doby Střední říše a slavný Hérodotův Labyrint.
7. den: Lomená a Červená pyramida (interiér) krále Snofrua v DAHŠÚRU (UNESCO). Přejezd na Sinajský poloostrov, ubytování v hotelu. Noční výstup na MOJŽÍŠOVU HORU s pozorováním východu slunce, kdy se postupně osvětlují nejvyšší hory centrální části poloostrova.
8. den: Po sestupu z Mojžíšovy hory si prohlédneme KLÁŠTER SVATÉ KATEŘINY (UNESCO), jeden z nejlépe dochovaných koptských klášterů v Egyptě. Přejezd k Rudému moři do letoviska NUWEIBA.
9. den: Dopoledne výlet do BAREVNÉHO KAŇONU – jedno z přírodně nejzajímavějších míst v Egyptě, barevné skály se zde kombinují s kaňony a hlubokými údolími. Odpoledne pobyt u moře.
10. den: Celodenní pobyt u moře.
11. den: Brzy ráno trajekt to jordánské AQABY. Terénními auty výlet mezi jedinečné pouštní útvary (červenavé, fialové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUMM – místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, uvidíme bizarní skalní útvary i malé písečné duny. V podvečer přejezd do Petry.
12. den: Unikátní skalní město PETRA (UNESCO), hlavní město Nabatejského království. Celodenní putování krásnou krajinou, mezi stavbami ve skalách i ve volné krajině – Pokladnice, Klášter, divadlo, hrobky, chrámy. Petra byla zařazena na novodobý seznam divů světa a odehrával se zde i závěr filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.
13. den: Přejezd tzv. Královskou horskou silnicí se zastávkou u největšího jordánského údolí WÁDÍ AL-MUJIB. UM ER-RASAS (UNESCO) – původně římský vojenský tábor, který se postupně rozrůstal až do 5. stol., nádherné mozaiky v kostele Sv. Štěpána. MADABA s byzantskými mozaikami (slavná mapa Svaté země z r. 560 a Archeologický park, kde se nachází i nejstarší nalezená mozaika na území Jordánska).
14. den: JERASH – nejvýznamnější archeologická lokalita z dob Římské říše v Jordánsku, dobře dochované starověké stavby – divadla, několik lázní a chrámů, sloupové kolonády, oválné fórum. Severozápadní Jordánsko: UMM QAIS – starověká Gadara, ruiny rozsáhlé baziliky, lázní a dvou divadel, výhledy na Golanské výšiny, Galilejské jezero a do údolí Jordánu. PELLA – nádherně položené římské město z 1. stol., korintské sloupoví trojlodní baziliky, divadlo. AJLUN – impozantní hrad postavený Ajjúbovskou dynastií (založil ji Saladin) v r. 1185.
15. den: Celodenní výlet a relaxace v oblasti MRTVÉHO MOŘE: pevnost Heroda Velikého MACHAERUS na uměle navršeném kopci. Horké lázně HAMMAMAT MAIN – antické Kallirhoe, kam se jezdil léčit i Herodes Veliký. Odpočinek u MRTVÉHO MOŘE – nejníže položené odkryté místo na zemi.
16. den: Polodenní výjezd k pouštním hradům a zámečkům východně od Ammánu. Jedinečná fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámeček umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR AL-KHARANA – hrad postavený Umájjovci v r. 711, který sloužil jako rezidence chalífů. Odpoledne prohlídka AMMANU – Archeologické muzeum, římské divadlo pro 5000 diváků, moderní mešita krále Abdullaha I.
17. den: V časných ranních hodinách transfer na letiště, let Ammán – Praha (s přestupem).

Cena obsahuje

 • 15x ubytování v hotelích 3* a 4* kategorie
 • 15x polopenzi
 • dopravu busem
 • trajekt Taba (příp. Nuweiba) - Aqaba
 • letenky Praha – Káhira a Amman – Praha (s přestupy)
 • průvodce a místního průvodce
 • vstupy v Egyptě dle programu
 • Cena včetně tax ke dni tisku katalogu: 46 140 Kč

Cena neobsahuje

 • letištní taxy a pal. přípl. ve výši cca 4 150 Kč
 • vízum do Egypta (15 USD – platí se na letišti v Káhiře)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - 6 600 Kč (zde povinný při nedoobsazení)
 • rozšířené pojištění léčebných výloh a storna - 1 105 CZK

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist