• ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Podrobné poznávací okruhy

Poznejte s námi Egypt, jak ho nenabízí žádná další cestovní kancelář, poznejte místa, která nejsou součástí klasických okruhů Egyptem. Asijská část Egypta – poloostrov Sinaj, místo biblického putování Mojžíše a jeho lidu z područí faraónů. Korálové útesy, bohatá podmořská fauna. Jordánské království s obrovským bohatstvím starověkých staveb, v jejichž čele stojí růžové skalní město Petra. A samozřejmě mnohé další nádherné památky, včetně dalších dvou v Jordánsku, které jsou zapsány na seznamu UNESCO: pouštní zámeček Qusair Amra a římské město s jedinečnými mozaikami v Um er-Rasas. V Jordánsku jsme se snažili zařadit taková místa, která se příliš nepřekrývají s našimi dalšími programy do Jordánska (Petra a Jerash jsou tak jedinečné, že se dají vidět i vícekrát).

Program zájezdu

1. den: Transfer Praha – Káhira (s přestupem).
2. den: Časně ráno přílet do Káhiry. Přejezd autobusem do Středního Egypta. ABYDOS – centrum kultu Usira, ve faraónských dobách nejposvátnější egyptské místo, mistrovské dílo panovníků Sethiho I. a jeho syna Ramesse II. Velikého. Zde se dochovaly nejkrásnější reliéfy (barevné) z doby Nové říše.
3. den: BENÍ HASAN - návštěva 4 skalních hrobek z doby Střední říše s krásnou barevnou výzdobou. HERMOPOLIS MAGNA – středisko kultu boha písařství Thovta. Hrobka Petosirida v TUNA EL-GEBEL s plastickou barevnou výzdobou.
4. den: EL AMARNA – prohlídka starověkého Achetatonu, zbytky sídelního města a pohřebiště panovníka 18. dynastie Achnatona. Přejezd do oblasti Fajjúmu.
5. den: Oblast WÁDÍ EL-HITÁN (UNESCO) s nálezy koster starých předků velryb – basilosaurů (stáří 35 miliónů let). Celkem zde bylo objeveno na 400 koster basilosaurů. Pěší průchod touto neskutečnou pouštní krajinou. Relaxace u nedalekých vodopádů mezi Horním a Dolním jezerem ve WÁDÍ EL-RAYAN.
6. den: Celodenní okruh po Fajjúmské oáze: MAIDÚM – pyramidový komplex tzv. zhroucené pyramidy. Řecko-římské město KARANIS – rozsáhlý areál starověkých staveb a dvou chrámů. Centrum města MEDINAT AL-FAYYOUM – vodní kola, která dříve umožňovala zavlažování. Pyramidový komplex HAWÁRA – pyramida z doby Střední říše a slavný Hérodotův Labyrint.
7. den: Lomená a Červená pyramida (interiér) krále Snofrua v DAHŠÚRU (UNESCO). Přejezd na Sinajský poloostrov, ubytování v hotelu. Noční výstup na MOJŽÍŠOVU HORU s pozorováním východu slunce, kdy se postupně osvětlují nejvyšší hory centrální části poloostrova.
8. den: Po sestupu z Mojžíšovy hory si prohlédneme KLÁŠTER SVATÉ KATEŘINY (UNESCO), jeden z nejlépe dochovaných koptských klášterů v Egyptě. Přejezd k Rudému moři do letoviska NUWEIBA.
9. den: Dopoledne výlet do BAREVNÉHO KAŇONU – jedno z přírodně nejzajímavějších míst v Egyptě, barevné skály se zde kombinují s kaňony a hlubokými údolími. Odpoledne pobyt u moře.
10. den: Celodenní pobyt u moře.
11. den: Brzy ráno trajekt to jordánské AQABY. Terénními auty výlet mezi jedinečné pouštní útvary (červenavé, fialové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUMM – místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, uvidíme bizarní skalní útvary i malé písečné duny. V podvečer přejezd do Petry.
12. den: Unikátní skalní město PETRA (UNESCO), hlavní město Nabatejského království. Celodenní putování krásnou krajinou, mezi stavbami ve skalách i ve volné krajině – Pokladnice, Klášter, divadlo, hrobky, chrámy. Petra byla zařazena na novodobý seznam divů světa a odehrával se zde i závěr filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.
13. den: Přejezd tzv. Královskou horskou silnicí se zastávkou u největšího jordánského údolí WÁDÍ AL-MUJIB. UM ER-RASAS (UNESCO) – původně římský vojenský tábor, který se postupně rozrůstal až do 5. stol., nádherné mozaiky v kostele Sv. Štěpána. MADABA s byzantskými mozaikami (slavná mapa Svaté země z r. 560 a Archeologický park, kde se nachází i nejstarší nalezená mozaika na území Jordánska).
14. den: JERASH – nejvýznamnější archeologická lokalita z dob Římské říše v Jordánsku, dobře dochované starověké stavby – divadla, několik lázní a chrámů, sloupové kolonády, oválné fórum. Severozápadní Jordánsko: UMM QAIS – starověká Gadara, ruiny rozsáhlé baziliky, lázní a dvou divadel, výhledy na Golanské výšiny, Galilejské jezero a do údolí Jordánu. PELLA – nádherně položené římské město z 1. stol., korintské sloupoví trojlodní baziliky, divadlo. AJLUN – impozantní hrad postavený Ajjúbovskou dynastií (založil ji Saladin) v r. 1185.
15. den: Celodenní výlet a relaxace v oblasti MRTVÉHO MOŘE: pevnost Heroda Velikého MACHAERUS na uměle navršeném kopci. Horké lázně HAMMAMAT MAIN – antické Kallirhoe, kam se jezdil léčit i Herodes Veliký. Odpočinek u MRTVÉHO MOŘE – nejníže položené odkryté místo na zemi.
16. den: Polodenní výjezd k pouštním hradům a zámečkům východně od Ammánu. Jedinečná fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámeček umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR AL-KHARANA – hrad postavený Umájjovci v r. 711, který sloužil jako rezidence chalífů. Odpoledne prohlídka AMMANU – Archeologické muzeum, římské divadlo pro 5000 diváků, moderní mešita krále Abdullaha I.
17. den: V časných ranních hodinách transfer na letiště, let Ammán – Praha (s přestupem).

Cena obsahuje

 • 15x ubytování v hotelích 3* a 4* kategorie
 • 15x polopenzi
 • dopravu busem
 • trajekt Taba (příp. Nuweiba) - Aqaba
 • letenky Praha – Káhira a Amman – Praha (s přestupy)
 • průvodce a místního průvodce
 • vstupy v Egyptě dle programu
 • Cena včetně tax ke dni tisku katalogu: 46 140 Kč

Cena neobsahuje

 • letištní taxy a pal. přípl. ve výši cca 4 150 Kč
 • vízum do Egypta (15 USD – platí se na letišti v Káhiře)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - 6 600 Kč (zde povinný při nedoobsazení)
 • rozšířené pojištění léčebných výloh a storna - 1 105 CZK

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů