Slovinsko - přírodní krásy, památky i koupání v mořském parku Termaris III

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Krásy přírody

- poznejte krásy slovinské a chorvatské Istrie, oblast severního Jadranu Náš program se věnuje poznávání nejzajímavějších míst v oblasti Istrie - jak ve slovinské, tak v chorvatské části. Navštívíme historická středověká městečka Motovun a Pazin v Chorvatsku, stejně jako významné město Pula s krásně zachovanými římskými památkami. Slovinsko nabízí v oblasti Krasu více než 13 tisíc jeskyní a my Vám nabízíme prohlídku Škocjanských jeskyní (UNESCO) s jedním z největších podzemních kaňonů na světě a také dobrodružnou výpravu do jeskyně Križna jama s řadou podzemních jezer a plavbou na loďkách. Jak přímo v rámci ubytování, tak i v rámci výletu do údolí Vipava budete mít možnost vyzkoušet vynikající istrijskou kuchyni a místní vyhlášená vína. Na závěr zavítáme do sousední Itálie, kde nás bude čekat jedinečný areál v Aquilei, která byla po Římu v době pozdní antiky nejvýznamnějším místem římské říše a procházka lagunovým městečkem Grado. Tento zájezd Vám nabízí ve volném čase možnost ko

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
128-01 26.8. - 2.9.2024 15 690 Kč Nástup též Benešov, Tábor, České Budějovice. náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v pozdních večerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do Slovinska. BOHINJSKÉ JEZERO - jedno z nejkrásnějších jezer Julských Alp obklopené kulisou skal, procházka od západní části jezera ke krásnému vodopádu SAVICA. Prohlídka unikátní jeskyně KRIŽNA JAMA – dobrodružná výprava do podzemního světa, kde se nachází řada smaragdově zelených podzemních jezer a krasových komnat. Byly zde objeveny četné kosterní pozůstatky jeskynních medvědů. Jedná se o nejvíce přírodní a nejlépe zachovanou turisticky zpřístupněnou jeskyni ve Slovinsku. V rámci průvodcované prohlídky projdete některé části jeskynního systému pěšky a na závěr je plavba lodí po prvním jezeře. Dojezd na ubytování do Portorože .
3. den: Volný den. Pro zájemce procházka podél pobřeží do historického města PIRAN , který Vás okouzlí úzkými uličkami, romantickými náměstími, katedrálou sv. Jiří na vrcholku kopce, nádhernými vyhlídkami aj. Ne nadarmo je PIRAN nazýván nejkrásnějším přímořským městem Slovinska, svůj vzhled získalo v benátské době, kdy také bylo nazýváno „druhými Benátkami“. Možnost prodloužení procházky podél moře ke sladkovodnímu jezeru FIESA a poté zpět ke hradbám Piranu, krásné výhledy do okolní krajiny. Odpoledne volno ke koupání.
4. den: Výlet na chorvatskou Istrii: kulturní a hospodářské centrum Istrie PULA leží na jeho jižním výběžku. Prohlédneme si zde zejména jedinečné památky na dobu římskou - mohutný amfiteátr z 1.st., Triumfální oblouk rodiny Sergiů z r. 29 př.n.l. a chrám císaře Augusta a bohyně Romy, který byl dokončený v r. 14 n.l. Perla vnitrozemí istrijského poloostrova MOTOVUN ležící na výrazném kopci. Benátčané zde po r. 1278 vybudovali mohutné hradby, které dodnes tvoří hlavní dominantu města. Procházka po hradbách s nezapomenutelnými výhledy patří k jedinečným zážitkům. Kromě toho nabízí Motovun několik úzkých romantických uliček s řadou kamenných domů, které dotvářejí středověkou atmosféru.
5. den: Seznámí se slovinským Krasem - jedinečná krasová krajina, kde se nachází přes 13 tisíc jeskyní. Navštívíme jedny z nejznámějších, ŠKOCJANSKÉ JESKYNĚ, zapsané díky obrovskému podzemnímu kaňonu, který vytvořila řeka Reka, na seznam světového dědictví UNESCO. Prohlédneme si jak krápníkovou výzdobu, tak monumentální podzemní kaňon a v rámci pěšího okruhu i další menší jeskyně tohoto rozsáhlého pozemního komplexu včetně místa ponoru řeky Reky. Odpoledne údolí VIPAVA vyhlášené pěstováním vína i malebnými vesničkami. Ochutnávka místních vín včetně drobného občerstvení místních typických produktů (sýry, pršut apod., platba za ochutnávku na místě v eurech).
6. den: Polodenní výlet na chorvatskou Istrii: historické městečko PAZIN, středověký hrad nad propastí s ponornou krasovou říčkou Pazinčica, kterou v románu Julese Verna Matyáš Sandorf prchá hrdina z rakouského vězení a vrhá se z Pazinského hradu do Pazinské jámy. Pěší vycházka k vodopádu Zarečki krov. Vodopád, který teče ze skalního převisu do prostorného jezírka, oblíbeného ke koupání a jako místo na piknik. Návrat do Portorože a odpoledne volno ke koupání.
7. den: Dopoledne volno ke koupání. Poté opustíme naše ubytování v Portoroži a vydáme se do Itálie, kde navštívíme jedinečné památky AQUILEI (UNESCO). Původní římská vojenská základna založená v r. 181 př.n.l. se později stala druhým největším a nejdůležitějším městem Římské říše, končila zde Jantarová stezka a od poč. 4. st. Zde vzniklo důležité sídlo křesťanské církve. Z nejstarší baziliky se sice mnoho nedochovalo, ale jako zázrakem zůstala zachována obrovská mozaiková dlažba na ploše 800 m2, největší mozaika v celém západním světě. Na závěr dne se zastavíme v GRADU - město ležící na ostrově a poloostrově mezi Benátkami a Terstem, oblíbené turistické letovisko, lázeňské město, proslulé neznečištěnou přírodou v Laguna di Marano. Grado má bohatou historii datující se až do doby římské říše a bylo prosperujícím přístavem nedaleké Aquileie. Procházka historickým centrem nebo možnost koupání na zdejších vyhlášených plážích. Noční přejezd.
8. den: Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách. Pořadí jednotlivých výletů může být přehozeno dle aktuální otevírací doby.

Cena obsahuje

 • (přání týkající se ubytování, např. pokoje vedle sebe, oddělené postele apod., je nutno uvést hned při přihlášení a na přihlášku. Na místě po příjezdu již nelze ubytování měnit, vše připravují na hotelu předem).
 • většina pokojů je s terasou (může být malá) nebo s balkonem (pokoje s balkonem CK negarantuje)
 • vstup do mořského parku Termaris (neomezený vstup do vnitřních bazénů v rámci otevírací doby)
 • 5x polopenze
 • 5x ubytování v hotelovém resortu (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • průvodce
 • doprava autobusem

Cena neobsahuje

 • Cena nezahrnuje pobytovou taxu - cca 13,5 €/os. (platí se na místě, vybere průvodce)

Slevy

 • sleva pro 3.osobu (od 15 let výše) na přistýlce - pouze pro společně přihlášené trojice (sleva: -1000 Kč)
 • sleva pro dítě (7-14,99 let) na přistýlce se dvěma dospělými osobami (sleva: -1500 Kč)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) - omezený počet (příplatek: 2800 Kč)
 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 360 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů