• ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

V případě neotevření hranic bude pořádán náhradní program - viz. doplnění u jednotlivých dnů. Mnichov, Pasov, Regensburg, Bavorský les. To vše můžete navštívit a poznat během našeho týdenního zájezdu na Šumavu, na pomezí Čech a Bavorska. Přírodní krásy, lesy, jezera, hory a k tomu historická města jako je Pasov, Mnichov a Regensburg.

ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Dojezd na Špičák , výjezd lanovkou na PANCÍŘ - krásné výhledy na západní část Šumavy . Za jasného počasí lze spatřit i vrcholky Alp. Sestup do Špičáckého sedla a pokračujeme k jezerům ČERNÉMU a ČERTOVU. Šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu.
2. den: V případě neotevření hranic návštěva hradu VELHARTICE, impozantní interiéry bývalého Rajského paláce a unikátní gotický kamenný most. Tento den bude zařazen jako první a výlet původního prvního dne bude pořádán v tomto druhém dni. Původní program – PASOV - město ležící na soutoku tří řek (Dunaje, Innu, Ilzu). Poloha historického centra ležícího na ostrohu mezi Innem a Dunajem turistům bere dech. To vše ještě podtrhuje pevnost ležící na sousedním ostrohu (Dunaj, Ilz), katedrála sv. Štěpána a památky, kterým italští umělci po požárech v letech 1662 a 1680 dali barokní, rokoková a neoklasicistní průčelí.
3. den: Výlet na hrad KAŠPERK postavený Karlem IV. na ochranu zemské stezky. Cestou zřícenina PUSTÝ HRÁDEK, ze které je pěkný výhled na okolní šumavskou krajinu. Odpoledne návštěva POVYDŘÍ. Cesta nejmalebnější částí z ANTÝGLU na ČEŇKOVU PILU. Toto kaňonovité údolí je považováno za nejromantičtější u nás. Cesta vede podél řeky plné balvanů, obřích kamenných hrnců, srázů posetých kamennými moři a skalními útvary. V polovině cesty uvidíte TURNEROVU CHATU zasazenou v nejdramatičtější části údolí.
4. den: MNICHOV - metropole Bavorska oplývající zajímavými pamětihodnostmi. Náměstí Marienplatz s impozantní neogotickou radnicí, stará radnice, Frauenplatz s dominantní katedrálou Frauenkirche, symbolem Mnichova, jejíž věže dosahují 98 m, pěší zóny, pivnice aj.V případě neotevření hranic výlet k vyhledávanému turistickému cíli PRÁŠILSKÉMU JEZERU. Cesta údolím jezerního potoka k jezeru o rozloze 3,7 ha, které je pěkně zasazeno pod svahy Poledníku ve výšce 1 080 m. Zájemci mohou vystoupit až na vrchol POLEDNÍK – nejhezčí šumavský rozhled. PRÁŠILY – před lety nepřístupná obec (střežený příhraniční prostor) ležící v nádherné části Šumavy na Prášilském potoce.
5. den: Výlet do německé části Šumavy - BAVORSKÉHO LESA. Možnost výjezdu lanovkou na GROSSER ARBER (Velký Javor) 1 456 m. Turistika v okolí, jezero Grosser Arbersee, možnost projížďky loďkou. Městečko BODENMAIS. V případě neotevření hranic náhradní program. Horská obec SRNÍ založená dřevaři roku 1720. Odtud výlet k bývalé HAUSWALDSKÉ KAPLI se zajímavě vyvedeným zázračným pramenem, dále pokračujeme naučnou stezkou okolo KOSTELNÍHO VRCHU a VCHYNICKOTETOVSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU k TŘÍJEZERNÍ SLATI s naučnou stezkou podél jezírek. Od slati přejdeme na Antýgl, kde nás bude čekat autobus.
6. den: REGENSBURG - jedno z nejlépe zachovalých německých historických měst s mnoha zachovalými románskými a gotickými památkami. V roce 1996 bylo historické centrum Regensburgu zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Odjezd do Čech. Příjezd v pozdních večerních hodinách.V případě neotevření hranic naše první zastávka bude ANNÍN – procházka na MOUŘENEC s kaplí Sv. Mořice, pozdně románskou stavbou. SUŠICE - historické centrum je městskou památkovou rezervací s radnicí uprostřed náměstí. Z náměstí se vydáme křížovou cestou na vrch Anděla Strážce, kde se nachází dominanta města KAPLE SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH. Prohlídka hradu RÁBÍ – rozsáhlý hradní areál, jedinečná památka gotického stavitelství položená nad řekou Otavou.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • průvodce
 • 5x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 5x polopenzi

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč)
 • 1/1 pokoj - na vyžádání v CK (nutno ověřit předem dostupnost) (příplatek: 1800 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů