V případě neotevření hranic bude pořádán náhradní program - viz. doplnění u jednotlivých dnů. Mnichov, Pasov, Regensburg, Bavorský les. To vše můžete navštívit a poznat během našeho týdenního zájezdu na Šumavu, na pomezí Čech a Bavorska. Přírodní krásy, lesy, jezera, hory a k tomu historická města jako je Pasov, Mnichov a Regensburg.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Dojezd na Špičák , výjezd lanovkou na PANCÍŘ - krásné výhledy na západní část Šumavy . Za jasného počasí lze spatřit i vrcholky Alp. Sestup do Špičáckého sedla a pokračujeme k jezerům ČERNÉMU a ČERTOVU. Šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu.
2. den: V případě neotevření hranic návštěva hradu VELHARTICE, impozantní interiéry bývalého Rajského paláce a unikátní gotický kamenný most. Tento den bude zařazen jako první a výlet původního prvního dne bude pořádán v tomto druhém dni. Původní program – PASOV - město ležící na soutoku tří řek (Dunaje, Innu, Ilzu). Poloha historického centra ležícího na ostrohu mezi Innem a Dunajem turistům bere dech. To vše ještě podtrhuje pevnost ležící na sousedním ostrohu (Dunaj, Ilz), katedrála sv. Štěpána a památky, kterým italští umělci po požárech v letech 1662 a 1680 dali barokní, rokoková a neoklasicistní průčelí.
3. den: Výlet na hrad KAŠPERK postavený Karlem IV. na ochranu zemské stezky. Cestou zřícenina PUSTÝ HRÁDEK, ze které je pěkný výhled na okolní šumavskou krajinu. Odpoledne návštěva POVYDŘÍ. Cesta nejmalebnější částí z ANTÝGLU na ČEŇKOVU PILU. Toto kaňonovité údolí je považováno za nejromantičtější u nás. Cesta vede podél řeky plné balvanů, obřích kamenných hrnců, srázů posetých kamennými moři a skalními útvary. V polovině cesty uvidíte TURNEROVU CHATU zasazenou v nejdramatičtější části údolí.
4. den: MNICHOV - metropole Bavorska oplývající zajímavými pamětihodnostmi. Náměstí Marienplatz s impozantní neogotickou radnicí, stará radnice, Frauenplatz s dominantní katedrálou Frauenkirche, symbolem Mnichova, jejíž věže dosahují 98 m, pěší zóny, pivnice aj.V případě neotevření hranic výlet k vyhledávanému turistickému cíli PRÁŠILSKÉMU JEZERU. Cesta údolím jezerního potoka k jezeru o rozloze 3,7 ha, které je pěkně zasazeno pod svahy Poledníku ve výšce 1 080 m. Zájemci mohou vystoupit až na vrchol POLEDNÍK – nejhezčí šumavský rozhled. PRÁŠILY – před lety nepřístupná obec (střežený příhraniční prostor) ležící v nádherné části Šumavy na Prášilském potoce.
5. den: Výlet do německé části Šumavy - BAVORSKÉHO LESA. Možnost výjezdu lanovkou na GROSSER ARBER (Velký Javor) 1 456 m. Turistika v okolí, jezero Grosser Arbersee, možnost projížďky loďkou. Městečko BODENMAIS. V případě neotevření hranic náhradní program. Horská obec SRNÍ založená dřevaři roku 1720. Odtud výlet k bývalé HAUSWALDSKÉ KAPLI se zajímavě vyvedeným zázračným pramenem, dále pokračujeme naučnou stezkou okolo KOSTELNÍHO VRCHU a VCHYNICKOTETOVSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU k TŘÍJEZERNÍ SLATI s naučnou stezkou podél jezírek. Od slati přejdeme na Antýgl, kde nás bude čekat autobus.
6. den: REGENSBURG - jedno z nejlépe zachovalých německých historických měst s mnoha zachovalými románskými a gotickými památkami. V roce 1996 bylo historické centrum Regensburgu zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Odjezd do Čech. Příjezd v pozdních večerních hodinách.V případě neotevření hranic naše první zastávka bude ANNÍN – procházka na MOUŘENEC s kaplí Sv. Mořice, pozdně románskou stavbou. SUŠICE - historické centrum je městskou památkovou rezervací s radnicí uprostřed náměstí. Z náměstí se vydáme křížovou cestou na vrch Anděla Strážce, kde se nachází dominanta města KAPLE SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH. Prohlídka hradu RÁBÍ – rozsáhlý hradní areál, jedinečná památka gotického stavitelství položená nad řekou Otavou.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • průvodce
 • 5x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 5x polopenzi

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč)
 • 1/1 pokoj - na vyžádání v CK (nutno ověřit předem dostupnost) (příplatek: 1800 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist