• ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Bretaň - jedna z turisticky nejpřitažlivějších oblastí Francie, kterou proslavili již její obyvatelé v době prehistorické a zanechali nám po sobě proslulé menhiry a dolmeny. Normandie skýtá neobyčejné bohatství architektonických památek z různých dob.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Ráno odjezd z ČR. Cesta přes Německo do Francie. Ubytování.
2. den: Dopoledne přejezd do Normandie . Odpoledne prohlídka přímořského městečka ÉTRETAT . Možnost procházky po proslulých křídových útesech se skalními oblouky. Cestou na ubytování zastávka u nepřehlédnutelného MOST NORMANDIE , který se klene přes ústí řeky Seiny. Ubytování.
3. den: Po stopách Dne D – VYLODĚNÍ V NORMANDII . Sainte Mére Église patří mezi první osvobozené obce. Na Pointe du Hoc byla opevněná pozice německého dělostřelectva a poskytuje impozantní výhled na okolní pláže vylodění. Navštívíme i nejproslulejší z nich Omaha Beach. Na pláži Gold Beach jsou dosud pozůstatky uměle vytvořeného přístavu Mulberry. Zastávka na americkém či německém hřbitově, ubytování.
4. den: Návštěva jednoho ze symbolů Francie – přílivový ostrov s gotickým klášterem z 10. století MONT SAINT MICHEL (UNESCO). Odpoledne korzárské přístavní město SAINT MALO , které nabízí historické centrum s katedrálou a romantické uličky, které obklopuje opevnění ze 17. století. Ubytování.
5. den: CAP FRÉHEL je jedním z nejkrásnějších francouzských mysů, který leží na Smaragdovém pobřeží. Panorama ostrých útesů a romantických zátok dokresluje charakteristický maják z pol. 20. století. Pobřežní stezka vede až ke středověké pevnosti FORT DE LA LATTE postavené ve 14. století, možnost prohlídky. Odpoledne návštěva malebného města DINAN, které se rozkládá nad řekou Rance. Nabízí středověké jádro s hrázděnými domy i krásný výhled. Ubytování.
6. den: Dopoledne procházka u vesnice PLOUMANAC‘H podél Pobřeží růžové žuly, kde velké balvany vytvářejí pohádkovou krajinu. Odpoledne cesta bretaňským venkovem se zastávkami u nejkrásnějších farních dvorců ST. THÉGONNEC a GUIMILIAU. Zvláště kalvárie jsou typickým architektonickým prvkem tohoto regionu. Ubytování.
7. den: Procházka na mysu PEN HIR, který nabízí nevšední kombinaci krásné přírod s divokými útesy, pozůstatky Hitlerova obranného valu nebo řadu pravěkých megalitů. Kamenná vesnice LOCRONAN působí, jako by se zde zastavil čas. Její architektura ze 16. – 18. století proto láká umělce i filmaře. Odpoledne návštěva další z jedinečných krás Bretaně – mys POINTE DU RAZ, který nabízí dramatickou scenérii s majáky. Fotozastávka u typických bretaňských mlýnů, ubytování.
8. den: Město CONCARNEAU má své půvabné historické centrum na opevněném skalnatém ostrově, které vybízí k prozkoumání. Poté přejezd do CARNACU , který je proslulý svými dlouhými řadami menhirů starými více jak 7000 let. Odpoledne prohlídka města VANNES s částečně zachovanými městskými hradbami, křivolakými uličkami, hrázděnými domy, katedrálou i středověkou prádelnou, přejezd na ubytování.
9. den: Vycházka Údolím bez návratu v lesem BROCÉLIANDE, kde se dle legendy „skutečně“ odehrávají některé artušovské příběhy. Poté zastávka ve starobylém městě VITRÉ s malebným jádrem a hradem ze 11. století. Přejezd na ubytování.
10. den: Program v oblasti BITVY U VERDUNU. Douaumontská kostnice s vojenským hřbitovem, pevnost Douaumont, památník Tranchée des Baïonnettes a další pozůstatky jedné z největších bitev 1. světové války. V podvečer odjezd do ČR.
11. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Cena obsahuje

 • 9x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, typ Ibis Budget)
 • 9x snídani
 • dopravu autobusem
 • průvodce

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 440 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 7200 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů