Antické památky Řecka, Turecka + ostrov Chios

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Zájezd za poznáním antických památek Řecka a Turecka, spojený s návštěvou Egejského ostrova Chios s klášterem Nea Moní, mastixovými vesničkami a odpočinkem na plážích.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách do Itálie.
2. den: Nalodění na trajekt do Řecka.
3. den: Vylodění v Patrasu, odjezd do Olympie, cestou zastávka u hradu Chlemoútsi, zvaný též hrad TORNESI. Ubytování.
4. den: Starověká OLYMPIE (UNESCO), jeden z nejhezčích archeologických areálů v Řecku. Průjezd vnitrozemím Peloponésu do NAFPLIA u Argolského zálivu, město pod pevností Palamídi. Ubytování v TOLU.
5. den: MYKÉNY (UNESCO), hlavní středisko mykénské kultury, opevněný palácový komplex. Starověký TÍRYNS, akropole s kyklopskými hradbami. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Návrat do Tola, pobyt u moře.
6. den: Starověký KORINT se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Octaviin chrám). ATHÉNY (UNESCO), Akropolis (chrám Athény Niké, Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora aj. Večer nalodění na trajekt v přístavu PIREUS, noční plavba na ostrov Chios.
7. den: Ráno vylodění na ostrově CHIOS v Egejském moři. Ranní městečko CHIOS, stará čtvrť kolem janovského hradu, nábřeží s minaretem. Návštěva klášteru NEA MONÍ (UNESCO) zlaté mozaiky z 11. stol. a úchvatná vesnice AVGÓNYMA se středověkou věží a arkádami. Ubytování v přímořském letovisku, pobyt u moře.
8. den: Dopoledne výlet do jižní části Chíu, středověké vesnice s originální pevnostní architekturou „MASTIXOVÉ VESNIČKY“, název podle středověkého obchodu s léčivou pryskyřicí mastix. ARMOLIA, dílny s tradiční i moderní keramikou. PYRGI, unikátní a jedinečná sgrafitová výzdoba. MESTÁ, nejzachovalejší „mastixová“ vesnice. Návrat na hotel, pobyt u moře.
9. den: Ráno přejezd krátkým trajektem (cca 1 hod.) do Turecka. Navštívíme SELCUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti, bazilika sv. Jana. EFES, archeologický areál unikátních antických staveb, trosky jednoho z divů světa - Artemidina chrámu. Slavičí vrch - místo posledního pobytu P. Marie. Ubytování v oblasti Kusadasi, pobyt u moře.
10. den: PRIENE, vykopávky antického města, DIDYMA, slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu, MILÉT, starověké město s dominujícím divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny. Návrat na ubytování.
11. den: Velkolepá akropole PERGAMON, antické město z 2. stol. př. n. l. Starodávná TRÓJA (UNESCO), jedna z nejslavnějších světových archeologických lokalit. Ubytování.
12. den: Přejedeme Dardanelskou úžinou z Asie do Evropy, zastávka v EDIRNE, brána Orientu, Selimova mešita, Stará mešita, bazar. Nocleh v Sofii.
13. den: Po snídani odjezd do ČR, návrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách 13.6.

Cena obsahuje

 • dopravu klim. busem
 • trajekt z Itálie do Řecka – 4lůžk. kajuty
 • trajekt na ostrov Chios – 4lůžk. kajuty
 • trajekt do Turecka
 • 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 9x snídani, 6x večeři
 • průvodce

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 420 Kč)
 • 2lůžk. kajuta na trajektu Pireus – Chios (příplatek: 690 Kč)
 • 2lůžk. kajuta na trajektu Itálie – Patras (příplatek: 890 Kč)
 • 1lůžk. pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 5000 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů