Antické památky Řecka, Turecka + ostrov Chios

Zájezd za poznáním antických památek Řecka a Turecka, spojený s návštěvou Egejského ostrova Chios s klášterem Nea Moní, mastixovými vesničkami a odpočinkem na plážích.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách do Itálie.
2. den: Nalodění na trajekt do Řecka.
3. den: Vylodění v Patrasu, odjezd do Olympie, cestou zastávka u hradu Chlemoútsi, zvaný též hrad TORNESI. Ubytování.
4. den: Starověká OLYMPIE (UNESCO), jeden z nejhezčích archeologických areálů v Řecku. Průjezd vnitrozemím Peloponésu do NAFPLIA u Argolského zálivu, město pod pevností Palamídi. Ubytování v TOLU.
5. den: MYKÉNY (UNESCO), hlavní středisko mykénské kultury, opevněný palácový komplex. Starověký TÍRYNS, akropole s kyklopskými hradbami. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Návrat do Tola, pobyt u moře.
6. den: Starověký KORINT se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Octaviin chrám). ATHÉNY (UNESCO), Akropolis (chrám Athény Niké, Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora aj. Večer nalodění na trajekt v přístavu PIREUS, noční plavba na ostrov Chios.
7. den: Ráno vylodění na ostrově CHIOS v Egejském moři. Ranní městečko CHIOS, stará čtvrť kolem janovského hradu, nábřeží s minaretem. Návštěva klášteru NEA MONÍ (UNESCO) zlaté mozaiky z 11. stol. a úchvatná vesnice AVGÓNYMA se středověkou věží a arkádami. Ubytování v přímořském letovisku, pobyt u moře.
8. den: Dopoledne výlet do jižní části Chíu, středověké vesnice s originální pevnostní architekturou „MASTIXOVÉ VESNIČKY“, název podle středověkého obchodu s léčivou pryskyřicí mastix. ARMOLIA, dílny s tradiční i moderní keramikou. PYRGI, unikátní a jedinečná sgrafitová výzdoba. MESTÁ, nejzachovalejší „mastixová“ vesnice. Návrat na hotel, pobyt u moře.
9. den: Ráno přejezd krátkým trajektem (cca 1 hod.) do Turecka. Navštívíme SELCUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti, bazilika sv. Jana. EFES, archeologický areál unikátních antických staveb, trosky jednoho z divů světa - Artemidina chrámu. Slavičí vrch - místo posledního pobytu P. Marie. Ubytování v oblasti Kusadasi, pobyt u moře.
10. den: PRIENE, vykopávky antického města, DIDYMA, slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu, MILÉT, starověké město s dominujícím divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny. Návrat na ubytování.
11. den: Velkolepá akropole PERGAMON, antické město z 2. stol. př. n. l. Starodávná TRÓJA (UNESCO), jedna z nejslavnějších světových archeologických lokalit. Ubytování.
12. den: Přejedeme Dardanelskou úžinou z Asie do Evropy, zastávka v EDIRNE, brána Orientu, Selimova mešita, Stará mešita, bazar. Nocleh v Sofii.
13. den: Po snídani odjezd do ČR, návrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách 13.6.

Cena obsahuje

 • dopravu klim. busem
 • trajekt z Itálie do Řecka – 4lůžk. kajuty
 • trajekt na ostrov Chios – 4lůžk. kajuty
 • trajekt do Turecka
 • 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 9x snídani, 6x večeři
 • průvodce

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 420 Kč)
 • 2lůžk. kajuta na trajektu Pireus – Chios (příplatek: 690 Kč)
 • 2lůžk. kajuta na trajektu Itálie – Patras (příplatek: 890 Kč)
 • 1lůžk. pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 5000 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist