Připravili jsme pro vás podrobné putování do Jordánska, do oázy klidu na Blízkém východě. Jordánsko nabízí obrovské množství památek z dlouhého období lidské civilizace, která se v těchto oblastech rozvíjela a zanechala zde velkolepé památky. Najdete zde jak přírodní zajímavosti v pouštních krajích Wádí Rum a u Mrtvého moře, místa spojená s putováním Mojžíše a jeho lidu z Egypta, stejně jako světoznámou perlu pouště, růžové skalní město Petra. Zájezdy do Jordánska jsme absolvovali se skupinami také v říjnu i listopadu r. 2023 bez jakýchkoliv problémů, vše proběhlo v naprostém pořádku a v pohodě. Pořadí jednotlivých výletů může být přehozeno dle aktuálních podmínek v Jordánsku. Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín DVčasné přihlášení SKVčasné přihlášení NK Poznámka Volná místa
623-01 14.3. - 24.3.2024 -42 990 Kč 39 990 Kč42 990 Kč 40 490 Kč rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí
 • Včasné přihlášení SK: Cena při včasném přihlášení do 15.2. pro stálé klienty
 • Včasné přihlášení NK: Cena při včasném přihlášení do 15.2. pro nové klienty

Program zájezdu

1. den: Let Praha – Ammán , přílet do Ammánu , dle času příletu MADABA, často nazývaná město mozaik (např. slavná mozaiková mapa Svaté země z r. 560), dva archeologické parky s dalšími mozaikami, částmi římské silnice, palácovou stavbou. Madaba je také plná menších obchůdků, kde můžete nakoupit hezké suvenýry nebo si dát levné občerstvení apod. ubytování v Ammánu.
2. den: Polodenní výjezd k pouštním hradům a zámečkům východně od Ammánu. QASR AL-AZRAK – pevnost vystavěná z černého čediče, původně římská, později byzantská a muslimská a využitá koncem r. 1917 také slavným Lawrencem z Arábie před jeho závěrečným tažením na Damašek. Jedinečná fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámeček umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR AL-KHARANA – hrad postavený Umájjovci v r. 711, který sloužil jako rezidence chalífů.
3. den: JERASH (Gerasa) – nejvýznamnější archeologická lokalita z dob Římské říše v Jordánsku, dobře dochované starověké stavby – dvě divadla, dva chrámy, sloupová kolonáda, oválné fórum, 800 metrů dlouhá hlavní ulice Cardo lemovaná 500 sloupy. Ajjúbovský hrad AJLUN v krásné lesnaté krajině s dalekými výhledy do kraje, který je jedním z mála muslimských hradů postavených na obranu proti křižákům. Další antická lokalita a druhé město tzv. Decapole UMM QAIS (Gadara) - výhledy do tří států - Jordánska, Izraele a Sýrie (na Galilejské jezero, Golanské výšiny, údolí řek Yarmuk a Jordán).
4. den: Přejezd tzv. Královskou silnicí. Zastávka u největšího jordánského údolí WÁDÍ AL-MUJIB, které se nazývá jordánský "Grand Canyon". Prohlídka největšího a nejlépe dochovaného křižáckého hradu v Jordánsku KERAK s rozsáhlými podzemními prostorami i s dalekými výhledy až na Mrtvé moře , a menšího, ale velice pěkně umístěného křižáckého hradu SHOBAK. Dojezd do Petry na nocleh.
5. den: Celodenní putování unikátním skalním městem PETRA (UNESCO): hlavní město Nabatejského království. Putování krásnou krajinou, mezi stavbami ve skalách i ve volné krajině – soutěska Síq dlouhá 1200 metrů, Pokladnice, divadlo, nádherné fasády hrobek, volně stojící chrámy, byzantské kostely, z toho jeden s krásnými mozaikami. Možnost výstupu ke Klášteru, kde se cestou naskýtají daleké výhledy do oblasti Šárských hor. Odehrával se zde i závěr filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.
6. den: Terénními auty (cca 5-6 hodin dlouhý výlet rozhodně stojí za to, protože během standardně jinými cestovkami nabízený 2hodinový výlet seznámí jen s velmi omezenou částí Wádí Rum) výlet mezi jedinečné pouštní útvary (červenavé, fialové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUM – místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, uvidíme bizarní skalní útvary, skalní mosty i malé písečné duny. Tato jedinečná krajina posloužila jako kulisy slavného filmu Lawrence z Arábie, Marťan nebo Aladin. Přejezd do Aqaby na nocleh.
7. den: Celodenní pobyt v AQABĚ u Rudého moře. Možnost fakult. výletu lodí s proskleným dnem s pozorováním podmořského života korálových útesů, koupáním / šnorchlováním (zapůjčení vybavení v ceně a během zastávky na šnorchlování uvidíte bohatou podmořskou faunu a spoustu korálů) a obědem, cca 3,5 hodinový lodní výlet (cena cca 40 JOD / os. dle počtu účastníků). Individuální prohlídka pevnosti v Aqabě .
8. den: Přejezd pouštní dálnicí z Aqaby zpět na sever. UMM AR-RASAS (UNESCO) - bývalý římský vojenský tábor a od 5.st. město. Celkem zde stálo 16 kostelů a v některých se dochovaly nádherné mozaikové podlahy. Velmi působivou částí areálu je opevnění římského castra - opevněného vojenského tábora, které patří k největším v regionu. Putování po stopách Mojžíše i raně křesťanských poutníků: HORA NEBO, odkud se Mojžíš díval do země zaslíbené a kde také zemřel. Hora Nebo je významným poutním místem pro všechna tři velká monoteistická náboženství (judaismus, křesťanství i islám). Na vrcholu hory byl postaven Mojžíšův pamětní kostel, ve kterém se dochovaly krásné mozaiky. Dojezd do Ammánu .
9. den: Pevnost MACHAERUS vysoko nad Mrtvým mořem s dalekými výhledy, místo spojené s Herodem Velikým, Herodem Antipou i s popravou Jana Křtitele. Z výšin této pevnosti se naskýtají úžasné výhledy na Mrtvé more i okolní biblickou krajinu. Údolí Jordánu a místo křtu Ježíše v BETÁNII ZAJORDÁNSKÉ (UNESCO), rozlehlý areál na hranicích s Izraelem, jedno z nejvýznamnějších míst pro křesťanství, místo, kde působil Jan Křtitel, kde v řece Jordán křtil zástupy z Judska a kde pokřtil i Ježíše.
10. den: AMMÁN , hlavní město Jordánska, moderní metropole s dlouhou historií: Ammánská citadela s archeologickým muzeem, výhledy na Ammán a doklady nejstaršího osídlení Ammánu. Odpoledne odpočinek u MRTVÉHO MOŘE , které je svou hypersalinitou jedinečným místem, nabízejícím poklidný pobyt.
11. den: Let Ammán – Praha.

Cena obsahuje

 • letecká přeprava Praha – Ammán – Praha vč. tax
 • transfery po Jordánsku klimatizovaným minibusem nebo autobusem
 • 10x ubytování v hotelích 3*
 • 9x polopenze
 • český a místní průvodce
 • terénní auta ve Wadi Rum
 • vyřízení jordánského víza

Cena neobsahuje

 • vstupy v Jordánsku (zajišťujeme formou Jordan Passu, info bude v pokynech k odletu, platba na místě v USD)
 • bakšišné
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: 1015 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 6200 Kč)
 • Záloha na vstupné - formou Jordan Passu (doplatek do plné ceny v USD na místě - vybírá průvodce) (příplatek: 1500 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist