Připravili jsme pro vás podrobné putování do Jordánska, do oázy klidu na Blízkém východě. Jordánsko nabízí obrovské množství památek z dlouhého období lidské civilizace, která se v těchto oblastech rozvíjela a zanechala zde velkolepé památky. Najdete zde jak přírodní zajímavosti v pouštních krajích Wádí Rum a u Mrtvého moře, místa spojená s putováním Mojžíše a jeho lidu z Egypta, stejně jako světoznámou perlu pouště, růžové skalní město Petra. Jarní termín má garanci odjetí a v malé skupině. Pořadí jednotlivých výletů může být přehozeno dle aktuálních podmínek v Jordánsku. Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín Včasné přihlášení Poznámka Volná místa
623-01 14.3. - 24.3.2024 42 990 Kč 39 990 Kč rezervovat »
málo míst

Vysvětlivky

 • Včasné přihlášení: Cena při včasném přihlášení do 1.3.

Program zájezdu

1. den: Let Praha – Ammán , přílet do Ammánu , dle času příletu MADABA, často nazývaná město mozaik (např. slavná mozaiková mapa Svaté země z r. 560), dva archeologické parky s dalšími mozaikami, částmi římské silnice, palácovou stavbou. Madaba je také plná menších obchůdků, kde můžete nakoupit hezké suvenýry nebo si dát levné občerstvení apod. ubytování v Ammánu .
2. den: Polodenní výjezd k pouštním hradům a zámečkům východně od Ammánu. QASR AL-AZRAK – pevnost vystavěná z černého čediče, původně římská, později byzantská a muslimská a využitá koncem r. 1917 také slavným Lawrencem z Arábie před jeho závěrečným tažením na Damašek. Jedinečná fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámeček umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR AL-KHARANA – hrad postavený Umájjovci v r. 711, který sloužil jako rezidence chalífů.
3. den: JERASH (Gerasa) – nejvýznamnější archeologická lokalita z dob Římské říše v Jordánsku, dobře dochované starověké stavby – dvě divadla, dva chrámy, sloupová kolonáda, oválné fórum, 800 metrů dlouhá hlavní ulice Cardo lemovaná 500 sloupy. Ajjúbovský hrad AJLUN v krásné lesnaté krajině s dalekými výhledy do kraje, který je jedním z mála muslimských hradů postavených na obranu proti křižákům. Další antická lokalita a druhé město tzv. Decapole UMM QAIS (Gadara) - výhledy do tří států - Jordánska, Izraele a Sýrie (na Galilejské jezero, Golanské výšiny, údolí řek Yarmuk a Jordán).
4. den: Přejezd tzv. Královskou silnicí. Zastávka u největšího jordánského údolí WÁDÍ AL-MUJIB, které se nazývá jordánský "Grand Canyon". Prohlídka největšího a nejlépe dochovaného křižáckého hradu v Jordánsku KERAK s rozsáhlými podzemními prostorami i s dalekými výhledy až na Mrtvé moře , a menšího, ale velice pěkně umístěného křižáckého hradu SHOBAK. Dojezd do Petry na nocleh.
5. den: Celodenní putování unikátním skalním městem PETRA (UNESCO): hlavní město Nabatejského království. Putování krásnou krajinou, mezi stavbami ve skalách i ve volné krajině – soutěska Síq dlouhá 1200 metrů, Pokladnice, divadlo, nádherné fasády hrobek, volně stojící chrámy, byzantské kostely, z toho jeden s krásnými mozaikami. Možnost výstupu ke Klášteru, kde se cestou naskýtají daleké výhledy do oblasti Šárských hor. Odehrával se zde i závěr filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.
6. den: Terénními auty (cca 5-6 hodin dlouhý výlet rozhodně stojí za to, protože během standardně jinými cestovkami nabízený 2hodinový výlet seznámí jen s velmi omezenou částí Wádí Rum) výlet mezi jedinečné pouštní útvary (červenavé, fialové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUM – místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, uvidíme bizarní skalní útvary, skalní mosty i malé písečné duny. Tato jedinečná krajina posloužila jako kulisy slavného filmu Lawrence z Arábie, Marťan nebo Aladin. Přejezd do Aqaby na nocleh.
7. den: Celodenní pobyt v AQABĚ u Rudého moře. Možnost fakult. výletu lodí s proskleným dnem s pozorováním podmořského života korálových útesů, koupáním / šnorchlováním (zapůjčení vybavení v ceně a během zastávky na šnorchlování uvidíte bohatou podmořskou faunu a spoustu korálů) a obědem, cca 3,5 hodinový lodní výlet (cena cca 40 JOD / os. dle počtu účastníků). Individuální prohlídka pevnosti v Aqabě .
8. den: Přejezd pouštní dálnicí z Aqaby zpět na sever. UMM AR-RASAS (UNESCO) - bývalý římský vojenský tábor a od 5.st. město. Celkem zde stálo 16 kostelů a v některých se dochovaly nádherné mozaikové podlahy. Velmi působivou částí areálu je opevnění římského castra - opevněného vojenského tábora, které patří k největším v regionu. Putování po stopách Mojžíše i raně křesťanských poutníků: HORA NEBO, odkud se Mojžíš díval do země zaslíbené a kde také zemřel. Hora Nebo je významným poutním místem pro všechna tři velká monoteistická náboženství (judaismus, křesťanství i islám). Na vrcholu hory byl postaven Mojžíšův pamětní kostel, ve kterém se dochovaly krásné mozaiky. Dojezd do Ammánu .
9. den: Pevnost MACHAERUS vysoko nad Mrtvým mořem s dalekými výhledy, místo spojené s Herodem Velikým, Herodem Antipou i s popravou Jana Křtitele. Z výšin této pevnosti se naskýtají úžasné výhledy na Mrtvé more i okolní biblickou krajinu. Údolí Jordánu a místo křtu Ježíše v BETÁNII ZAJORDÁNSKÉ (UNESCO), rozlehlý areál na hranicích s Izraelem, jedno z nejvýznamnějších míst pro křesťanství, místo, kde působil Jan Křtitel, kde v řece Jordán křtil zástupy z Judska a kde pokřtil i Ježíše.
10. den: AMMÁN , hlavní město Jordánska, moderní metropole s dlouhou historií: Ammánská citadela s archeologickým muzeem, výhledy na Ammán a doklady nejstaršího osídlení Ammánu. Odpoledne odpočinek u MRTVÉHO MOŘE , které je svou hypersalinitou jedinečným místem, nabízejícím poklidný pobyt.
11. den: Let Ammán – Praha.

Cena obsahuje

 • letecká přeprava Praha – Ammán – Praha vč. tax
 • transfery po Jordánsku klimatizovaným minibusem nebo autobusem
 • 10x ubytování v hotelích 3*
 • 9x polopenze
 • český a místní průvodce
 • terénní auta ve Wadi Rum
 • vyřízení jordánského víza

Cena neobsahuje

 • vstupy v Jordánsku (zajišťujeme formou Jordan Passu, info bude v pokynech k odletu, platba na místě v USD)
 • bakšišné
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: 1015 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 6200 Kč)
 • Záloha na vstupné - formou Jordan Passu (doplatek do plné ceny v USD na místě - vybírá průvodce) (příplatek: 1500 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů