Navštívíme dvě výjimečné metropole Ruska. Petrohrad, jenž měl být pro cara Petra I. Velikého oknem do Evropy - trocha Prahy, Paříže, nádech Vídně a v základech Amsterdam. Shlédneme skvostné stavby města vč. Ermitáže s Briliantovou a zlatou pokladnicí, grandiózní Petrodvorce. V nedalekém Puškinu si prohlédneme Jantarovou komnatu v paláci Kateřiny I. Veliké. Druhou metropolí bude Moskva s historickými klenoty jako je Kreml, zde budeme mít jedinečnou možnost navštívit kremelskou Zbrojnici s poklady ruských carů a nedávno zpřístupněný Diamantový fond, Rudé náměstí s chrámem V. Blaženého, projdeme se po Starém Arbatu a navštívíme i Trojickosergijevský klášter v Sergijev Posad.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
219-02 26.7. - 1.8.2021 28 990 Kč rezervovat »
volno
219-03 23.8. - 29.8.2021 28 990 Kč rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet do MOSKVY . Odpoledne část prohlídky po nejvýznamnějších památkách města dle času letu.
2. den: Návštěva KREMLU (UNESCO), chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela. Budeme mít jedinečnou možnost navštívit Zbrojnici moskevského Kremlu, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, ohromující sbírka liturgických předmětů a vyslaneckých darů cizích panovníků, návštěva unikátního, nedávno zpřístupněného Diamantového fondu, kde jsou uloženy korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy, zlaté nugety a největší diamanty světa. Prohlídka chrámu Krista Spasitele, komplex Rudého náměstí s chrámem Vasila Blaženého, mausoleem V. Lenina a domem GUM. Uličky centra Moskvy s chrámy a paláci - Varvarka, Iljinka, Dmitrovka a večerní procházka po nejslavnější moskevské ulici Starý Arbat.
3. den: Návštěva Trojickosergijevského kláštera (lávry) v městečku SERGIJEV POSAD (UNESCO), nejvýznamnější klášter v Rusku, který je úchvatným příkladem bohatosti náboženského života a umělecké tradice. Kostel sv. Jana Křtitele (nádherná ukázka kupeckého baroka), chrám sv. Trojice , chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Návrat do Moskvy a prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největší klášterní komplex Moskvy, uvidíme velkolepou barokní zvonici a chrám Smolenské ikony Bohorodičky. Novoděvičí hřbitov s náhrobky slavných osobností. Odjezd rychlovlakem do Petrohradu , cesta cca 4 hod. Nocleh v Petrohradě .
4. den: Celodenní prohlídka PETROHRADU , navštívíme Zaječí ostrov s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou Sv. Petra a Pavla , světoznámá Ermitáž v Zimním paláci. Možnost návštěvy BRILIANTOVÉ KLENOTNICE a budovy Generálního štábu. Večer fakult. projížďka lodí po Něvě.
5. den: Půldenní výlet do městečka PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem CARSKOJE SELO , prohlédneme si unikátní Kateřinský palác, jež je mistrovskou ukázkou ruského barokního slohu a navštívíme slavnou Jantarovou komnatu, nádherný park plný okouzlujících staveb. Návrat do PETROHRADU . Křižník Aurora, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin. Fakult. večerní „otevírání mostů“ na Něvě, projížďka nočním osvíceným městem, romantická místa, chrám sv. Mikuláše na břehu kanálů. Návrat kolem 02:00 hod.
6. den: Prohlídka grandiózního palácového a parkového komplexu PETRODVORCE (Petěrhof), letní rezidence Petra Velikého, jehož srdcem je Velká kaskádová fontána (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu a pěší prohlídka města vč. Senátního náměstí se sochou Měděného jezdce a monumentálním chrámem sv. Izáka , z jehož kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt , nejslavnější ulice Petrohradu i Ruska, individuální volno, možnost návštěvy největšího světového muzea antropologie a etnografie Kunstkamera.
7. den: Transfer na letiště dle let. řádu, odlet do Prahy.

Cena obsahuje

 • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč
 • letenku Praha - Moskva, Petrohrad - Praha
 • letištní taxy
 • transfery z/na letiště a z vlaku na hotel
 • lístek rychlovlakem Moskva - Petrohrad
 • dopravu na výlety - Sergijev Posad, Petrodvorce, Puškin
 • 6x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 6x snídani
 • průvodce
 • Poznámka: 3lůžkové pokoje jsou formou 2lůžk. pokoje s přistýlkou.

Fakultativně

 • vízum do Ruska (vízum a povinné vízové centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca 1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu (příplatek: 1990 Kč)
 • připojištění vyššího storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • 5x večeře - mimo 3. dne (příplatek: 1800 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 5100 Kč)
 • U všech vstupů placených v CK je nutná rezervace min. 1-2 měsíce před odletem:
 • Balíček vstupů Jantarová komnata - v ceně Kateřinský palác v Puškinu, zámecký park, Jantarová komnata vč. povinného místního průvodce a sluchátek (příplatek: 890 Kč)
 • Balíček vstupů Zimní palác - Briliantová klenotnice Ermitáže a budov Generálního štábu, vstup do Ermitáže (obrazárny) a Zimního paláce (rezidence ruských panovníků) (příplatek: 1300 Kč)
 • Balíček vstupů Kreml - Zbrojnice Kremlu, Diamantový fond a návštěva teritoria Kremlu (příplatek: 2100 Kč)

Nejoblíbenější destinace

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist