Zájezd nám umožní důkladnější poznání hlavního města Ruska i mimo frekventované turistické trasy. Poznáme jeho architektonickou rozmanitost od starobylých památek, až po supermoderní stavby. Ve městech Zlatého kruhu zavítáme do míst, kde se začala psát historie Velké Rusi. Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
213-01 25.7. - 31.7.2022 26 990 Kč termín zrušen

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy. Přílet do MOSKVY , transfer do hotelu, ubytování. Večerní procházka městem.
2. den: MOSKVA , dopoledne návštěva moskevského Kremlu (UNESCO) - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů. Návštěva Zbrojnice Kremlu – Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie. Návštěva unikátního Diamantového fondu s korunovačními klenoty Romanovců, obřími drahokamy, zlatými nugety a největšími diamanty světa. Odpoledne okružní jízda městem – Rudé náměstí, Kreml, Park vítězství s Muzeem Velké Vlastenecké Války, přírodní oáza Vrabčí hory se skokanským můstkem, universitou M. V. Lomonosova, ateliéry Mosfilmu nebo Palácem pionýrů, sportovní komplex Lužniki, Novoděvičí klášter, hlavní sídlo vlády Bílý dům, největší pravoslavný chrám Krista Spasitele nebo nejslavnější moskevské ulice Starý Arbat.
3. den: MOSKVA - unikátní skanzen ruské architektury Kolomenskoje. K vidění je tu chrám Nanebevstoupení Páně – Bílý sloup (UNESCO) postavený na počest narození Ivana Hrozného nebo původní carský palác, dnes největší dřevěný palác na světě. Zjistíme, proč je moskevské metro považováno za světově nejkrásnější. Většina stanic je přímo podzemními paláci s impozantním interiérem zdobeným sklem, malbami a sochami. Zvláště pozoruhodnými jsou stanice Komsomolská, Kurská nebo Kyjevská. Prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největšího klášterního komplexu Moskvy s velkolepou barokní zvonicí a Chrám Smolenské ikony Bohorodičky, Novoděvičí hřbitov. Volitelně návštěva Treťjakovské galerie od roku 1856 sbírky nejslavnějších ruských umělců, popřípadě Puškinova muzea výtvarných umění. Jeho velkou atrakcí je Priamův poklad z trojských nálezů H. Schliemanna.
4. den: Pravoslavný „Vatikán“ SERGIJEV POSAD, je nejúchvatnějším místem Zlatého kruhu, představuje ruskou architekturu od 14. stol. Trojickosergijevský klášter (UNESCO) platí za nejvýznamnější klášter Ruska. Kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty, velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Odpoledne krátce navštívíme ROSTOV VELIKÝ, na břehu jezera Nero, doložený již v 7. stol. Svou pozornost zaměříme především na soubor staveb Rostovského kremlu se sousední zvonici s 15 zvony a klášter sv. Jakuba. Večer ubytování v hotelu ve městě JAROSLAVL.
5. den: JAROSLAVL (UNESCO), město ve znamení medvěda, na soutoku Volhy a Kotorosl je jedním z nejstarších ruských měst. V 16. stol., kdy bylo z původně dřevěného města přestavěno, bylo i městem největším. Právě z této doby se zachovalo jeho historické jádro. Během prohlídky uvidíme náměstí Zjevení páně, pomník Jaroslava I. Moudrého, nejstarší stavbu – opevněný klášter Proměnění Páně, nebo refektář s kaplí Vzkříšení. Odpoledne město SUZDAL. Pitoreskní zelené lány s pasoucím se skotem hned v sousedství starobylých klášterů a Kremlu. Uvidíme Kreml, Chrám narození Panny Marie nebo zajímavé Muzeum dřevěné architektury. Večer se ubytujeme v hotelu ve městě VLADIMIR.
6. den: Jedno z nejstarších měst v Rusku VLADIMIR (UNESCO), od 12. stol. sídelní město Vladimirsko-suzdalského knížectví. Prohlídka, Uspenskij klášter s dochovanými freskami z 12. století, Zlatá vrata, součást Vladimirské pevnosti. Odpoledne odjezd, ubytování v hotelu v Moskvě.
7. den: Ráno transfer na letiště, dopoledne přílet do Prahy.

Cena obsahuje

 • leteckou dopravu
 • letištní taxy
 • transfery z / na letiště
 • okružní jízdu Moskvou a dopravu busem dle programu
 • 6x ubytování v hotelu*** (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
 • 6x snídaně
 • průvodce
 • pojištění léč. výloh a storna do 15 000 Kč
 • veškeré vstupy ve městech Zlatého kruhu (mimo Moskvy) uvedené v programu

Fakultativně

 • Vízum a povinné vízové centrum (příplatek: 1990 Kč)
 • připojištění vyššího storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 3800 Kč)
 • 6x večeře (příplatek: 2040 Kč)
 • balíček vstupů Kreml (Kreml, Zbrojnice Kremlu a Diamantový fond, nutno objednat nejpozději měsíc před odletem) (příplatek: 2100 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist