Moskva, Tatarstán, Ural, Mongolsko, Peking

+ jízda Transsibiřskou magistrálou Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Poznejte krásu Moskvy, nechte se obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, ponořte se do nekonečných lesů sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu Bajkalu, skutečnou svobodu ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu. Zájezd bývá velmi brzy vyprodán, proto s rezervací neváhejte!

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Moskvy , transfer do hotelu. MOSKVA (UNESCO), večerní procházka, Rudé náměstí, GUM, Chrám Vasila Blaženého, chrám Krista Spasitele a večerní ulice Arbat. Nocleh v hotelu.
2. den: Prohlídka MOSKVY autobusem. KREML s jedinečným komplexem chrámů a paláců, Novoděvičí klášter a hřbitov (pochován Čechov, Gogol, Šaljapin, Jelcin, Chruščov aj.). Na závěr vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor od Moskevské univerzity. Odjezd na nádraží, fotka u symbolického začátku TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLY na Jaroslavském nádraží. Noční cesta vlakem do Kazaně.
3. den: Ráno KAZAŇ (UNESCO), pěší návštěva bělokamenného Kazaňského Kremlu se starobylými mešitami, věží Söyembikä a paláci mocného tatarského chána, mešita Kul Šarif, Baumanova ulice s historickými domy a chrám sv. Petra a Pavla. Večerní procházka okolo výstavních budov a podivuhodných chrámů. Skvělá tatarské kuchyně v některé ze stylových restaurací. Nocleh v hotelu.
4. den: Výlet autobusem do starého opevněného města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE (UNESCO), jedinečný soubor staveb na soutoku veletoků Volhy a Kamy. Odpoledne odjezd Transsibiřským expressem k URALU do Jekatěrinburgu.
5. den: Ráno JEKATĚRINBURG, předěl mezi Evropou a Asií, prohlídka autobusem (chrám Všech svatých na krvi, chrám Nanebevstoupení, hl. náměstí, parky aj.). Nocleh v hotelu.
6. den: Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE dále na východ, nekonečnou sibiřskou tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob (jídelní vůz k dispozici). Nocleh ve vlaku.
8. den: Odpoledne příjezd do IRKUTSKA. Transfer do hotelu přímo na břehu jezera BAJKAL , v městečku LISTVJANKA.
9. den: Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými zastávkami a vyhlídkami. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale také slavnou historii československých legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých dějinách. Ochutnáme vyhlášeného omula – skvělou rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Pozdě v noci návrat do hotelu.
10. den: Dopoledne LISTVJANKA na břehu BAJKALU (UNESCO), nádherná okolní příroda, akvárium s bajkalskými tuleni, muzeum Bajkalu. Odjezd od jezera, úchvatný skanzen Talcy – obydlí a zvyky sibiřských kmenů. IRKUTSK, město uprostřed Sibiře na březích řeky Angary, s řadou starých dřevěných domků. Návštěva vyhlášeného trhu s dary okolních řek a jezera, domy Děkabristů. Večer ubytování v hotelu v Irkustku.
11. den: Ráno odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály směr Mongolsko. Průjezd BURJATSKEM – buddhistickou části Sibiře na východ od Bajkalu , krajina již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená jezera. Nocleh v lůžkovém vlaku.
12. den: Ráno příjezd do hl. města Mongolska ULÁNBÁTAR. Prohlídka města autobusem s místním průvodcem, neopakovatelná atmosféra buddhistických chrámů, paláců chánů, sovětských budov a divokých jurtovišť. Prohlídka klášterního komplexu GANDAN s obří sochou Buddhy, Lamaistického chrámu, proslulého Archeologického muzea s kosterními pozůstatky dinosaurů (hnízda a vejce dinosaurů),Suchbátarovo náměstí s budovou parlamentu a sochou Čingischána, tržiště s mongolským kašmírem a velbloudí vlnou, Zimní palác Bogdchána. Vyhlídka z vrchuZaisan na město, okolní hory a stepi. Nocleh v hotelu.
13. den: Celodenní výjezd do NP HUSTAI, jeden z vrcholů programu, pozorování stád posledních divokých koní na světě – koní Převalského. Návrat do Ulánbátaru a možnost návštěvy představení – mongolské hrdelní zpěvy a lidové písně. Nocleh v hotelu.
14. den: Celodenní výlet do NP TERELJ, klenot mongolské přírody. Uvidíme mongolské lovce vlků a lišek s orly a kondory, tradiční jurty a nomády, kteří doposud žijí kočovným způsobem. Terelj je monumentální údolí s řadou posvátných obřích skalních masivů, buddhistických a šamanských modliteben. Vycházka k panoramatické vyhlídce a klášteru na konci údolí. Možnost projížďky na koni či velbloudovi, návštěva kočovníků a testování tradičního nápoje Kumys. Návrat do Ulánbátaru a nákupy suvenýrů. Nocleh v hotelu.
15. den: Ráno odjezd vlakem po jedné z větví Transsibiřské magistrály na jih, do pouště GOBI. Západ slunce nad pouštní krajinou. Nocleh v lůžkovém vlaku.
16. den: Odpoledne, cíl cesty PEKING – 8 453 KM VLAKEM Z MOSKVY – vítězná láhev čínského piva na oslavu cíle cesty. Večerní procházka k Chrámu Nebes (UNESCO), na obchodní třídu Wangfujing, kde můžeme ochutnat čínské speciality nebo slavnou Pekingskou kachnu. Nocleh v hotelu.
17. den: Autobusem celodenní prohlídka PEKINGU, velkolepé císařské Zakázané město (UNESCO), největší náměstí světa, nádherné zahrady parku Pej-chaj, Letní palác (UNESCO), jezero s dračími loděmi. Večer stylová čajovna, degustace čínských čajů. Návrat na hotel.
18. den: Výlet k jednomu z divů světa, VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (UNESCO) a odpoledne TYGŘÍ HORY s areálem 13 hrobek císařů dynastie Ming, Cesta duchů, obří sochy zvířat, úředníků a generálů. Sestup do jedné z hrobek s pokladnicí a podzemním palácem. Večer transfer na letiště a odlet do Prahy.
19. den: Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena obsahuje

 • leteckou přepravu Praha – Moskva, Peking – Praha (s přestupem)
 • letištní taxy
 • veškeré transfery do hotelů, na nádraží a na letiště
 • autobusovou dopravu během prohlídek měst dle programu
 • dopravu vlakem po Transsibiřské magistrále dle programu
 • 17x nocleh - z toho 11x hotel*** ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím a 6x nocleh ve vlaku
 • 11x snídani
 • autobusovou dopravu na výlety (Bolgar, k Krugobajkalské železnici, NP Hustai, NP Terelj, hrobky Mingů a k Velké čínské zdi)
 • 4x oběd během výletů (NP Hustai a Terelj, Peking, hrobky Mingů)
 • vstupy do NP v Mongolsku a v Číně (Zakázané město, Letní palác, Velká Čínská zeď, hrobky Mingů)
 • průvodce
 • služby místních průvodců
 • komplex. pojištění vč. storna do 15 000 Kč (povinné z důvodu vyřízení víz)

Cena neobsahuje

 • lanovku na Velkou čínskou zeď
 • spropitné pro místní průvodce a řidiče
 • (vstupné a další poplatky cca 3000 RUB, 130$)

Fakultativně

 • připojištění vyššího storna do 80 000 Kč (příplatek: 700 Kč)
 • vízum do Ruska (příplatek: 1990 Kč)
 • vízum do Číny (příplatek: 3000 Kč)
 • vízum do Mongolska (příplatek: 1990 Kč)
 • 1/1 pokoj v hotelích (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 6000 Kč)
 • 4x večeře v hotelích v Rusku (mimo 1. a 9. den) (příplatek: 1300 Kč)
 • jízdné po Krugobajkalské železnici vč. oběda (příplatek: 2800 Kč)
 • Moskva - vstup do Kremlu vč. povinného místního průvodce (příplatek: 680 Kč)
 • místo v kupé pro 4 osoby (2. třída) v úseku Moskva – Irkutsk (příplatek: 3900 Kč)
 • Cesta vlakem: v úseku Moskva – Irkutsk cena zahrnuje přepravu charakteristickým vozem 3. tř. Plackarnyj (Vagon pro 54 osob, členěný na průchozí oddělení pro 6 osob – denní sezení, v noci lůžka). Úsek cesty Irkutsk – Peking uzamykatelné kupé 2. tř.pro 4 osoby. Za příplatek 3 900 Kč/os. možno doobjednat místo v kupé pro 4 osoby 2. tř. i v úseku Moskva – Irkutsk.

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist