Nejslavnější italská muzea

Galerie Uffizia Bargello ve Florencii - Vatikánská muzea a Gallerie Borghese v Římě - Národní archeologické muzeum v Neapoli Návštěvu proslulých muzeí vám nabízíme prakticky u každého zájezdu do historických italských metropolí, avšak kvůli jiným lákadlům bývají tyto galerie většinou opomenuty. Proto jsme vypsali speciální zájezd pro milovníky umění. V mimosezónním termínu vás zveme do světa antického ideálu krásy ve vatikánském Belvedereru, do starověké každodennosti i erotické provokace v neapolském muzeu, na Michelangelovy nebo Donatellovy sochy do florentského Bargella, na Botticeliho nebo Tiziana do galerie Uffizi, na Michelangelovy fresky do Sixtinské kaple, na Berniniho sochy a Caravaggiovy obrazy do Gallerie Borghese, na Raffaelovy fresky a antické sochy do vatikánského Apoštolského paláce.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do toskánské metropole FLORENCIE . Celodenní program, procházka městem, dopoledne prohlídka GALERIE BARGELLO, kde středověký palác ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo Michelangela. Odpoledne prohlídka OBRAZÁRNY UFIZZI, která sbírkou 4 tisíc obrazů patří k největším galeriím světa, díla Botticeliho, Tiziana, Rubense a dalších slavných malířů. Večer přejezd z Florencie na nocleh.
3. den: Celodenní program v ŘÍMĚ . Prohlídka nejvýznamnějších památek, antický Řím – Pantheon, pradávná sláva Fora Romana - pupek antického římského impéria, slavné Koloseum – symbol města a jeden ze 7 novodobých divů světa, Palatin, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia aj. V podvečer prohlídka GALLERIE BORGHESE s jedinečnými sochami od Berniniho a Canovy a obrazy od da Vinciho, Caravaggia nebo Raffaela. Návrat na ubytování.
4. den: Dopoledne prohlídka VATIKÁNSKÝCH MUZEÍ, které zabírají velkou část nejmenšího státu na světě a jsou prohlídkovou délkou 7 km jednou z největších uměleckých sbírek světa. My si z nich vybereme to nejcennější, nejdříve se zaměříme na antické plastiky – Apollón belvedérský nebo Laokoon, pak na fresky od Raffaela a nakonec na výzdobu Sixtinské kaple – fresky renesančních mistrů, strop a stěna Posledního soudu od Michelangela. Prohlédneme i interiér největšího historického kostela na světě – CHRÁMU SVATÉHO PETRA. Poté procházka Římem a dokončení prohlídky historické části města. Ubytování.
5. den: NEAPOL , procházka historickým centrem města. Možnost návštěvy interiéru Královského paláce. Prohlídka NÁRODNÍHO ARCHEOLOGICKÉHO MUZEA, které ukrývá sbírky Bourbonů a rodiny Farnese – antické sochy a nálezy z Pompejí a Herkulanea – předměty denní potřeby včetně nádobí nebo šperků, cenné mozaiky a sbírka erotických zobrazení z Pompejí . Odpoledne možnost návštěvy neapolského podzemí a nákupů v ulici betlémů. Večer odjezd.
6. den: V odpoledních hodinách návrat do ČR.

Cena obsahuje

 • doprava autobusem
 • průvodce
 • 3x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • 3x snídaně

Cena neobsahuje

 • pobytovou taxu (splatná na místě)

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 1800 Kč)
 • 3x večeře (příplatek: 660 Kč)
 • Možnost rezervací vstupného:
 • 2. den programu Galerie Uffizi (příplatek: 650 Kč)
 • 2. den programu Galerie Uffizi 18-25 let (příplatek: 300 Kč)
 • 2. den programu Galerie Uffizi do 18 let (příplatek: 120 Kč)
 • Galerie Bargello (příplatek: 330 Kč)
 • Galerie Bargello 18-25 let (příplatek: 210 Kč)
 • Galerie Bargello do 18 let (příplatek: 90 Kč)
 • 3. den programu Galeria Borghese (příplatek: 450 Kč)
 • 3. den programu Galeria Borghese 18-25 let (příplatek: 250 Kč)
 • 3. den programu Galeria Borghese do 18 let (příplatek: 70 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu (příplatek: 420 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-25 let (příplatek: 290 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let (příplatek: 70 Kč)
 • 4. den programu Vatikánská muzea (příplatek: 590 Kč)
 • 4. den programu Vatikánská muzea do 18ti let (příplatek: 350 Kč)
 • 5. den programu Národní archeologické muzeum Neapol (příplatek: 420 Kč)
 • 5. den programu Národní archeologické muzeum Neapol 18-25 let (příplatek: 290 Kč)
 • 5. den programu Národní archeologické muzeum Neapol do 18 let (příplatek: 70 Kč)
 • Ve všech případech nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem. V případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě průvodci.

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist