• ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Úžasný kraj Itálie plný neuvěřitelných kontrastů, charakterizuje jej krása Dolomit, největší italské jezero Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Padova, Vicenza, světoznámé Benátky a Verona s operním představením Tosca v antické aréně pod širým nebem.

Program zájezdu

1. den: V podvečer odjezd z ČR.
2. den: BENÁTKY - prohlídka historického centra, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác, Kampanila aj. Odpoledne lodí na ostrov BURANO, ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů. V podvečer návrat lodí k busu, odjezd na ubytování do oblasti Verony .
3. den: VICENZA , město Andrea Palladia, unikátní Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká prohlídka univerzitního města PADOVA , pro zájemce kaple Scrovegni. Návrat na hotel, fakultativně možnost večeře. Večer antická aréna a zhlédnutí světoznámého operního představení: Giuseppe Verdi – La Traviata.
4. den: Prohlídka VERONY , městské hradby, náměstí Scaligerů, Juliin dům s balkónem. Odpoledne LAGO DI GARDA : zastavíme v městečku SIRMIONE , jemuž dominuje středověký hrad Rocca Scaligera.
5. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

Cena neobsahuje

 • plavby lodí - Benátky (cca 25 Euro), vstupní poplatek do Benátek (bude-li nově v r. 2020 zaveden), pobytovou taxu

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • vstupenka na představení La Traviata (příplatek: 850 Kč)
 • kaple Scrovegni (příplatek: 380 Kč)
 • 2x večeře (příplatek: 990 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení, omezený počet, nutno ověřit dostupnost předem v CK (příplatek: 1000 Kč)
 • Teatro Olimpico - nutná rezervace předem v CK (nejpozději 1 měsíc před odjezdem)

Nejoblíbenější destinace

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů