Úžasný kraj Itálie plný neuvěřitelných kontrastů, charakterizuje jej krása Dolomit, největší italské jezero Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Padova, Vicenza, světoznámé Benátky a Verona s operním představením Tosca v antické aréně pod širým nebem.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu

1. den: V podvečer odjezd z ČR.
2. den: BENÁTKY - prohlídka historického centra, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác, Kampanila aj. Odpoledne lodí na ostrov BURANO, ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů. V podvečer návrat lodí k busu, odjezd na ubytování do oblasti Verony .
3. den: VICENZA , město Andrea Palladia, unikátní Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká prohlídka univerzitního města PADOVA , pro zájemce kaple Scrovegni. Návrat na hotel, fakultativně možnost večeře. Večer antická aréna a zhlédnutí světoznámého operního představení: Giuseppe Verdi – La Traviata.
4. den: Prohlídka VERONY , městské hradby, náměstí Scaligerů, Juliin dům s balkónem. Odpoledne LAGO DI GARDA : zastavíme v městečku SIRMIONE , jemuž dominuje středověký hrad Rocca Scaligera.
5. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

Cena neobsahuje

 • plavby lodí - Benátky (cca 25 Euro), vstupní poplatek do Benátek (bude-li nově v r. 2020 zaveden), pobytovou taxu

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • vstupenka na představení La Traviata (příplatek: 850 Kč)
 • kaple Scrovegni (příplatek: 380 Kč)
 • 2x večeře (příplatek: 990 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení, omezený počet, nutno ověřit dostupnost předem v CK (příplatek: 1000 Kč)
 • Teatro Olimpico - nutná rezervace předem v CK (nejpozději 1 měsíc před odjezdem)

Nejoblíbenější destinace

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist