Přírodní a kulturní perly Horní Lužice, Slezska a Kladska

Připravili jsme pro Vás nový podrobnější program do oblasti nám blízké (Lužice, Slezsko, Kladsko), na sever od našich hranic, s nepříliš dlouhými přejezdy. Připomeneme si oblasti, které kdysi bývaly součástí českého království za našeho největšího panovníka Karla IV. Vydáme se i na lehké pěší trasy v délce několika kilometrů a shlédneme významná místa (kulturní i přírodní), která byla zapsaná na seznamu dědictví UNESCO.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Přejezd do Lužice do OYBINU . Prohlídka rozvalin rozlehlého opevněného klášterního komplexu z doby Karla IV. s nádhernými výhledy do okolí. Pěší trasa (cca 5 km) dále vede přes vyhlídky a skály proti Oybinu se sestupem do BERTSDORFU. Odtud se vrátíme HISTORICKÝM VLAKEM DO OYBINU . Dojezd na ubytování do oblasti Muskau.
2. den: Dopoledne si prohlédneme rozlehlý park knížete Pückler-Muskau v BAD MUSKAU (UNESCO, největší ve střední Evropě) a to jak z německé, tak z polské strany. Na odpoledne přejedeme do krásného historického města BUDYŠÍN , hradby, věže, kostely i malebná náměstí a hezké vyhlídky.
3. den: Procházka KRAJINNÝM PARKEM KROMLAU s kvetoucími rododendrony a azalkami. Poté VŘESOVIŠTNÍ PARK NOCHTEN. Cestou krátká zastávka ve ZHOŘELCI na německo-polské hranici a procházka historickým centrem. Dojezd na ubytování do oblasti Walbrzychu.
4. den: Fotozastávka u jednoho z největších polských zámků KSIAZ (největší ve Slezsku a třetí v Polsku), který stojí na skalnatém ostrohu nad meandrem řeky Polesnice. OSÓWKA – návštěva podzemního města, kde nacisté vybudovali 1500 metrů podzemních chodeb a hal, kde vyvíjeli tajnou zbraň. Vydáme se i ke krásnému dřevěnému kostelu Míru ve SVÍDNICI (UNESCO), největšímu v Evropě. Svídnice je rodiště třetí manželky Karla IV. Anny Svídnické. Procházka historickým centrem, katedrála sv. Stanislava.
5. den: Prohlídka bývalého dolu na zlato ZLOTY STOK, štola Gertruda, jediný podzemní vodopád v Polsku v Černé štole aj. KLODZKO se svažitými uličkami, gotický most, jakýsi bratr Karlova mostu v Praze aj. Nejznámější mariánské poutní místo v polských Sudetech VAMBEŘICE – „Slezský Jeruzalém“ s barokní bazilikou Navštívení Panny Marie. Dojezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • 4x nocleh v hotelu (2x oblast Muskau, 2x oblast Walbrzych) ve 2lůžk. pokojích s vl. přísl.
 • 4x snídani
 • jízdu historickým vlakem Bertsdorf - Oybin
 • průvodce.

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • 1/1 pokoj

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist