• ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Náš třídenní poznávací zájezd na Slovensko a do Maďarska v době Velikonoc Vás provede historickými místy na Slovensku jako je Nitra nebo jeden z nejslavnějších slovenských hradů Červený Kameň, ale i historickými městy Maďarska - Ostřihomí, Vyšegrádem a Szentendre, včetně metropole Budapešti na mohutném Dunaji.

Program zájezdu

1. den: Ráno odjezd z ČR. Kolem poledne návštěva jednoho z nejslavnějších slovenských hradů – ČERVENÝ KAMEŇ v Malých Karpatech. Mohutný hrad založila v 1. polovině 13. století česká královna Konstancie Uherská. Hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční pevnost a prošel také barokními úpravami. Pro návštěvníky zde vznikly dva samostatné okruhy: Šľachtická rezidencia, která přestavuje interiéry se zařízením z 15. - 20. století vč. knihovny, kaple, zbrojnice, lékárny a unikátní salla terreny, a Renesančná pevnosť, okruh obranným systémem hradu, příkopy a rozsáhlým sklepením. Odpoledne prohlídka historického centra NITRY a hradu, který je sídlem nitranského biskupa a národní kulturní památkou. K hradu patří i biskupská Katedrála sv. Emeráma. V prostorách hradu se nachází Diecézní knihovna, kulturní památka evropského významu s více než 65 000 svazky knih, některé představují vzácné prvotiny. Večer ubytování na jižním Slovensku.
2. den: Ráno příjezd do OSTŘIHOMU - města položené v ohybu toku Dunaje s dominantní Bazilikou, jejíž kopule je viditelná z dalekého okolí. Dále zastávka ve VYŠEGRADU - dřívějším sídle maďarských králů. Odpoledne prohlídka SZENTENDRE - nádherné město s historickým jádrem s mnoha architektonickými skvosty. Ubytování v Budapešti.
3. den: Dopoledne prohlídka historického centra BUDAPEŠTI - Budínský hrad, Rybářská bašta s krásnou vyhlídkou na město, chrám sv. Matyáše, královský palác, Basilika sv. Štěpána, řetězový most, parlament atd. Možnost návštěvy termálních lázní v centru Budapešti. Odpoledne odjezd zpět do ČR. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • 2x ubytování v hotelu
 • 2x snídani
 • průvodce

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloha a storna (příplatek: 90 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů