Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu

1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR.
2. den: NEAPOL (UNESCO), krátká prohlídka historického centra. Večer nalodění na trajekt – nocleh v kajutách.
3. den: Vylodění v Palermu , přejezd do TRAPANI . Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Fakult. výlet na EGADSKÉ OSTROVY, vyhlášené křišťálově čistou mořskou vodou. Navštívíme ostrov FAVIGNANA s tufovými útesy, jemuž dominuje Monte Santa Caterina. Po návratu do Trapani následuje průjezd přes SALINE DI TRAPANI– bílá krajina mělkých nádrží (saline) a jemně se třpytících hromad soli.
4. den: Městečko ERICE, založené na legendární hoře Eryx, je známé z historie jako centrum Venušina kultu. Navštívíme městečko SEGESTA – prohlídka známého chrámu z 5 stol. př. n. l. Chrámový komplex u AGRIGENTA (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského aj.
5. den: Přejezd přes Hyblajské vrchy na jihovýchod Sicílie . NOTO – nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. SYRAKUSY , město s významnými památkami a s bohatou minulostí, ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis aj.
6. den: Cesta k nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3.000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii a do širokého okolí. Odpoledne nejkrásnější sicilské město TAORMINA , aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, park Lady Florence, antické divadlo aj.
7. den: Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov VULCANO,jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, PORTO LEVANTE, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI , největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem.
8. den: Cesta podél severního pobřeží Sicílie – prohlídka antického TYNDARIS a poutní mariánské baziliky na 180 m vysokém útesu nad Tyrhénským mořem. Odpoledne prohlídka malebného historického města CEFALÚ , které se lepí na skálu v podobě mytické příšery – normanská katedrála, arabská prádelna, pláž.
9. den: Prohlídka hlavního města Sicílie PALERMA . Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie . Město, které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu, Královský palác, kostel Jana Poustevníka, kašna Pretoria aj. Návštěva MONREALE , jenž se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Večer nalodění na trajekt, nocleh v kajutách.
10. den: Ráno vylodění v NEAPOLI . Prohlídka historického centra města. V odpoledních hodinách odjezd.
11. den: Předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • trajekt Neapol - Palermo a zpět
 • 8x ubytování (6x v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžková kajuta)
 • 6x snídani
 • průvodce

Cena neobsahuje

 • pobytové taxy

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 390 Kč)
 • 6x večeře na Sicílii (příplatek: 2400 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 3600 Kč)

Nejoblíbenější destinace

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist