• ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Náš prázdninový zájezd v sobě kombinuje pobyt na toskánské pláži s lodními výlety podél romantického ligurského pobřeží. Ve svém programu ukrývá prohlídku osmi středověkých barevných městeček i monumenty připomínající éru slavných námořních republik, zavede vás mezi památky UNESCO v Pise i Janově, kde se můžete vyfotit se slavnou šikmou věží, stopovat Kryštofa Kolumba, Marca Pola nebo Napoleona. Zájezd graduje návštěvou městeček Cinque Terre, která vypadají jako ilustrace z romantické knihy. My si je budeme prohlížet z lodě, při průjezdu pobřežním vlakem a především toulkami v jejich stísněných uličkách. Na chuť přijdeme Ligurii při degustaci bazalkového pesta. Zavítáme i do Portofina, městečka boháčů na konci půvabného fjordu.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách po trase Praha (cca 16.30 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. Přejezd přes SRN a Rakousko do Itálie.
2. den: V ranních hodinách příjezd do města JANOV – program v šestém největším italském městě aslavné námořní republice. Po stopách Marka Pola a Kryštofa Kolumba se vydáme do uliček ve stínu středověkých činžáků a pruhovaných středověkých kostelů. Po přístavní promenádě se projdeme k replice historické galeony. Neopomeneme katedrálu, ulici Strada Nuova (památka UNESCO), Kolumbův rodný domek, palác San Giorgio nebo Dóžecí palác. Fakultativně možnost návštěvy největšího italského akvária (400 druhů mořských živočichů). Odpoledne fakultativní výlet lodí nebo vlakem do RAJSKÉ ZÁTOKY (Golfo Paradiso a prohlídka městečka CAMOGLI s barevnými výškovými domy ligurských rybářů, největší pánví na světě a ruinou středověké pevnosti. Koupání na oblázkové pláži Ligurského moře. Večer návrat do Janova a přejezd na ubytování a večeři do hotelu.
3. den: Snídaně. Dopoledne příjezd do historického města PISA - návštěva slavného Náměstí zázraků (Piazza dei Miracoli) s ikonickou šikmou věží, baptisteriem a dalšími objekty katedrály. Jedna z nejslavnějších věží světa se naklání již od 12. století a restaurátorským zásahem na konci 20. století byla vrácena dostavu náklonu v18. století. Odpoledne přejezd na relaxaci a koupání na pláž u Tyrhénského moře. Návrat na večeři a nocleh.
4. den: Snídaně. Výlet na LEVANTSKOU RIVIÉRU v zátoce Tigullio – SANTA MARGHERITA – letovisko ve stylu Francouzské riviéry s působivým parkem, promenádou a barokním kostelem i pláží. Lodní výlet do PORTOFINA – jednoho z nejmalebnějších italských městeček, letoviska celebrit s jachetním přístavem, barevnými rybářskými domy a exotickou vegetací. Výlet pokračuje plavbou do romantické zátoky, kterou korunuje tisíc let starý klášter SAN FRUTTUOSO. Možnost koupání na oblázkové pláži v moři, na jehož dně se nachází socha Krista. Návrat na večeři a nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní odpočinek na pláži v některém z letovisek pobřeží Ligurského moře. Pláže, táhnoucí se kolem pobřeží, jsou vhodné nejen ke koupání, ale také windsurfingu a dalším plážovým sportům. Návrat na večeři a nocleh.
6. den: Po snídani přejezd na celodenní návštěvu Národního parku CINQUE TERRE a přilehlého pobřeží, kde se mezi skalami, visutými zahradami a vinicemi nachází pět městeček, jež jsou oprávněně na seznam památek UNESCO. Oblast procestujeme loděmi i vláčky (v případě nepříznivého počasí pouze vlaky) a cestu zahájíme ve druhém největším ligurském městě LA SPEZIA . Zastavíme se na vyhlášené promenádě a pak zamíříme do malebného historického městečka PORTOVENERE , které leží na rozhraní Tyrhénského a Ligurského moře. Projdeme se jeho uličkami pod vysokými barevnými domy, ukážeme si jeho hradby i městskou citadelu, ochutnáme pesto a zastavíme se na útesu, kde na místě dnešního kostela v antice stával Venušin chrám. Postupně projedeme kolem Riomaggiore, Manaroly, Corniglie, Vernazzy až do Monterossa. Tady se budeme koupat na oblázkové pláži. V podvečer pak zamíříme do uliček VERNAZZY a RIOMAGGIORE . Jejich prohlídka patří k tomu nejlepšímu, co severozápadní Itálie může nabídnout. Posezení při zmrzlině, vínu, pizze nebo jiné gastronomické dobrotě. Ve večerních hodinách odjezd.
7. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • průvodce
 • 4x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 4x polopenzi

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 280 Kč)
 • 1/1 pokoj - omezený počet (příplatek: 2800 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů