Turecké západní pobřeží - více dní u moře

Krajina mýtů a legend, kde jakýkoli kámen, na který u usednete u cesty, mohl být kdysi hlavicí korintského sloupu nebo třeba součástí schodiště v překrásné knihovně. Místní názvy znají ze starých řeckých bájí už děti školou povinné po celém světě – Efes, Trója, Bospor a Dardanely, Pergamon nebo třeba Konstantinopol. Vydejte se za příběhy bájných reků a krásných princezen, Odysea, Alexandra Velkého, Kleopatry nebo třeba sultána Sulejmána Nádherného. Na naší cestě nebudou chybět ani dny plné slunce a koupání v Egejském moři nebo výlet na vnitrozemský „bavlněný zámek“ Pamukkale. Nechte se okouzlit tureckou kuchyní, uměleckými řemesly či rušnými bazary, dotkněte se kouzla Orientu.

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň – Praha – Brno. Cesta přes Slovensko do Maďarska na večeři a nocleh v oblasti Szegedu.
2. den: Dopolední prohlídka SZEGEDU, příjemné metropole maďarského jihu a domova pravého uherského salámu Pick. Už zde pocítíme první záchvěvy osmanského vlivu, který sílí na celém území Balkánu. Odjezd přes Srbsko a Bulharsko do Turecka.
3. den: V ranních hodinách příjezd do ISTANBULU . Město na dvou kontinentech spojených visutým mostem. Město císařů a sultánů, krásných mešit a paláců. Nákupy na Velkém bazaru, fantastické památky a neopakovatelná atmosféra. Je to město mnoha jmen, mnoha národností a mnoha rozličných kultur, další takové město byste na světě jen těžko hledali. S množstvím byzantských a osmanských památek, jako chrám Hagia So fia, Modrá mešita , Velký bazar , palác Topkapi aj. Ubytování v hotelu a nocleh.
4. den: ISTANBUL – dokončení prohlídky této perly Orientu. Možnost návštěvy Sulejmánovy mešity , možnost plavby po Bosporu . Volno na individuální procházky a nákupy. V podvečer odjezd do oblasti Kuşadassi .
5. den: Příjezd do Kuşadassi , pobyt u moře, volný program. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
6. den: Po snídani odjezd do nejzachovalejšího antického města v Turecku EFESU . Archeologický areál unikátních starověkých staveb, trosky jednoho z divů světa – ARTEMIDINA CHRÁMU, který se však nachází až na kraji nedalekého města SELÇUK , ve kterém stojí na vršku bazilika sv. Jana a pod ním archeologické muzeum. DŮM PANNY MARIE na Slavičím vrchu.
7. den: Pobyt u moře.
8. den: PAMUKKALE znamená v překladu Bavlněný zámek. Je těžké toto místo postihnout slovy. Jízdou mezi kopci se najednou naskytne pohled na zářivě bílý skalní útvar, od něhož se ostře odráží slunce. Travertinové kaskády a jezírka. Jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. Antické město HIERAPOLIS, které okouzluje lidi již od antických dob. Bylo zde postaveno lázeňské město, z kterého dnes zbyly jen ruiny, ale navýsost zajímavé. Krásný amfiteátr římského typu, fantasticky zachovalá dlážděná cesta či impozantní Byzantská brána. Při zpáteční cestě prohlídka kdysi největší svatyně bohyně Afrodity v Malé Asii. Jedna z nejkrásnějších antických lokalit AFRODISIAS. Z té doby se dochovaly části chrámu Afrodity se 14 sloupy. Severně od města se nachází největší antický stadion v Malé Asii a zároveň nejlépe zachovalý antický stadion na světě. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
9. den: Pobyt u moře. Fakultativní výlet lodí podél příkrých srázů poloostrova DILEK a koupání z lodě.
10. den: Prastaré kultovní místo DIDYMA . Dnešní pozůstatky chrámu z helénistické doby nás ohromí svou velikostí. Stejně jako v Delfách tak i zde zjevovala věštkyně vůli bohů kněžím. Původní chrám byl zničen Peršany roku 494 př. n. l. Stavba nynějšího chrámu započala až v době vlády Alexandra Velikého. Hlavním mecenášem byl nedaleký MILÉT, který byl původně námořním a přístavním městem. Milét byl však také městem vědy a kultury. Světu dal věhlasné filozofy a architekty. Starořecké město s dominujícím divadlem. Staré antické město PRIENE mělo stejný osud jako mnoho jiných měst v Malé Asii. Bylo založené iónskými Řeky, dobyto Peršany a obnoveno Alexandrem Velikým. Zříceninám dominuje divadlo umístěné pod mohutnou skálou, s nádherným výhledem po okolní krajině. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
11. den: Pobyt u moře.
12. den: Návštěva dílny na zpracování onyxu. Antické město PERGAMON s akropolí na vysoké skále, ze které je pěkný rozhled. Byla zde založena druhá největší antická knihovna čítající 200 000 svitků. TROJA , starověké město s tisíciletou historií, proslavené Homérovou Illiadou. Večeře a nocleh v oblasti Çanakkale.
13. den: Krátkým trajektem překonáme úžinu Dardanely a zastavíme na prohlídku někdejší osmanské metropole EDIRNE s jednou z nejkrásnějších tureckých mešit a posledními nákupy na tureckých bazarech. V odpoledních hodinách příjezd do Sofie na nocleh.
14. den: SOFIE – zastávka u impozantní pravoslavné katedrály sv. Alexandra Něvského, která byla vybudovaná na počest ruských vojáků padlých za osvobození Bulharska od turecké nadvlády. S kapacitou až 5000 osob patří k největším pravoslavným svatyním světa a je bohatě zdobena zlatem, freskami a dřevořezbami. Odjezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko do ČR.
15. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena obsahuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • trajekt přes Dardanelskou úžinu
 • průvodce
 • 11x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • 11x snídaně a 10x večeře (večeře není u 1. ubytování)
 • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč

Cena neobsahuje

 • cena zájezdu nezahrnuje pobytovou taxu, platí se na místě
 • spropitné

Fakultativně

 • připojištění storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 6000 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů

TOPlist