• ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autobusemdoprava: autobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Země, kde se dotýká Asie s Evropou, je už po tisíciletí tavícím kotlem civilizací, místem setkávání a splývání. Rozmanitost nenabízí jen historie, města plná mešit i kostelů, archeologické areály či karavanseráje, ale také příroda. Od thráckých lesů s honitbami sultána Sulejmána, přes kapadocká podzemní města, vydlabaná do tufových skal, po přímořské háje, kde se rekreoval Alexandr Makedonský nebo Kleopatra - krajina dnešního Turecka ohromuje, překvapuje i dojímá. Podíváme se do vysokých skal, vykoupeme v nejkrásnějších zátokách, navštívíme rušné bazary, ochutnáme orientální speciality, a nezapomeneme ani na nejslavnější turecké a starořecké památky.

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň – Praha – Brno. Cesta přes Slovensko do Maďarska.
2. den: Zastávka v srbské metropoli BĚLEHRAD u pevnosti Kalemegdan na soutoku Sávy a Dunaje. Překročení bulharských hranic. Nocleh v hotelu v Sofii.
3. den: Překročení tureckých hranic. Průjezd Trákií a podél Marmarského moře do Istanbulu . Po večeři možnost procházky večerním Istanbulem , městem sultána Sulejmána, nádherných mešit a okouzlujícího pouličního života.
4. den: Dopoledne možnost návštěvy Sulejmanovy mešity , mešity Rüstema Paši s překrásnou ukázkou iznické keramiky nebo procházka po obchodním srdci Istanbulu Velkém bazaru . Přejezd do hlavního města Turecka – ANKARY , které se stalo tureckou metropolí v roce 1923, kdy byl svržen istanbulský sultán a země se přeměnila na republiku v čele s prezidentem Atatürkem.
5. den: Prohlídka nejkrásnější části Ankary s pozůstatky z dob antického Říma včetně Juliánova sloupu, zbytků Augustova chrámu a největší ankarské mešity Haci Bayram Veliho. Návštěva citadely s unikátně zachovalým osmanským městem a vyhlídkou na celou Ankaru . Průjezd vnitrozemskou anatolskou krajinou podél slaného jezera TUZ GŐLÜ. Odpoledne příjezd do KAPPADOKIE , která je unikátní vulkanickou krajinou. Někde připomíná měsíční povrch, jinde tvůrčí činnost surrealistických sochařů. Kappadokie se formovala před desítkami milionů let, kdy vybuchující sopky pokryly území sopečným prachem. Kappadokie je prošpikována barevnými skalními věžemi a puklinami. Představuje jednu z nejfotogeničtějších oblastí Turecka. GÖREME - údolí, v němž je soustředěno největší množství skalních kaplí a klášterů. Mnohé z nich ukrývají skvostné byzantské fresky, zachycující biblické výjevy. Ubytování, večeře a nocleh v oblasti Kappadokie (2 noci na stejném místě).
6. den: V brzkých ranních hodinách můžete fakultativně absolvovat LET BALÓNEM nad jedinečnou přírodní scenerií. Navštívíme vesnici UÇHISAR, které vévodí hrad z tufové skály. Ta je provrtaná tunely i okny a ze své horní plošiny nabízí jedinečný výhled na krajinu Kappadokie. Projedeme údolím ZELVE, kde se nachází soubor skalních věží a zbytky byzantských kostelů s freskami. Sestoupíme do podzemního města KAYMAKLI, které je nejvýznamnějším z desítek podzemních měst v Kappadokii . Kdysi v tomto 60 metrů hlubokém osmipodlažním komplexu žilo až 20 tisíc lidí. Uvidíme zde stáje, lis na víno, obytné prostory i kostel.
7. den: Odjezd do Konye. Zastávka u KARAVANSERAY SULTANHANI − malé pevnosti, která sloužila jako ochrana při odpočinku obchodních karavan. Vystavěli ji seldžučtí Turci ve 13. století. Prohlídka KONYE − významného města muslimských věřících s věhlasnou mešitou. Město je úzce spjato se životem Celaleddina Rumiho, jenž ve 13. století založil řád tančících dervišů. V Konyi navštívíme Rumiho muzeum i mauzoleum s unikátním areálem školy Koránu. Přejezd na pobřeží Středozemního moře - tureckou Riviéru . Ubytování v hotelu na pobřeží v oblasti Antalye , večeře a nocleh.
8. den: Volno, odpočinek u moře, koupání.
9. den: Program v oblasti starověké PAMFÝLIE - toto jméno ve starověké řečtině znamenalo „splývání národů“. V antické éře se zde smíchaly původní anatolské národy s řeckými kolonisty a v úrodné nížině mezi pohořím Taurus a Středozemním mořem prosperovala obchodní centra. Jednou z metropolí Pamfýlie byl ASPENDOS, kde si prohlédneme nejzachovalejší antické divadlo na světě. SIDE se jmenuje po granátovém jablku, jehož plody dodnes nechybí v žádné zahradě ve městě. Side v sobě snoubí rušné letovisko s antickým městem, z něhož se dochovaly kolonády, brány nebo lázně, kde se prý koupala i egyptská královna Kleopatra. Apollónův chrám patří k nejpůsobivějším tureckým antickým ruinám, agora připomíná trhy s otroky, které zde prodávali kilikijští piráti, a aréna pro gladiátorské zápasy je největší stavbou svého druhu v jižním Turecku. PERGE bylo jedním z center starověké Pamfýlie. Má nejzachovalejší antický areál v oblasti turecké Riviéry a nabízí téměř 300 metrů dlouhou kolonádu, rozlehlé lázně, zachované náměstí s obchody, stadión, divadlo nebo helénistickou bránu.
10. den: Výlet do oblasti hornaté PISIDIE k tajemnému starověkému městu, orlímu hnízdu TERMESSOS, jehož antické ruiny se nacházejí ve výšce přes 1000 metrů v úchvatné přírodní scenerii v džungli národního parku, nad strží a pod mytickou horou Solymea, kde měl v antických dobách sídlit pisidiánský bůh. Termessos je strategicky tak výhodně položen, že i geniální vojevůdce Alexandr Makedonský vzdal jeho dobývání. Při lehké túře zde narazíme mj. na zachovalé divadlo nebo skalní hroby a sarkofágy z antického období. V horkém poledni se zchladíme v ruinách antického městečka PHASELIS. Piniový háj s pozůstatky starověké ulice, divadla, obchodů a domů obklopují tři pohádkové zálivy s průzračnou vodou, kde bude možnost vykoupání a malého odpočinku. Odpoledne se vydáme k mytické CHIMÉŘE (hořící zemní plyn) pod horou OLYMPOS a připomeneme si báji o řeckém hrdinovi Bellerofontovi.
11. den: Volno, odpočinek u moře, koupání. Pro zájemce odpoledne půldenní výlet k vodopádům KURŞUNLU, soustavě jezírek propojených vodopády připomínajícími zmenšená Plitvická jezera. Podíváme se do centra letoviska ANTALYA , které bylo založeno pergamonským králem Attalem II. v polovině 2. století př. n. l. a pojmenováno po něm jako Attaleia. Z antiky se tu dochovala Hadriánova brána a zajímavé exponáty ukrývá i zdejší muzeum. Dnes je Antalya s miliónem obyvatel největším městem jižního Turecka.
12. den: Cesta podél tyrkysového pobřeží, kde ve skrytých zátokách mívali piráti svá útočiště. Program ve starověké LÝKII, která byla první demokratickou unií v dějinách lidstva a v 18. století inspirovala tvůrce ústavy Spojených států amerických. Zastávka ve starověkém městě MYRA, které bylo svého času metropolí lýkijské federace. Tady si prohlédneme antické divadlo a především úchvatné lýkijské skalní hrobky, jež imitovaly domy živých. Měly barevná průčelí s portály a posuvnými dveřmi. Možnost plavby výletní bárkou k ostrovu KEKOVA s tureckou Atlantidou − potopeným antickým městem – a k městečku KALE s působivými lýckými sarkofágy na zemi i ve vodě. Volno, odpočinek u moře, koupání.
13. den: Volno, odpočinek u moře, koupání.
14. den: Volno, odpočinek u moře, koupání. Odjezd z hotelu. Noční přejezd do Istanbulu .
15. den: V ranních hodinách příjezd do ISTANBULU . Město na dvou kontinentech spojených visutými mosty. Město císařů a sultánů, krásných mešit a paláců. Fantastické památky a neopakovatelná atmosféra. Je to město mnoha jmen, mnoha národností a mnoha rozličných kultur, další takové město byste na světě jen těžko hledali. Množství byzantských a osmanských památek jako chrám Hagia Sofia , Modrá mešita , Velký bazar , palác Topkapi aj. Nocleh.
16. den: Přejezd do Bulharska a prohlídka SOFIE. Nocleh.
17. den: Ráno odjezd z Bulharska přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Návrat do ČR do půlnoci.

Cena obsahuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • průvodce
 • 14x ubytování v hotelích kategorie*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 14x snídani
 • 13x večeři
 • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč

Cena neobsahuje

 • vstupné, bakšišné

Fakultativně

 • připojištění storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 7000 Kč)

Odběr novinek

(nabídky last moment)

E-KATALOG

mayer katalogstahnete si náš katalog a mějte jej stále po ruce
Stáhnout

OCENĚNÍ INVIA

invia2016Získali jsme ocenění volba klientů pro rok 2015
Více informací

KATALOG DOMŮ

katalog 2Nechte si zaslat tištěný katalog přímo domů
Zaslat domů